חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2611.
נותרו עוד 42 פרקים!

72%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

סדר היום

דין הזכרת משיב הרוח

כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014
דין הזכרת משיב הרוח
מתחילין לומר “משיב הרוח” “משיב הרוח ומוריד הגשם”, הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בברכת “מחיה המתים”. וכפי שמופיע בכל הסידורים. מתחילין לומר “משיב הרוח ומוריד הגשם” החל מתפילת מוסף של חג שמחת תורה, והזכרה זו, אינה שאלה ובקשה על הגשם, אלא היא שבח להשם יתברך, ולכן הזכרה זו נקראת “גבורות גשמים”, שמדברת מענין גבורותיו של השם יתברך בעולמו. אבל שאלת “טל ומטר” שבברכת השנים, (כלומר, בברכת ברך עלינו, או ברכנו, שאומרים “ותן טל ומטר לברכה”), היא בקשה מהשם יתברך על הגשם. וישנם כמה הבדלים בהלכה, בין הזכרת גבורות גשמים שבברכת “אתה גבור”, לבין שאלת...
0 Comments Off 2047 כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014 הלכות, סדר היום more

ענייני נטילת ידיים: חלק ג’

ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 3, 2014
ענייני נטילת ידיים: חלק ג’
נמשיך בס”ד את ענייני נטילת ידיים, והפעם נדון בנטילת ידיים לצורך סעודה. זהירות בנטילה זו על נטילת ידיים של סעודה נאמרו הרבה אזהרות והרבה הזכרות של שכר. אמר רב חסדא “אנא משאי ידי מלא חפני ויהבו לי מן שמיא טיבותא מלא חפני” (אני נוטל ידי עם הרבה מאוד מים ונותנים לי הרבה מאוד שכר מן השמים). מי שמזלזל בנטילת ידיים חייב נידוי ובא לידי עניות (ר”ת ענ”י – על נטילת ידיים) ונעקר מן העולם. טעמים לנטילת ידיים לצורך סעודה בזמן שבית המקדש קיים וכהנים אוכלים תרומה, עליהם לאוכלה בקדושה. הידיים עסקניות הן ואדם נוגע בלי להבחין במקומות המכוסים והופך אותן...
0 Comments Off 4003 ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 3, 2014 הלכות, סדר היום more

השומע קול רעם בלילה

י״ט בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 20, 2014
השומע קול רעם בלילה
שתי שאלות השומע קול רעם מתוך שינה, האם רשאי לברך על הרעם, בלי נטילת ידיים? והאם יש לברך על הברקים בכל פעם, או רק פעם אחת ביום? תשובה אדם הרואה ברקים מברך: “ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית”. והשומע קול רעמים מברך: “ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם”. וכתבנו שיש לברך את הברכה מיד עם שמיעת הרעם או בראיית הברק, עד תוך כדי דיבור של סיומם, (כלומר תוך שיעור אמירת המילים “שלום עליך רבי” מסיום הופעת הברק או שמיעת הרעם) אבל אחר כך אינו יכול לברך, אלא ימתין לרעם השני או השלישי. אין...
0 Comments Off 2860 י״ט בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 20, 2014 הלכות, סדר היום, שו"ת more

ענייני נטילת ידיים: חלק ב’

י״ב בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 13, 2014
ענייני נטילת ידיים: חלק ב’
נמשיך בס”ד את ענייני נטילת ידיים, והפעם נדון בנטילת ידיים של בית הכסא. טעמים לנטילת ידיים של בית הכסא רוח רעה שורה במקומות טמאים, ובית הכסא אחד מהם. האם חובה ליטול מכלי נטילת ידיים זו אין חיוב לעשותה מכלי דווקא, אך על כל פנים על-ידי כלי זה מן הראוי ועדיף. וזה מכיון שאין ברוח רעה זו כח כמו הרוח רעה של הלילה. סדר הנטילה מכיוון שאחת מהסיבות לנטילה זו היא רוח רעה, מבואר שרוח זו יוצאת רק בצורה מסוימת. על-ידי שאדם רוחץ יד אחרי יד לסירוגין, הרוח נעקרת מיד אחת לשניה ומתמעטת. ודי בשלש רחיצות בכל יד בכדי לעקור אותה...
0 Comments Off 2724 י״ב בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 13, 2014 הלכות, סדר היום more

דין עיקר וטפל בברכה

ז׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 8, 2014
דין עיקר וטפל בברכה
שנינו במשנה במסכת ברכות (דף מד.) זה הכלל, כל שהוא עיקר ועימו טפלה, מברך על העיקר ופוטר את הטפלה. דהיינו שכשנמצאים שני סוגי אוכל מעורבים יחדיו, מברך על אותו סוג שהוא עיקר, ופוטר את הטפל. וכגון שנמצא לפניו אורז מבושל עם מעט אפונה, שהאורז נחשב עיקר, ולכן מברך עליו בורא מיני מזונות, ודי בכך כדי לפטור מברכה גם את האפונה. והדין הוא כן, שהעיקר פוטר את הטפלה, לאו דווקא כשמעורבים שני סוגי אוכל ביחד, כמו בדוגמא של תבשיל אורז ואפונה, אלא הוא הדין אפילו אם אוכל את הטפל בפני עצמו, כגון שבירך על האורז בורא מיני מזונות ואכל ממנו, וכעת...
0 Comments Off 2381 ז׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 8, 2014 הלכות, סדר היום more

ענייני נטילת ידיים: חלק א’

כ״ח בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 31, 2013
ענייני נטילת ידיים: חלק א’
ענייני נטילת ידיים רבים הם, ורבו החילוקים והמנהגים בדבר. נשתדל בע”ה להביא את הטעמים ואת ההלכה לגבי כל נטילה במהלך היום בתימצות ההלכה וביאורה מהספר “ילקוט יוסף”. בחלק זה נבאר את ענייני נטילת הידיים של הבוקר. תחילת יומו של יהודי צריכה להיות בקדושה, בטהרה, וקבלת עול מלכות שמים. וקודם שאדם יתחיל איזה שהוא עסק של תפילה או עיסוק אחר, מיד בקומו משנתו, עליו ליטול את ידיו. אך מדוע אנו נוטלים ידיים? למה נקראת פעולה זו “נטילה” ולא “רחיצה”? האם צריך כלי ולמה? נבאר זאת ועוד. טעמים לנטילת ידיים שחרית אומר הרא”ש, ידי אדם עסקניות הן. ועל כן, אדם ישן מוכרח...
0 Comments Off 3802 כ״ח בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 31, 2013 הלכות, סדר היום more