חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2523.
נותרו עוד 139 פרקים!

7%

הנצפים ביותר

חנוכה

הלכות חנוכה

ג׳ בטבת ה׳תשע״ט – דצמבר 11, 2018
on ג׳ בטבת ה׳תשע״ט – דצמבר 11, 2018
הלכות ומנהגי חג החנוכה מתוך הקונטרס *תאיר נרי* של *כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* א. מנהג קדוש וטוב הוא לשים השמן של נרות חנוכה בסוכות בסוכה לנוי ויופי, ומאותו שמן להדליק את נרות החנוכה ואז כוחם רב. ב. סגולה לצאת ממרה שחורה להסתכל על הנרות הדולקים של חנוכה, ומי שנמצא בעצבות ובדאגות יקפיד בזה ויראה ישועות גדולות. ג. דוד המלך אומר בתהילים (צא, ח) “רק בעיניך תביט” וגו’ דהיינו שלתקן פגם העינים שהוא מקור הפגם שלא יסתכל בהסתכלות אסורות, וגם יביט בדברים שבקדושה על מצוה ועל נרות חנוכה, וכמו שאנו אומרים “ואין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן...
0 Comments Off 783 ג׳ בטבת ה׳תשע״ט – דצמבר 11, 2018 חנוכה more

הדלקת נרות חנוכה ביום שישי ערב שבת

כ״ח בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 10, 2015
הדלקת נרות חנוכה ביום שישי ערב שבת
הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה נתקנה כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד להדלקת הנרות. לפיכך נכון להקדים את תפלת המנחה להדלקת נרות החנוכה. ולכן נהגו רבים להתפלל תפלת מנחה בשעה מוקדמת ביום ששי, ואחר כך חוזרים לבתיהם, ומתארגנים לכבוד שבת, ומדליקין נרות חנוכה, ושוב חוזרים לבית הכנסת לתפלת ערבית. אם אינו מוצא בנקל מנין שמתפללים מנחה מוקדמת, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ”ל,...
0 Comments Off 1999 כ״ח בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 10, 2015 הלכות, חנוכה, מועדים more

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כ״ב בכסלו ה׳תשע״ה – דצמבר 14, 2014
דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה
כשמדליק נרות חנוכה צריך לדאוג שיהיה בנר די שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו, וכן אם מדליק בנרות של שעווה, צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם דולקים חצי שעה, ויש להיזהר שלא להדליק בהם.) ובערב שבת שמדליקים נרות מוקדם צריך ליתן שמן יותר כפי שיבואר בעז”ה באחת ההלכות הבאות. כשמדליק נרות חנוכה בלילה הראשון, ידליק את הנר הקיצוני שבצד ימין, ובלילה השני ידליק את הנר הנוסף תחילה, ואחר כך ידליק את הנר שהודלק אתמול, ויוצא איפה שסדר הדלקת...
0 Comments Off 1851 כ״ב בכסלו ה׳תשע״ה – דצמבר 14, 2014 הלכות, חנוכה, מועדים more

דין השמן והפתילות אחר שכבו

כ״ט בכסלו ה׳תשע״ד – דצמבר 2, 2013
דין השמן והפתילות אחר שכבו
שאלות בענייני חג החנוכה באדיבות אתר “הלכה יומית” ע”פ פסקי מרן ר’ עובדיה יוסף זצוק”ל שאלה האם מותר לזרוק את השמן הנותר מהדלקת נרות חנוכה? תשובה השמן או נרות השעווה המיועדים להדלקת נרות חנוכה, אין להשתמש בהם בשימוש אחר, כגון לצורך אכילה, או להדלקת נרות שבת. והוא מפני שהשמן הוקצה למצוותו. כלומר, מיוחד הוא אותו השמן למצות הדלקת נרות חנוכה, ולכן אין להשתמש בו שימוש אחר, אלא עושה לו מדורה ושורפו. (כלומר שורף את השמן שלא לשום צורך). והכוונה במה שאמרנו שאין להשתמש בשמן הנותר לשימוש של חול, אינה לשמן הנשאר בבקבוק, אלא אך ורק לשמן הנשאר בבזיכים של מנורת...
0 Comments Off 2890 כ״ט בכסלו ה׳תשע״ד – דצמבר 2, 2013 הלכות, חנוכה, מועדים, שו"ת more

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013
הדלקת נרות חנוכה בערב שבת
הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה נתקנה כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד להדלקת הנרות. לפיכך נכון להקדים את תפלת המנחה להדלקת נרות החנוכה. ולכן נהגו רבים להתפלל תפלת מנחה בשעה מוקדמת ביום ששי, ואחר כך חוזרים לבתיהם, ומתארגנים לכבוד שבת, ומדליקין נרות חנוכה, ושוב חוזרים לבית הכנסת לתפלת ערבית. אם אינו מוצא בנקל מנין שמתפללים מנחה מוקדמת, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ”ל...
0 Comments Off 3322 כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013 הלכות, חנוכה more

דין שותפים לדירה וקטן לענין הדלקת נר חנוכה

כ״ג בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 26, 2013
דין שותפים לדירה וקטן לענין הדלקת נר חנוכה
שאלות בענייני חג החנוכה באדיבות אתר “הלכה יומית” ע”פ פסקי מרן ר’ עובדיה יוסף זצוק”ל   שאלה אנו שתי שותפים בדירה, האם כל אחד מאיתנו חייב להדליק נרות חנוכה בנפרד? תשובה שני אנשים, או שתי נשים, הגרים בדירה אחת, והם חלוקים בעיסתם, כלומר, שכל אחד מהם מוציא הוצאות על מזון לעצמו, שניהם חייבים להדליק נרות חנוכה בברכה, ואינם יוצאים ידי חובתם בהדלקה אחת. ואפילו הם בני משפחה אחת, כגון אב ובנו הגדול, או אם ובתה הגדולה, וכדומה, חייבים כל אחד מהם בהדלקה נפרדת. ואם אינם חלוקים בעיסתם, כלומר, אינם דואגים כל אחד רק לצרכיו, אלא מוציאים הוצאות משותפות, למזון וכדומה,...
0 Comments Off 1803 כ״ג בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 26, 2013 הלכות, חנוכה, מועדים more

סדר הברכות על נר חנוכה

כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013
סדר הברכות על נר חנוכה
המדליק נרות חנוכה בלילה הראשון, מברך שלוש ברכות לפני ההדלקה: ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ובשאר לילות החנוכה אינו מברך ברכת “שהחיינו”, אלא ברכת להדליק נר חנוכה וברכת שעשה נסים לאבותינו בלבד. (ואם שכח לברך שהחיינו ביום הראשון, רשאי לברך ביום השני וכן על זה הדרך). להזהר להדליק את הפתילות היטב יש נוהגים, שכאשר מדליקים את הנרות, מיד כאשר רואים שהאש נאחזה בפתילה, מסלקים ידיהם ועוברים לנר הבא....
0 Comments Off 2488 כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013 הלכות, חנוכה, מועדים more

סדר הברכות וההדלקה

י״ט בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 22, 2013
סדר הברכות וההדלקה
א  המדליק נרות חנוכה, צריך לברך בלילה הראשון ג’ ברכות, אשר קדשנו במצותיו וציונו להדליק נר חנוכה, שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ובשאר לילות החנוכה מברך שתי ברכות הראשונות בלבד. ואינו מברך שהחיינו אלא בלילה הראשון שזכינו להגיע לזמן הדלקת נרות החנוכה. [ילקו"י מועדים עמ' רכד. יחוה דעת ח"ו סי' מג]. ונתנו המפרשים סימן לסדר ג’ הברכות בלילה הראשון, עשה לך “שרף” (לשון שריפה להדליק), ושים אותו על “נס” (שעשה נסים), וראה אותו “וחי” (שהחיינו). [מטה משה (סי' תתקפ). ואליה רבה ואדני פז (סי' תרעו), מועד לכל חי (סי' כז אות נט). ועוד....
0 Comments Off 2150 י״ט בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 22, 2013 הלכות, חנוכה, מועדים more

זמן הדלקת נר חנוכה

ט״ז בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 19, 2013
זמן הדלקת נר חנוכה
א  זמן הדלקת נרות החנוכה הוא בצאת הכוכבים, שהוא כרבע שעה אחר שקיעת החמה, לא מאחרים ולא מקדימים, ונמשך זמנה עד שתכלה הרגל מן השוק, דהיינו כמו חצי שעה אחר צאת הכוכבים. וצריך ליתן שמן בנרות שיעור שתדלוק חצי שעה אחר צאת הכוכבים. ומכל מקום אם לא הדליק בתחלת הלילה, מדליק והולך כל הלילה בברכה, כל זמן שלא עלה עמוד השחר. ואין לחוש בזה לספק ברכות, מאחר שכך המנהג להדליק בברכה גם אחר חצי שעה מצאת הכוכבים. ואם לא הדליק עד שעלה עמוד השחר, ידליק אז בלי ברכה. [ילקו"י מועדים עמו' רח. וז"ל מרן בש"ע (סי' תערב ס"א): אין מדליקים...
0 Comments Off 3416 ט״ז בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 19, 2013 הלכות, חנוכה, מועדים more

חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה

י״ד בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 17, 2013
חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה
(אתר הלכה יומית) נשים פטורות מכל מצות התורה ש”הזמן גרמן”. כלומר, מצוות התלויות בזמן מסויים, ואינן נוהגות תמיד, כגון מצות לולב בסוכות, ומצות שופר בראש השנה, נשים פטורות מהן. ומכל מקום נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, הואיל ואף הן היו באותו נס של המצלת ישראל בחג החנוכה. ולכן אף אשה נשואה, אם בעלה אינו יכול להדליק נרות חנוכה בביתו, כגון שצריך לצאת למקום רחוק, ראוי ונכון שימנה את אשתו שתהיה שלוחתו להדליק את הנרות במקומו, ויוצא ידי חובה אפילו אם אינו נמצא שם בשעת ההדלקה. וכן אשה שהיא דרה לבדה, חייבת להדליק נרות חנוכה, כדין האיש ממש. מי שעתיד לחזור לביתו בשעה...
0 Comments Off 2253 י״ד בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 17, 2013 חנוכה more