חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2367.
נותרו עוד 55 פרקים!

63%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מאמרים

מחשבת הנפש – להאשים אחרים

כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017
on כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017
דברי מחשבה ועמקות מתוך *מחשבת הנפש (חלק נא)* האדם מאשים את כולם בכל מצב רק את עצמו הוא לא מאשים, וזו אחת מהבעיות של העולם שלא מצליחים ליישר ולסדר את נפש האדם, כי האדם תמיד צודק וכולם אשמים, אם כן מה יש לו לסדר ולתקן בנפשו? זוכרים אנו בשנה האחרונה של חייו של מור זקני רבי מאיר אבוחצירא זצוק”ל, גנבים פרצו ונכנסו לבית של שכן שגר לידו רבי מאיר. היה לפני תפילת שחרית, ומהומה גדולה שררה בכל אותה שכונה. בעלת הבית התעוררה והבינה שפרצו לביתה, התחילה לצעוק וכך בתוך כמה רגעים כל השכונה התמלאה בכל השכנים. האשה צועקת ומאשימה את...
0 Comments Off 16 כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017 יומא דהילולה, מאמרים, מה רבו מעשיך ה' more

מחשבת הנפש – תפסת מועט תפסת

י׳ באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 2, 2017
on י׳ באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 2, 2017
כשלמדתי בישיבה בירושלים, הקפדתי בכל יום במשך תקופה ארוכה לנסוע להתפלל תפילת מעריב בכותל המערבי, והדבר היה משמח אותנו ומביא אותנו לדבקות גדולה בהקב”ה. בכל לילה בסיום התפילה וקביעת עיתים לתורה בספר ה”אור החיים” הקדוש, היינו הולכים יחד עם החברותא שלי באותם ימים, מתבוננים ומסתכלים על כל האנשים שהיו מסתובבים בכותל המערבי, מקום קדוש ומקודש אור גדול, שתמיד סביב האור ישנם הרבה סוגי אנשים מורכבים שאפשר ללמוד מהם הרבה מוסר ותובנות לחיים. והנה ראינו אדם מסויים במשך ימים שלמים, ואף שבועות על גבי שבועות וחודשים, שבכל פעם שמגיעים אוטובוסים עם תיירים, עומד ומברך את כולם ברכות נעימות ומשונות. ובסוף הברכות...
0 Comments Off 68 י׳ באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 2, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more

מחשבת הנפש / לצאת לדרך חדשה

ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017
on ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017
אנשים רבים שואלים אותנו במרוצת השנים, מתי נדע שהזמן השתנה מזמן קשה לזמן טוב ונצא לדרך חדשה?  שאלה זו היא שאלה חשובה ביותר, ושאלה שהתשובה שלה פשוטה אך מורכבת ביותר, כי כשמזלו של אדם בירידה, כל מה שיעשה יכשל וכל מה שישתדל ירד לריק. אם כן, מתי ידע האדם שזה הזמן לקום ולהתחיל ולא לפחד שיכשל, שיפסיד שממונו ירד לטמיון? על שאלה זו ענו רבותינו הקדושים זצוק”ל במעשה שיש בו לימוד גדול לחיי האדם, היה אבא עשיר מופלג שהיו לו שני בנים. כיון שהתקרב יום מותו, לא רצה האבא שבניו יהיו שותפים, שכבר אמרו הקדמונים הטוב שבשותפים שותפו של עמלק,...
0 Comments Off 76 ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more

מחשבת הנפש – לעשות דברים בשלמות

כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017
on כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017
דברי מחשבה ועמקות מתוך *מחשבת הנפש (חלק לה)* כשאדם עושה דבר ואפילו הקטן ביותר, ישתדל לעשות אותו בשלמות מכל הלב ובכל כוחו. וכאשר האדם עושה דבר לא בשלמות, נשאר חלל ריק בדבר. וידע האדם, שבכל חלל ריק שם שורה כל הרע, העצבות, היאוש, המזיקים, כל הרע שורר בחלל ריק. לכן כל דבר יעשה בשלמות הגדולה ביותר.  ועל זה אומרת לנו התורה הקדושה, העושה מצוה ולא מסיים אותה, בניו יתומים ואשתו אלמנה, מדוע? כי לא סיים דבר, וזה הפתח של הרע הגדול ביותר. וכך מצאנו אצל אשת רבי עקיבא רחל, שהיתה בת עשירים, בת יחידה של העשיר הגדול שהיה בירושלים. בבית...
0 Comments Off 104 כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017 יומא דהילולה, מאמרים, מוסר more

מחשבת הנפש חלק כח

י״ז בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 11, 2017
on י״ז בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 11, 2017
דברי מחשבה ועמקות מפי *כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* שנכתבו בזמן המיצר מתוך הקונטרס העומד לצאת לאור *מחשבת הנפש (חלק כח)* לקיים בית בצורה נכונה ורגועה, לעבור בשלום ובנחת את הפרוזדור של העולם הזה, זה דבר ‏גדול וחשוב בחיי האדם. הרבה בתים שנראים מבחוץ שהשלום והנחת והשלוה שורה בהם, זו רק ראיה מבחוץ, והפנים של הבתים הם יגון ואנחה. ולכן האדם צריך לדעת כמה יסודות חשובים בראיה של החיים, שהיא שונה בין ראיית האדם לבין ראיית האשה. האדם כשמסתכל על כל דבר בחיים, הוא מסתכל בצורה של רחוק, מה יהיה בעוד עשר שנים, איך יהיה בעוד שתי דורות, כל...
0 Comments Off 124 י״ז בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 11, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more

סגולה להרחיק את המחלוקת

ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017
on ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א – סגולה נוראה להרחיק המחלוקת* מחלוקת היא החורבן הקשה ביותר שיש בעולם, ובכל מקום שיש מחלוקת אין פרנסה. ועל זה אמר דוד המלך בתהילים (קמז, יד) *”השם גבולך שלום חלב חיטים ישביעך”* אם יש שלום, יש חלב חיטים שזה מסמן על פרנסה. ולכן מי שרוצה פרנסה בנקל, חייב להתרחק מן המחלוקת. ומחלוקת זה עם כל אדם, שלא יהיה אדם אחד מישראל אשר יהיה לאדם איתו מחלוקת. וכן בתוך המשפחה של האדם, חייב האדם להיזהר זהירות גדולה ביותר שלא תהיה מחלוקת לא עם בני משפחתו הרחוקים, וודאי לא הקרובים, וביותר יזהר...
0 Comments Off 251 ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים more

מעלת הירהור בתשובה

ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017
on ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א – מעלת ההרהור בתשובה לפני לימוד תורה ועשיית מצוה* הבאר היטב (או”ח סימן תקעא אות א) מביא בשם רבנו האר”י הקדוש זצוק”ל, וזה לשונו “ודע שכל המעשים שאדם עושה ותורה שלומד בעודו רשע בעונותיו הרבים, מוסיף כח בקליפות. עד שחוזר בתשובה מוציא מהקליפה”. ומקור הדברים “שער היחודים” (שער תיקון עוונות פרק יא) וזלש”ק “כל מעשה האדם הטובים שאדם עושה בעודו רשע או תורה שאדם לומד, אין צריך לומר שאינו מוסיף בקדושה, אלא אדרבה מוסיף כח בקליפה. ועליו נאמר ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי, שאתה מכניס דבר שבקדושה בתוך...
0 Comments Off 121 ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים more

מחשבת הנפש / חלק י”ח

ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017
on ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017
דברי מחשבה ועמקות מפי *כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* שנכתבו בזמן המיצר מתוך הקונטרס העומד לצאת לאור *מחשבת הנפש (חלק יח)* זכרון שהולך איתי כל חיי, ביום שרצינו לבנות את בית המדרש באשדוד, אספנו את כל הקרובים ואמרנו, צריכים לבנות את הישיבה. אמרו לנו הסובבים ומהיכן יהיה לנו כסף? אנחנו זוכרים שהוצאנו שבע מאות שקלים שזה כל מה שהיה לנו, ואמרנו הנה כסף. אמרו לנו כולם, בשבע מאות שקלים אי אפשר לקנות דלי של בטון. אמרנו להם יש לנו שבע מאות שקל ואת הקב”ה. וכך בתוך שנה היה לנו בנין לתפארת, שהיום בכל שבת מתפללים בו מעל לאלף...
0 Comments Off 130 ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017 דבר הרב, יומא דהילולה, מאמרים more

מחשבת הנפש (חלק ה)

י׳ בסיון ה׳תשע״ז – יוני 4, 2017
מחשבת הנפש (חלק ה)
כאשר האדם מרגיש מחסום בנפש שלו להתקרב לתורה או לקיים מצוה מסויימת, האדם צריך לדעת שרוב המחסומים והמעצורים בחיים הרוחניים וכן בחיים היום יומיים, נוצרים על ידי זכרונות קשים אשר האדם גורר עמו מהעבר. ולא רק דברים שהוא זוכר ומודע להם, אלא הרבה מאורעות שעבר האדם מיום צאתו לאויר העולם. וגם דברים ומאורעות שהתרחשו במשך שניות בודדות, אך השאירו רושם על האדם, האדם לא מתנתק מאותם רגעים והם הולכים איתו בכל רגע בחייו, בכל החלטה ובכל מחשבה. והרגעים האלו הם בונים את המבנה הנפשי שלו ואת צורת החשיבה של האדם. ולכן כל עוד האדם לא התנתק ניתוק מוחלט מכל המסלול...
0 Comments Off 223 י׳ בסיון ה׳תשע״ז – יוני 4, 2017 מאמרים, תהילות יאשיהו more

הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל

א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017
הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל
*דבר תורה לכבוד הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל – מפי האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* יום זה קדוש ומיוחד יום פטירת רבנו חיים ויטאל המהרח”ו זצוק”ל. המהרח”ו נולד בראש חודש חשון בשנת הש”ג בעיר הקודש צפת, לאביו רבי יוסף ויטאל (מקלאבאריס). אביו היה קדוש עליון וסופר סתם, בתחילת חייו למד אצל רבנו משה אלשיך זצוק”ל (האלשיך הקדוש) שם למד פשט, ובזה לא הסתפק והלך לבית מדרשו של רבי משה קורדובירו זצוק”ל (הרמ”ק) וממנו למד את תורת הקבלה. בשנת ש”ל עלה רבנו האר”י רבי יצחק לוריא אשכנזי זצוק”ל ממצרים, ואף הוא נכנס לבית מדרשו של הרמ”ק, אך הרמ”ק הרגיש שקיצו...
0 Comments Off 435 א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017 דבר הרב, יומא דהילולה, מאמרים, מוסר, מוסר more