חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

פרשת השבוע

פרשת כי-תבוא תשע”ג

י״ג באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 19, 2013
פרשת כי-תבוא תשע”ג
לאחי ורעי ה’ עליהם יחיו. הנה מתקרבים ובאים אנו ליום הדין ואימה וחרדה אוחזת בליבנו. כאשר מתחילים אנו לסכם את השנה שעברה עלינו ומתעמקים ומתבוננים בכל המאורעות השונים והמשונים אשר עברנו, שואלים את עצמנו איך נסכם את השנה הזו כשנה קשה או כשנה מרה, אך התשובה היא אחת מוחלטת אשר לא משאירה שום ספק או שאלה על ההחלטיות של התשובה, זוהי שנה מהשנים המיוחדים והטובים ביותר. ומדוע?. בפרשת השבוע פרשת “כי תבוא” מובאים הקללות ואמרו חז”ל כששמעו בני ישראל את הקללות הוריקו  פניהם ואמרו מי יכול לעמוד בכל הקללות האלו והנה באמת לשמוע קללה זה דבר קשה מאוד, אך בזהר...
0 Comments Off 2304 י״ג באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 19, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ראה תשע”ג

כ״ה באב ה׳תשע״ג – אוגוסט 1, 2013
פרשת ראה תשע”ג
ושמחתם לפני ה’ אלוקיכם אתם ובינכם ובנותיכם בפרשת השבוע הקב”ה מצוה את עם ישראל על בניין בית המקדש בבואם לארץ ישראל ועל הקרבת הקורבנות, עולות וזבחים, אך מזהיר אותנו הקב”ה על מצות השמחה ,וצריך להבין אפשר לצוות את האדם באופן אישי שהוא יהיה שמח, איך אפשר לצוות שגם הבנים והבנות יהיו שמחים, לבנים ולבנות זה ציווי אחר להיות בשמחה, איך אפשר לצוות את ההורים שאף הבנים והבנות יהיו בשמחה?. אלא אפשר לבאר ולומר: מובא במדרש תנחומא בשעת פטירתו של משה רבנו באו ואמרו לו: הגיע השעה שאתה נפטר מן העולם, אמר להם: המתינו לי עד שאברך את ישראל. נטל משה...
0 Comments Off 2400 כ״ה באב ה׳תשע״ג – אוגוסט 1, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת מטות-מסעי תשע”ג

כ״ה בתמוז ה׳תשע״ג – יולי 3, 2013
פרשת מטות-מסעי תשע”ג
ואתה מחייה את כולם כאשר בני ישראל עומדים לפני הכניסה לארץ ישראל באים בני גד ובני ראובן ומבקשים ממשה רבנו להשאר בעבר הירדן כיון שיש להם צאן ומקנה רב, עונה להם משה ואומר: אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. טענתו של משה רבנו כלפי גד, ראובן וחלק משבט מנשה טענה לא מובנת, מדוע משה רבנו התלונן רק על זה שלא יצאו למלחמה ומה עם ההפסד גדול שלהם לגור בארץ הקודש, מדוע טענתו היא רק כלפי העזרה במלחמה?, מה עם ארץ זבת חלב ודבש, ארץ חמדה טובה שירושה לנו מאבותנו, ארץ האבות הקדושים שהיא משאת ליבו של כל יהודי?. אלא אפשר...
0 Comments Off 2221 כ״ה בתמוז ה׳תשע״ג – יולי 3, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת פנחס תשע”ג

י״ח בתמוז ה׳תשע״ג – יוני 26, 2013
פרשת פנחס תשע”ג
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו” “ את קנאתי… לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל” הנה רואים שפנחס קיבל שתי מתנות מהקב”ה, א’: ברית שלום, ב’: ברית כהונת עולם. וקשה מדוע קיבל שני דברים הרי עשה רק דבר אחד, קינא קנאה לה’?. ועוד קשה, מצאנו אצל אליהו הנביא ואצל ישעיה כאשר קינאו על פגיעה בהקב”ה נענשו על כך, אליהו הנביא כאשר אמר על בני ישראל: כי עזבו את בריתך, כעס עליו הקב”ה והענישו. ישעיה הנביא כאשר...
0 Comments Off 2783 י״ח בתמוז ה׳תשע״ג – יוני 26, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת בלק תשע”ג

י״ג בתמוז ה׳תשע״ג – יוני 21, 2013
פרשת בלק תשע”ג
“מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל” וידוע, שם יעקב מורה על האנשים המחזיקים ותומכים בידי תלמידי חכמים והשם ישראל מורה על התלמידי חכמים. והנה הקב”ה ברא את השותפות הזאת, בני יעקב תומכים בתורה ומשפיעים ומעניקים ממונם לתלמידי חכמים והתלמידי חכמים משפיעים ומעניקים מזכותם בתורה ובתפילה לבני יעקב. אך קורה ברבות הימים, אחרי זמן שהנדיב תומך בתלמיד חכם, עולות בדעתו שאלות רבות: אני עובד קשה מדוע התלמיד חכם ביזבז כך ופה אשתו ביזבזה יותר ואיך מרשה לעצמו הוצאות ומותרות כאלו. ואף לתלמיד חכם ישנם שאלות: אני ממית את עצמי באוהלה של תורה אין לי לא יום ולא לילה והנדיב אשר תומך...
0 Comments Off 2011 י״ג בתמוז ה׳תשע״ג – יוני 21, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more