חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

דבר הרב

ט”ו באב

י״ט באב ה׳תשע״ג – יולי 26, 2013
ט”ו באב
לא היו ימים טובים לישראל כט”ו באב וכיום הכיפורים וחז”ל אומרים את הדברים הטובים שהיו לעם ישראל בט”ו באב ונבאר שני דברים מתוך מכלול הדברים. א, שבנות ישראל היו יוצאות במחולות בכרמים. ב, שהרוגי ביתר הובאו לקבורה. וצריכים להבין מה הקשר בין שני הדברים, בין בנות ישראל שהיו יוצאות לחפש שידוך בכרמים לבין יום שניתן לקבור את הרוגי ביתר?. וידוע מה שהרחיבו והסבירו לנו חז”ל על הרוגי ביתר שביתר הייתה עיר ואם בישראל אשר מליונים רבים של יהודים היו גרים בה ולאחר שהרגו והחריבו את העיר ביתר היו נהרות של דם במשך שנים רבות זורמים ואויבי ישראל היו משקים את...
0 Comments Off 2593 י״ט באב ה׳תשע״ג – יולי 26, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים more

יצר הרע בערב שבת

י״ב באב ה׳תשע״ג – יולי 19, 2013
יצר הרע בערב שבת
יום השבת אין כמוהו ברכו אלוקים ויקדשהו. ומובא בחיד”א בספרו מורה באצבע שבעלות המנחה בערב שבת הוא עת מסוכן ביותר למחלוקת, בין איש ואשתו ובין המשרתים ובזמן הזה טורחת הסיטרא אחרא יותר מכל זמן לחרחר ריב ומדנים. ולכן ישתדל האדם בכל כוחו לרדוף שלום ולבקש שלום בזמן הזה. ומדוע, משום שבשבת קודש יש עליית העולמות והעולם נעשה זך ונקי יותר ובשעה שהעולם נהיה זך ונקי יותר השלום מתרבה בעולם ולכן השטן בערב שבת מנסה להעכיר את האוירה ולהוריד את הרוממות וזיכוך העולם ומשתדל מעל כוחו כפל כפליים ליצור ריב ומדון. וזה אחד הסיבות שתיקנו חז”ל להדליק נרות שבת, להאיר את...
0 Comments Off 4948 י״ב באב ה׳תשע״ג – יולי 19, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more

פרשת מטות-מסעי תשע”ג

כ״ה בתמוז ה׳תשע״ג – יולי 3, 2013
פרשת מטות-מסעי תשע”ג
ואתה מחייה את כולם כאשר בני ישראל עומדים לפני הכניסה לארץ ישראל באים בני גד ובני ראובן ומבקשים ממשה רבנו להשאר בעבר הירדן כיון שיש להם צאן ומקנה רב, עונה להם משה ואומר: אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. טענתו של משה רבנו כלפי גד, ראובן וחלק משבט מנשה טענה לא מובנת, מדוע משה רבנו התלונן רק על זה שלא יצאו למלחמה ומה עם ההפסד גדול שלהם לגור בארץ הקודש, מדוע טענתו היא רק כלפי העזרה במלחמה?, מה עם ארץ זבת חלב ודבש, ארץ חמדה טובה שירושה לנו מאבותנו, ארץ האבות הקדושים שהיא משאת ליבו של כל יהודי?. אלא אפשר...
0 Comments Off 2221 כ״ה בתמוז ה׳תשע״ג – יולי 3, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת פנחס תשע”ג

י״ח בתמוז ה׳תשע״ג – יוני 26, 2013
פרשת פנחס תשע”ג
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו” “ את קנאתי… לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל” הנה רואים שפנחס קיבל שתי מתנות מהקב”ה, א’: ברית שלום, ב’: ברית כהונת עולם. וקשה מדוע קיבל שני דברים הרי עשה רק דבר אחד, קינא קנאה לה’?. ועוד קשה, מצאנו אצל אליהו הנביא ואצל ישעיה כאשר קינאו על פגיעה בהקב”ה נענשו על כך, אליהו הנביא כאשר אמר על בני ישראל: כי עזבו את בריתך, כעס עליו הקב”ה והענישו. ישעיה הנביא כאשר...
0 Comments Off 2783 י״ח בתמוז ה׳תשע״ג – יוני 26, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת בלק תשע”ג

י״ג בתמוז ה׳תשע״ג – יוני 21, 2013
פרשת בלק תשע”ג
“מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל” וידוע, שם יעקב מורה על האנשים המחזיקים ותומכים בידי תלמידי חכמים והשם ישראל מורה על התלמידי חכמים. והנה הקב”ה ברא את השותפות הזאת, בני יעקב תומכים בתורה ומשפיעים ומעניקים ממונם לתלמידי חכמים והתלמידי חכמים משפיעים ומעניקים מזכותם בתורה ובתפילה לבני יעקב. אך קורה ברבות הימים, אחרי זמן שהנדיב תומך בתלמיד חכם, עולות בדעתו שאלות רבות: אני עובד קשה מדוע התלמיד חכם ביזבז כך ופה אשתו ביזבזה יותר ואיך מרשה לעצמו הוצאות ומותרות כאלו. ואף לתלמיד חכם ישנם שאלות: אני ממית את עצמי באוהלה של תורה אין לי לא יום ולא לילה והנדיב אשר תומך...
0 Comments Off 2011 י״ג בתמוז ה׳תשע״ג – יוני 21, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת תרומה / נסיון הממון

ט״ו בשבט ד׳תשע״ד – ינואר 24, 1014
פרשת תרומה / נסיון הממון
אמרו חז”ל (סנהדרין ח’ ע”א) יהא חביב עליך דין פרוטה כדין מאה, ועוד אמרו, שדיני ממונות אין לך מקצוע גדול בתורה יותר מהם (עין בברכות ס”ג). ולפי גודל הנסיון וחומרתו, כך גדולים תחבולות היצר, וצריכים אנו להשמר מכל משמר מכל נדנוד וסרך בעניני ממון. ולכן החמירו חז”ל בענין הממון עד שאמרו (עירובין ס”ה) אדם ניכר בכיסו, ולפי אופן הנהגת האדם עם ממונו, אפשר ללמוד על הכלל כולו ולדעת את תכונת ומדת האדם. שהרי אמרו חז”ל גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן, ועל כן לפי התנהגות האדם בענין הממון אפשר לרדת ולחקור את שורש נפשו והלך רוחו של האדם. והנה ראינו...
0 Comments Off 3034 ט״ו בשבט ד׳תשע״ד – ינואר 24, 1014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more