חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2588.
נותרו עוד 101 פרקים!

33%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

דבר הרב

ערב מתן תורה

י׳ בסיון ה׳תשע״ז – יוני 4, 2017
on י׳ בסיון ה׳תשע״ז – יוני 4, 2017
ערב חג מתן תורה לאחי ורעי האהובים והחביבים, הנה זכינו להיות בדרך לציון מור זקני הקדוש רבנו חיים פינטו הגדול זצוק”ל, לזכות לעשות בעיר מיוחדת זו את חג מתן תורתנו הקדושה חג שבועות. והנה בעוד מספר דקות, נזכה להכניס גם ספר תורה ערב מתן תורה הקדושה. והנה חשבנו לבאר יסוד גדול על פי דברי אבותינו הקדושים ורבותינו זצוק”ל, שישנן שתי דרכים לפעול ישועות בשמים ולשנות את סדרי מעשה בראשית. הנה *דרך אחת על ידי תפילה* כאשר האדם עומד ומתפלל להקב”ה *ודרך שניה היא על ידי לימוד התורה הקדושה.* והנה כאשר האדם זוכה לפעול ישועות בכח התפילה, דרגתו כעבד לפני אדונו,...
0 Comments Off 1469 י׳ בסיון ה׳תשע״ז – יוני 4, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל

א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017
הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל
*דבר תורה לכבוד הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל – מפי האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* יום זה קדוש ומיוחד יום פטירת רבנו חיים ויטאל המהרח”ו זצוק”ל. המהרח”ו נולד בראש חודש חשון בשנת הש”ג בעיר הקודש צפת, לאביו רבי יוסף ויטאל (מקלאבאריס). אביו היה קדוש עליון וסופר סתם, בתחילת חייו למד אצל רבנו משה אלשיך זצוק”ל (האלשיך הקדוש) שם למד פשט, ובזה לא הסתפק והלך לבית מדרשו של רבי משה קורדובירו זצוק”ל (הרמ”ק) וממנו למד את תורת הקבלה. בשנת ש”ל עלה רבנו האר”י רבי יצחק לוריא אשכנזי זצוק”ל ממצרים, ואף הוא נכנס לבית מדרשו של הרמ”ק, אך הרמ”ק הרגיש שקיצו...
0 Comments Off 2908 א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017 דבר הרב, יומא דהילולה, מאמרים, מוסר, מוסר more

פרשת תזריע מצורע

א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017
פרשת תזריע מצורע
*דבר תורה לפרשיות תזריע-מצורע מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* *”וידבר ה’ אל משה לאמר. זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן”* וצריכים להקשות, מה הלשון והובא אל הכהן, והובא אל הכהן נשמע כמו שצריכים להביא אותו בעל כורחו, היה צריך לומר ובא אל הכהן, ולא והובא אל הכהן? וכבר האריכו בזה האבן עזרא והרמב”ן, ואולי אפשר להוסיף ולבאר ולומר מה כל העניין של המצורע, חז”ל אומרים שצרעת באה על שבעה דברים, על לשון הרע ועין צרה וכו’. והנה כאשר אדם יש בו מידה רעה, התורה הקדושה אומרת לנו שהתיקון של מידה רעה ללכת לצד השני...
0 Comments Off 2019 א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017 דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מחשבת הנפש חלק א

כ״ג בניסן ה׳תשע״ז – אפריל 19, 2017
מחשבת הנפש חלק א
מחשבת הנפש (א) – מכבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א התאוות של העולם וזרם החיים הרסו את הטוהר של הנפש. האדם שקוע כל היום בהבלי העולם הזה וחושב על הכל, ומשתדל לדעת על מה שקורה בכל העולם, ואצל חברו. אך דבר אחד אינו משתדל להבין ולדעת – את עצמו, את הנפש שלו. וכך האדם מאבד את הטוהר והאמת והחבויה בעצמו. הידיעות הרבות מה קרה באפריקה, ומה קרה באמריקה, ומה קרה אצל פלוני ואצל אלמוני, גורמות לאדם לאבד מה קורה אצל עצמו. ואז כאשר הוא עומד להתפלל לבקש על עצמו, לחשוב על עצמו, האדם חושב דרך כל מה ששמע וקרא...
0 Comments Off 2457 כ״ג בניסן ה׳תשע״ז – אפריל 19, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

סגולה עצומה לערב חג הפסח

י״ג בניסן ה׳תשע״ז – אפריל 9, 2017
סגולה עצומה לערב חג הפסח
לאחי ורעי האהובים והחביבים הנה נמצאים אנו בפתח ובתחילה של בלבול הדעת, ומהמורות קשות בחיים הכלליים, ובסדר העולם. וביותר בימים כאלו צריכים סגולות ועוגנים לאחוז בהם. והנה האיגרת של רבנו הקדוש רבי שמשון מאוסטרופולי הי”ד, היא סגולה לעמוד ולהינצל מכל העתים והזמנים הקשים. ישתדלו אחי ורעי להקפיד לאומרה בימים אלו ערב חג הפסח, ולזכות העולם גם שיאמרו דברים קדושים האלו, ובודאי בזכות מצוה רמה זאת הקריאה מעוררת את הזמן, וזכות הקדוש הי”ד נזכה לאורה וישועה גדולה, ומפה ולהבא כותבנא לטובה, להצלחה ולישועה. ע”ה יאשיהו יוסף פינטו. אגרת מרבי שמעון מאוסטרופולי סוד גדול ונורא, וכתוב שם שכל מי שמעיין הסוד הנפלא...
0 Comments Off 1697 י״ג בניסן ה׳תשע״ז – אפריל 9, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים more

הקב”ה נמצא בתוך ההסתרה

כ״ט באדר ה׳תשע״ז – מרץ 27, 2017
הקב”ה נמצא בתוך ההסתרה
*”יוחק בספר לזכרון עולם”* – תשובות מפי *כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* למכתבים שנשאל מאת קהל עדתו לתלמידי האהוב עלי כבן, הנה יודעים אנו את הצער והדאגות אשר אתם והאשה הצדקת שלכם נמצאים בהם בימים אלו, ואנו יחד איתכם בדאגה ובמחשבות איך ומה להורות לכם. אך ישימו מול עיניכם את דברי רבותינו הקדושים (בשם רבנו הבעל שם טוב זצוק”ל) וזל”ק, שמעתי ממורי שאם ידע האדם בידיעה ואמונה שלימה שבכל הסתרות ומחשבות זרות הקב”ה מסתתר שם, ואין זה הסתרה כלל, כי בידיעה שאדם יודע ומאמין שבכל תנועה והרהור, דבר גדול ודבר קטן, שם הוא אלופו של עולם חיות אלקות,...
0 Comments Off 1755 כ״ט באדר ה׳תשע״ז – מרץ 27, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר more

סגולה להחליש את יצר הרע

כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017
סגולה להחליש את יצר הרע
לאחי ורעי האהובים והחביבים, הנה ידע האדם, כי לפעמים היצר הרע רואה שאינו יכול בדרך רגילה ופשוטה לבוא ולנצח את האדם, ואז צובע את העבירה כמצוה והאדם חושב שעומד הוא בפני מצוה, ואינו יודע שבכלל דבר זה הוא עבירה גמורה ממש. ועל זה אומר רבנו הבעל שם טוב זצוק”ל שוחט משום מה חייב משום צובע (שבת עה.) ושואל מי זה השוחט, זה היצר הרע. מדוע אם כן נענש, הרי זו תכליתו בעולם להחטיא את האדם, אם כן מדוע נענש? ומתרץ רבנו זצוק”ל משום צובע שצובע את העברה כמצוה, ועל זה נענש. והנה סגולה ולימוד גדול למדנו רבנו החיד”א זצוק”ל במדבר...
0 Comments Off 2036 כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

הסרת השאלות והספקות מהנפש

כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017
הסרת השאלות והספקות מהנפש
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א – לכבוד יומא דהילולא של מור זקנו הרב המוסמך רבנו יאשיהו פינטו זצוקל הריא”ף דעין יעקב* הנה מתקרבים ובאים לפני היום הגדול ליל הסדר, אשר מעלתו רמה ביותר. וצריך יהודי לדעת שישנן שתי לילות קדושים בשנה, ליל הסדר וליל יום הכיפורים. בליל הסדר עבודת ה’ היא באהבה, ובליל כיפור עבודת ה’ היא ביראה, וזה “כל חמירא” ו”כל נדרי”. *** וידע האדם מה שאמרו רבותינו הקדושים זצוק”ל, ששלושים יום לפני חג הפסח מתחיל האדם על ידי עבודת ה’ נכונה, לקלף את נפשו מן הקליפות. ועד ליל חג הפסח, צריך האדם להיות...
0 Comments Off 1823 כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מועדים, מועדים more

פרשת כי תשא / ועשו לי מקדש

י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
פרשת כי תשא / ועשו לי מקדש
*דבר תורה לפרשת כי תשא – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* כאשר משה רבנו היה בשמים לקבל את התורה ובני ישראל חטאו בעגל, אמר הקב”ה למשה רבנו (שמות לב, ז) *”וידבר ה’ אל משה לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. סרו מהר מן הדרך אשר ציויתים עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר ה’ אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא. ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול”* *** וצריך להבין, מדוע ולמה אמר הקב”ה למשה...
0 Comments Off 1843 י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע more

פרשת כי תשא / 7 יפול צדיק וקם

י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
on י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
*מאמר כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א לפרשת כי תשא – הלימוד שלימד אהרון הכהן מחטא העגל* לאחי ורעי האהובים והחביבים, אנא ה’ תשמרם וכצינה רצון תעטרם. אמרו רבותינו ילכו מחיל אל חיל, וכשמסיימים את ימי הפורים נכנסים לשלושים יום קודם החג, שואלין ודורשין בהלכות החג. הנה חג הפסח ממשש ובא, ‏וידוע שלילה קדוש זה הוא מהרגעים הקדושים ביותר שחל בשנה, וההשגות שאפשר להשיג בליל הסדר הן במידה ובמשקל של השגות של ליל יום הכיפורים. ואמרו רבותינו הקדושים שיש לנו לילה של “כל נדרי” ולילה של “כל חמירא וחמיעא”. ב”כל נדרי” ההשגות הן השגות על ידי אימה ויראה מהדין,...
0 Comments Off 1881 י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע more