חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2399.
נותרו עוד 70 פרקים!

53%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

דברי פי

לימוד ליום שני / התגברות הלב על השכל

כ״ד בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 12, 2017
on כ״ד בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 12, 2017
הלימוד של יום שני- התגברות הלב על השכל   היום, יום שני, קוראים את הנסים שאירעו לאליהו ולאלישע הנביאים. ידועים דברי רבותינו שכאשר אדם קורא את הנסים שאירעו לעם ישראל הוא מעורר את הזמן בשמים ויכול להיכנס באותה ישועה שהייתה בימים ההם ולסכות לנסים ונפלאות. ומובא בדברי חכמינו שכל הנסים שאירעו לעם ישראל עד ימי החנוכה כבר נכתבו בששת ימי בראשית. כשהקב”ה ברא את העולם, הוא התנה עם כל הבריאה שכשיבא היום יקרה נס. כך בקריעת ים סוף, הקב”ה התנה עם הים שיבקע לשניים. וכך מוצאים אנו בדברי חז”ל שמסבירים “המן מן התורה מניין” (מסכת חולין דף קלט:). כך כל...
0 Comments Off 8 כ״ד בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 12, 2017 דבר הרב, דברי פי more

יום ראשון-חנוכה-פרשת שבוע

כ״ג בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 11, 2017
on כ״ג בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 11, 2017
פדיון נפש   “וא-ל ש-די יתן לכם רחמים” (בראשית מג, יד) על מילים אלו אמרו רבותינו ז”ל שהם ראשי תיבות “ישראל”. כלומר, יעקב אבינו הכניס את שמו הנוסף כשבירך את בניו טרם ירידתם למצרים להביא אוכל. והנה, אומרים רבותינו הקדושים שאדם צריך למצוא פסוקים, או דברים קדושים מראשי תיבות של שמו, ויצייר בדעתו או על גבי נייר את השם י’ ה’ ו’ ה’. שם זה צריך להיות מול העיניים ונותן לאדם כוחות ויכולות להתמודד עם משברי החיים. ולכן נהגו שכשהולכים לצדיק לקהל ברכה כותבים לו על פתק את השם. ומובא בשם הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים שכשצדיק מתפלל על האדם...
0 Comments Off 8 כ״ג בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 11, 2017 דבר הרב, דברי פי more

דברי פי – פרשת וישב –

כ״ב בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 10, 2017
on כ״ב בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 10, 2017
כוח לימוד  המשניות הנה, מובא בספרים הקדושים שכוח לימוד המשניות הינו גדול ורב ביותר. המשנה מזקת את הנשמה ואת הפרנסה. כאשר אדם לומד משניות נפשו ונשמתו מתחזקים בשמים, ושערי שמים נפתחים עבורו לתת לו פרנסה טובה. בלי נדר קבלנו על עצמנו החל מהיום, יום ראשון, עד שנה הבאה בערב חנוכה לשלוח ללמוד מדי יום משניות על פי הסדר, וכך נזכה לסיים את ששה סדרי משנה עד השנה הבאה בזמן הזה. שמו של הקב”ה הוא י’ ה’ ו’ ה’, היוצא מן הפסוק “ישמחו השמים ותגל הארץ” שהם ראשי תיבות שמו של הקב”ה. וידןע כי מאז שנחרב בית המקדש נותרו לנו רק...
0 Comments Off 6 כ״ב בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 10, 2017 דבר הרב, דברי פי more