חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

פרשת השבוע

פרשת ויגש – תשע”ד

ג׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 6, 2013
פרשת ויגש – תשע”ד
לכל אהובינו וחביבינו. ערב שבת קודש “ויגש אליו יהודה”, ואמרו חז”ל אין ויגש אלא לשון תפילה, מתפללים אנו להקב”ה “שמע קולנו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו”, “שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו”, אין דבר העומד לפני הדמעה והתפילה; כל דבר קשה, אשר עומד לפני האדם, על ידי תפילה ודמעה, נפתחים שערי שמים ורחמים מרובים יורדים על האדם. ואפילו לאה, שמזלה בשמים היה להתחתן עם עשו, על ידי דמעות אשר התפללה, שינתה את מזלה וזכתה להתחתן עם יעקב וללדת את יהודה שהוא מלך של עם ישראל ואת לוי, שממנם יצאו הכהנים והלויים, ואף מצאנו שאדם שהרג את חברו...
0 Comments Off 2677 ג׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 6, 2013 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

נס חנוכה – לקיחת אחריות

כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013
נס חנוכה – לקיחת אחריות
לאהובינו היקרים בקהילות קודש שובה ישראל, יהי רצון שנזכה לברכת השם, לדיבוק חברים, ואמונת חכמים ושנזכה שאור האמונה יאיר ויזרח בליבנו תמיד! בפרשת השבוע פרשת מקץ מצאנו דבר מופלא, שיעקב אבינו מבקש מבניו שירדו מצרימה להביא שבר לביתם, ואע”פ שבבית יעקב לא היה חסר דבר למרות הרעב, אך מחמת שהוא חשש לעין הרע ובכדי שלא יתראו בעיני הבריות, לכן ציווה את בניו שילכו למצרים להביא שבר לביתם. אך למרות שיעקב אבינו ראה צורך גדול שבניו ילכו למצרים, בכל זאת חשש שיקחו עימם את בנימין, שמא יקרה לו אסון בדרך, כיוון שרחל אימו מתה בדרך ויוסף אחיו נטרף בדרך. ואם כן,...
0 Comments Off 7204 כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

המחלוקת בין יוסף לבין השבטים

כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013
המחלוקת בין יוסף לבין השבטים
הנה מוצאים בפרשות של השבועות האלו את כל עניין המחלוקת בין יוסף הצדיק לבין השבטים, “שבטי י-ה עדות לישראל”. וקשה איך השבטים ויוסף חלקו בצורה קשה כל כך, שנאה אשר שנאו את יוסף, השלכתו לבור מלא בנחשים ועקרבים, מכירתו לעבד בצורה שידעו שזה מכירה אשר אין ממנה מוצא, ופה מדובר באנשים קדושי עליון, וכן יוסף כל דרכו אשר נהג עם אחיו, איך נהג כך? מדוע התגרה בהם? מדוע הביא את דיבתם רעה אל אביהם?. ובודאי שצריך לדעת שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. וכל המחלוקת היתה מחלוקת קדושה לשם שמים, מחלוקת על דרך בעבודת ה’, על הסתכלות על החיים. והנה צריכים...
0 Comments Off 1897 כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת מקץ – תשע”ד

כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013
פרשת מקץ – תשע”ד
הקב”ה משפיל ומרומם, מקים מעפר דל ומאשפות ירים אביון, כך בעת שהגיעה השעה היעודה, הרים הקב”ה את קרן יוסף הצדיק, והעלהו לגדולה בזכות פתרון חלום פרעה. וצריך להבין, הרי ליוסף לא היה מעמד וחשיבות בארץ מצרים, ואדרבא, היה מושלך ומושפל בבית הכלא, וגם בשעה ששר המשקים הזכירו לפני פרעה, אמר שהוא נער עברי עבד לשר הטבחים והרי הוא שוטה ועבד, ולכן, אינו ראוי למלוכה. ואם כן, איך העלה פרעה את יוסף לגדולה, עד שאמר שמבלעדיו לא ירים איש את ידו בכל ארץ מצרים והרכיבוהו במרכבת המשנה, וקראו לפניו אברך בכל ארץ מצרים? ואמנם, יוסף פתר לפרעה את חלומו על הצד...
0 Comments Off 2404 כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

עליונים למטה ותחתונים למעלה

י״ט בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 22, 2013
עליונים למטה ותחתונים למעלה
ערב שבת קודש זמן של רוממות ודבקות בהקב”ה וכן זמן של חשבון נפש גדול על כל אשר קורה איתנו. והנה חשבנו לדקדק בפרשת השבוע, כאשר יוסף חלם: “והנה השמש והירח ואחד עשרה כוכבים משתחוים לי…ויעקב שמר את הדבר“. מה רמז יוסף ליעקב בחלום זה ומדוע התורה מדגישה ואומרת ויעקב שמר את הדבר? היה צריך לומר זכר את הדבר, מה עניין השמירה שהתורה אומרת שיעקב שומר? אלא אולי אפשר לבאר ולומר כך. הגמרא מספרת שרבי יוסף חלה ומרוב חולי נשמתו עלתה לשמים, אחרי כן נשמתו חזרה לארץ שאלוהו מה ראה למעלה, ענה ואמר להם “עליונים למטה ותחתונים למעלה”. והתוספות מביא קבלה...
0 Comments Off 3483 י״ט בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 22, 2013 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת וישלח – תשע”ד

ח׳ בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 11, 2013
פרשת וישלח – תשע”ד
קירוב רחוקים נאמר בפרשתנו “ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו”. וניתן לפרש, שכאשר האדם נותר לבדו ורוצה לעבוד לבד את בוראו, בלי להשפיע על אחרים, מיד בא מלאכו של עשיו, ומנסה את האדם בניסיונות קשים, שנאמר “ויאבק איש עימו”. ואמרו חז”ל: מדוע התורה הקדושה מתחילה באות “ב” בראשית ולא “א”? ותרצו ואמרו משום שב “א” יש קללה “ארור” וב-”ב” יש ברכה “ברוך”. וקשה, הרי יש קללות רבות אשר אף הם מתחילות ב-”ב” וכן יש ברכות אשר מתחילות ב-”א” אם כן מדוע ב-”ב” ולא ב-”א”? אלא הקללה הגדולה היא ליהות “א” אחד לבד והברכה הגדולה להיות “ב”, שניים יחד, ולכן “א”...
0 Comments Off 2402 ח׳ בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 11, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת וישלח – תשע”ד

ז׳ בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 10, 2013
פרשת וישלח – תשע”ד
לנהוג על פי הטבע וַיִּֽזְרַֽח־ל֣וֹ הַשֶּׁ֔מֶשׁ כַּאֲשֶׁ֥ר עָבַ֖ר אֶת־פְּנוּאֵ֑ל וְה֥וּא צֹלֵ֖עַ עַל־יְרֵכֽוֹ׃ כאשר האדם עומד במצבים קשים, מתפלל ומחכה לנס שיעשה איתו הקב”ה. אך צריך לדעת שנס אינו דבר פשוט. ונבאר הדברים: הקב”ה ברא את העולם והטביע בעולם את טבעו, השמש זורחת בזמן, שוקעת בזמן, כך העולם נוהג מבריאתו וכל דבר בעולם כך הוטבע בו טבע להתקיים. וכאשר הקב”ה עושה נס, מחסיר הוא מן דרך הטבע אשר טבע בעולם או בדבר המסויים ואין הקב”ה רוצה לקפח או להחסיר לשום בריאה בעולם ולאחר זמן מחזיר הקב”ה את מה שקיפח והחסיר על ידי הנס לאותו בריאה, מה שנחסר ממנה. וכך מצאנו אצל...
0 Comments Off 2458 ז׳ בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 10, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ויצא – תשע”ד

ד׳ בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 7, 2013
פרשת ויצא – תשע”ד
הכרת הטוב מידת הכרת הטוב מאבני היסוד לעם ישראל. ורגילים אנו לחשוב שהתגמול בעד חסד שאדם מקבל מחברו, צריך להיות בהתאם לערך החסד והטובה, משום שאי אפשר לדרוש ששיעור השכר יעלה על מידת הטובה, אך בתורתנו הקדושה, למדים אנו שכל העושה לחברו טובה ואף הקטנה ביותר, מחויב המקבל כל חייו בכבודו, בהכרת הטוב על הטובה אשר קיבל מחברו. מוצאים אנו אצל יעקב אבינו, כאשר הלך לבית לבן, בדרכו פגש את רחל אמנו באה עם הצאן ומובא בחז”ל, שבאותם ימים היה דוחק במים ורועי הצאן היו מניחים אבן גדולה וכבדה מעל הבאר, אשר אחד או כמה יחד, אין בכוחם להרים את...
0 Comments Off 2308 ד׳ בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 7, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת תולדות – תשע”ד

א׳ בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 4, 2013
פרשת תולדות – תשע”ד
השפעת הלבוש, שם, והלשון אחד היסודות אשר עמדו עם עם ישראל במצרים שלא שינו את שמם, את מלבושם ואת לשונם, נקפיד בכל כח על השם היהודי שלנו, על ילדינו ונדע שהשם משפיע על חיי הילד. ובכל יום חדשים לבקרים שמות אשר השפעה רעה על הילדים ונזק גדול זורעים בבנים ובבנות, נשמור את מסורת האבות בשמות ונתרחק ונרחיק אחרים משמות אשר אין בהם ניצוץ של קדושה ושמחה אמיתית. לשונם, נשמור מכל משמר על הלשון, להתרחק מדברי לשון הרע, רכילות, דיבור בצורה לא הגונה לא מכובדת ונדע שברית הלשון וברית המאור והברית הקודש מחוברים יחד, מי שמדבר לשון הרע, שקר ומילים לא...
0 Comments Off 2579 א׳ בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 4, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ניצבים-וילך תשע”ג

כ״ב באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 28, 2013
פרשת ניצבים-וילך תשע”ג
“אתם נצבים היום כולכם לפני ה’ אלוקיכם”. משה רבנו מונה את כל המעמדות בעם ישראל מראשי העם עד שואבי המים. וקשה מדוע משה רבנו הולך ומונה את כל המעמדות והאנשים בבני ישראל וכי זמנו של משה רבנו מיותר?, הרי זמן זה היה ימים לפני פטירתו, ימים קדושים, ימים של התבוננות, ימים של הסתכלות על החיים, על העבר, על העתיד ומדוע משה לא קרא וביקש שכולם יגיעו לפניו בלי למנות את סוג מעמדות האנשים?. ועוד קשה”נצבים”, בכל פעם שמובא בתורה, מסמל על אנשים רשעים כדתן ואבירם או אנשים לא הגונים ומדוע פה משה רבנו כך קורא לבני ישראל “ניצבים”, שזה לשון...
0 Comments Off 2431 כ״ב באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 28, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more