חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

דברי פי

אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה

ד׳ בסיון ה׳תשע״ח – מאי 18, 2018
on ד׳ בסיון ה׳תשע״ח – מאי 18, 2018
רב גדול רצה ללמד מוסר את תלמידיו. התכנסו כולם סביבו ואז ביקש הרב מאחד מן התלמידים להביא לו קערה גדולה מלאה במים וכך עשה התלמיד רץ והביא קערה מלאה במים, אחרי שהניח את הקרעה על השולחן ביקש הרב מעוד תלמיד להביא לו קערה מלאה באבנים שכל אבן בגודל של טפח, רץ התלמיד והביא לרבי את הקערה השניה עם האבנים, לקח הרב את הקערה מלאה באבנים והכניס אבן אבן לתוך הקערה עם המים, כשסיים וקערת המים הייתה מלאה באבנים שאל הרב: האם אפשר להכניס עוד בקערה, ענו התלמידים ואמרו: לא, הקערה מלאה. ביקש הרב מתלמיד אחר להביא קערה מלאה באבנים קטנים...
0 Comments Off 1786 ד׳ בסיון ה׳תשע״ח – מאי 18, 2018 דבר הרב, דברי פי more

מעלת ההליכה לציונו הקדוש של רשב”י

ט׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 24, 2018
on ט׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 24, 2018
“ושכבתם ואין מחריד” (ויקרא כו, ו), הנה כח ההשתטחות על ציון רבי שמעון בר יוחאיגדול ביותר. ורואים אנו יותר מכל ציון של כל צדיק, מקפידים לנסוע לציון רבי שמעון בריוחאי, ומדוע? מה מיוחד בציון רבי שמעון בר יוחאי, שלא נמצא באף ציון של צדיק אחר? אלא ידוע שרבי שמעון בר יוחאי משלב את כל התורות כולם ביחד, מצד אחד רבי שמעוןבר יוחאי הוא נשמתו של משה רבנו, שביום שיוצא ז’ באדר יום פטירת משה רבנו יוצא כל שנה ל”ג בעומר, ורבי שמעון בר יוחאי הוא משלים את משה רבנו, שמשה רבנו הוא היסוד של תורה שבכתב, ומצד שני רבי שמעון בר יוחאי היה התלמיד המיוחד של רבי עקיבא, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי תלמידיי, לימדו את תורתי, כי תורתי היא תורת רביעקיבא (גיטין סז.). אם כך, רבי שמעון משלב את התורה שבכתב שהיא שורש נשמתו של משה רבנו,...
0 Comments Off 1443 ט׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 24, 2018 דבר הרב, דברי פי more

הצילני נא מיד המן הרשע

י״ד באדר ה׳תשע״ח – מרץ 1, 2018
on י״ד באדר ה׳תשע״ח – מרץ 1, 2018
מובא ברבותינו הקד’ שהאבות הקד’ וכן השבטים הקד’ קראו לילדיהם לפי הכוחות של כל אחד ואחד, וכשהגיעו לבנימין, אז נפטרה רחל אמנו מן העולם, היא קראה לו בן אוני. אולם יעקב שינה את שמו וקרא לו בנימין. וצ”ע וביאור מדוע שינה יעקב את השם שנתנה רחל? ונ”ל דידוע שכל שבט הוא כנגד אחד מחודשי השנה, ולדעת רבותינו חודש אדר שהוא החודש האחרון כנגד בנימין. ואם כן, רחל אמנו שהייתה בעלת רוח הקודש וידעה שבחודש אדר; החודש של בנה בנימין תהיה צרה גדולה לעם ישראל, קראה לו בן אוני, על שם הצער שיהיה לעם ישראל בחודש אדר. אך יעקב אבינו שרוח...
0 Comments Off 1617 י״ד באדר ה׳תשע״ח – מרץ 1, 2018 דבר הרב, דברי פי more

החלשת כח היצה”ר

כ״ג בשבט ה׳תשע״ח – פברואר 8, 2018
on כ״ג בשבט ה׳תשע״ח – פברואר 8, 2018
בדברי רבינו הבעש”ט זיע”א מובאת סגולה נפלאה, כאשר אדם רוצה לקיים מצווה מסוימת מן התורה והיצה”ר מכביד ומרשה עליו לבל יקיימה, יפתח ויקרא באותו מקום בתורה היכן שמובאת אותה מצווה, וכך יחלש ויותש כח היצה”ר. ומביא הבעש”ט ראיה חדברים מן הפסוק (שמות יב, יח) “בָּעֶרֶב, תֹּאכְלוּ, מַצֹּת”, שאמנם פסוק זה מלמד אותנו כי עלינו לאכול מצות, אך גם זו הבטחה שאם קוראים את זה אז נאכל מצות. וכן הפסוק (דברים יד, כא) “לֹא תֹאכְלוּ כָל נְבֵלָה”, מי שקורא את זה הוא מתיש ומחליש כח היצה”ר וימנע מאכילת נבלה. וכך אומר הקב”ה (גמרא במסכת קדושין דף ל:) בראתי יצר הרע בראתי...
0 Comments Off 1323 כ״ג בשבט ה׳תשע״ח – פברואר 8, 2018 דבר הרב, דברי פי more

מפני מה בא יתרו

י״ז בשבט ה׳תשע״ח – פברואר 2, 2018
on י״ז בשבט ה׳תשע״ח – פברואר 2, 2018
“וַיִּשְׁאֲלוּ אִישׁ לְרֵעֵהוּ לְשָׁלוֹם” (שמות יח, ז) רש”י מביא את דברי המכילתא, “וישתחו וישק לו” – איני יודע מי השתחוה למי כשהוא אומר איש לרעהו מי הקרוי איש זה משה שנאמר והאיש משה. והדברים דורשים ביאור. מה החידוש בכך ששני אנשים, ועוד חתן וחמיו, שלא נפגשים זמן רב שואלים אחד את השני לשלומו? ויתירה מכך, האם אין זה דבר המתבקש שמשה, הצעיר, זה שקבל אכסניא בבית חמיו בעת שברח מפני פרעה שבקש להורגו, ישאל את חמיו לשלומו? ובביאור הדברים נ”ל, דהנה רבותינו לימדונו שבזמן שעם ישראל נמצא בזמן טוב לא מקבלים גרים (כך היה בזמן דוד ושלמה, וכך יהיה בזמן...
0 Comments Off 1270 י״ז בשבט ה׳תשע״ח – פברואר 2, 2018 דבר הרב, דברי פי more

מעלת המסייע לשני בעת צרתו

י״ד בשבט ה׳תשע״ח – ינואר 30, 2018
on י״ד בשבט ה׳תשע״ח – ינואר 30, 2018
דבר פלא מוצאים אנו בפרשתנו. הנה, מה שלא זכו האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, ומה שלא זכה משה רבינו, ועוד, זכה דווקא יתרו שתקרא פרשה על שמו, ולא סתם פרשה, אלא פרשה העוסקת במתן תורה. ונ”ל כי יתרו הגיע להיות עם בני ישראל דווקא בזמן השפל הגדול שלהם, לאחר מלחמת עמלק שביקש לקרר ולצנן את ההתלהבות וההתרגשות מקריעת ים סוף. דווקא אז, כשמעמדם של בני ישראל צנח, הגיע יתרו המפורסם, וגרם בכך לקידוש שם שמים גדול בעולם. נמצינו למדים כמה חשוב לבא ולהתייצב לימין השני בעת צרתו. אין זו חכמה לבא מיד לאחר קריעת ים סוף כשכל העולם אחוז התפעלות,...
0 Comments Off 1238 י״ד בשבט ה׳תשע״ח – ינואר 30, 2018 דבר הרב, דברי פי more

ניצחון טבעי רק עם אנשים הגונים

כ״ד בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 11, 2018
on כ״ד בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 11, 2018
פרשיות אלו, כמו גם בימי חג הפסח עולה התמיהה הגדולה, כיצד זכה פרעה עם כל רשעותו ואכזריותו שכל כך יתקדש שם שמים על ידו, עשר המכות, קריעת ים סוף וכדו’, והלא מובא ברבותינו הקד’ שצריך יכול להיעשות כששני הצדדים יהיו טובים וראויים. גם זה שנעשה לו הנס, וגם זה שבזכותו נעשה הנס, כפי שמובא על נבוכדנאצר עם חנניה מישאל ועזריה שציווה לזרוק אותם לכבשן הנס, אבל הגמרא (המסכת תענית דף יח:) מכנה אותו ש”הגון היה”, ומקשה שם המהרש”א, כיצד ניתן לכניתו בתואר “הגון”, הלא הוא החריב את בית המקדש, אלא, אומר המהרש”א שעל אף רשעותו היה איש אמתי. ואם כן,...
0 Comments Off 1302 כ״ד בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 11, 2018 דבר הרב, דברי פי more

הלימוד ליום חמישי

כ״ד בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 11, 2018
on כ״ד בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 11, 2018
היום, יום חמישי, אנו קוראים את מ”ב המסעות בהם עברו בני ישראל בדרכם לארץ ישראל.  לימדונו רבותינו שכל יהודי עובר בחייו ארבעחם ושתיים תחנות בחייו, ועל ידי קריאת מ”ב המסעות מגיע האדם לדרגות גבוהות ומתקן את הצריך תיקון בעברו ובעתידו. בקריאה זו נזכה בע”ה לסייעתא דשמיא גדולה בימים מיוחדים אלו, ימי השובבי”ם, לתיקון השלם ולעלייה ביראת שמים ובעבודת ה’....
0 Comments Off 1496 כ״ד בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 11, 2018 דבר הרב, דברי פי more

הלימוד ליום חמישי- החיבור בין המחשבה למעשה

י״ז בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 4, 2018
on י״ז בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 4, 2018
היום, יום חמישי, אנו קוראים את מ”ב המסעות שעברו בני ישראל במדבר, וכמו שאומר רבי שמשון מאוסטרופולי הי”ד שכאשר קוראים את מ”ב המסעות הללו האדם מרים ומרומם את נפשו ואוסף את כל ניצוצות הקודש מהמ”ב מסעות שבני ישראל עברו במדבר, וממ”ב המסעות שכל יהודי צריך לעבור בחיים. ובספרים הקד’ מובא שכשבני ישראל יצאו ממצרים הם עצרו ארבעים ושתיים פעמים במדבר, וכנגד זה כל יהודי עובר בחייו מרגע שיצא מבטן אימו עד יום פטירתו. והנה, לכל אדם יש תחנות ארוכות ותחנות קצרות. כמו ספר עם ארבעים ושניים פרקים. אם אדם לא מתקן את כל תחנותיו, אזי צריך הוא לשוב בגלגול כדי...
0 Comments Off 1356 י״ז בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 4, 2018 דבר הרב, דברי פי more

הנהגה ראויה לימי השובבי”ם

ט״ז בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 3, 2018
on ט״ז בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 3, 2018
ימים אלו, ימי השובבי”ם מסוגלים לתקן את כל הפגמים והחטאים שאדם חטא במידת היסוד, בברית הקודש. אמרו רבותינו ז”ל שבכל יום מימי השובבי”ם אדם יחשוב בדעתו כמה עולה לו יום שלם אוכל, יקח את הסכום הזה ויתנו לעני או לתלמיד חכם. יפדה את צומו במחיר זה. ואם קשה לאדם לממן יום שלם, שיתן לפחות משהו לצדקה, ואחרי כן יאמר את ה”יהי רצון” שתיקן רבינו החיד”א לתיקון מידת היסוד.   רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם. בּוֹשְׁתִּי מְאֹד בְּחֶרְפָּה וּכְלִימָה עַל כָּל חַטֹּאתַי עֲוֹנוֹתַי וּפְשָׁעַי, וּבִפְרַט עַל אֲשֶׁר פָּגַמְתִּי בְּאוֹת בְּרִית קוֹדֶשׁ בְּהִרְהוּרִים רָעִים, עַד אֲשֶׁר הֵן בְּעָוֹן חוֹלָלְתִּי וּבְחֵטְא יֶחֱמַתְנִי הַסִּטְרָא אַחֲרָא, נִקְרֹא...
0 Comments Off 0 ט״ז בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 3, 2018 דבר הרב, דברי פי more