חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

פרשת השבוע

אני ולא אחר

י״ב בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 13, 2014
אני ולא אחר
שבוע חדש, ראשית חדשה עם כוחות חדשים לעבוד את בוראינו במסירות נפש ועם אמונה חזקה ולחזק בנפשנו שאין נסתר מבוראינו ואין אדם נוקף אצבע למטה אלא אם כן גזרו עליו מלמעלה והקב”ה מדקדק כחוט השערה, וגם כאשר האדם חושב שעשה רק מעשה קטן, טעות בידו, אין נסתר ממנו דבר ועל הכל יביא אלוקים במשפט. והנה, בכל שנה בפרשת יתרו, עולה בליבנו הקושיה: הנה בעשרת הדיברות נאמר: “אנוכי ה’ אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים”. וקשה, מדוע לא מוזכר אנוכי ה’ אלוקיך אשר בראתיך, אשר בראתי את השמים ואת הארץ שזה ראשית העולם, מדוע נאמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים? אלא...
0 Comments Off 2607 י״ב בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 13, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

“אז ישיר משה ובני ישראל…”

ט׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 10, 2014
“אז ישיר משה ובני ישראל…”
לכל בני קהלות קודש שובה ישראל, כולם אהובים כולם ברורים, כולם גיבורי החיל לעשות רצון אבינו שבשמים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה’ (שמות ט”ו א’). אמרו חז”ל (שמות רבה כ”ג), מיום שברא הקב”ה את העולם ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה להקב”ה, אלא ישראל. ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. הציל אברהם מכבשן האש ומן המלכים, ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה. וכן יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם, ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל לים ונקרע להם, מיד אמרו שירה לפני הקב”ה. אמר הקב”ה, לאלו...
0 Comments Off 4331 ט׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 10, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מה הדרך הטובה לעבור נסיון?

ז׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 8, 2014
מה הדרך הטובה לעבור נסיון?
שבת זו נקראת “שבת שירה”, מהשבתות המיוחדים לעם ישראל ונודה לה’ על כל החסד הכללי ואף הפרטי אשר גמלנו “מה אשיב לה’”, “הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו”. חשבנו בדעתנו, בשבוע מיוחד זה, לחזק עצמנו בערב שבת קודש. במחשבה ישנם שני סוגים של התמודדות עם היצר הרע, אשר אורב לנו בכל מקום ופינה: התמודדות אחת היא כאשר האדם עומד בפני ניסיון והוא מכניע את היצר הרע על ידי תפילה לה’ – בכזה מצב היצר שותק לתקופה מסויימת, אך אחרי זמן היצר הרע והניסיון חוזר אל האדם, לפעמים באותו צורה או בצורה שונה אך חייב שוב לעבור ולהתמודד עם הניסיון....
0 Comments Off 3501 ז׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 8, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרנסה = חשבון נפש

ו׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 7, 2014
פרנסה = חשבון נפש
השבוע יש בו יום מיוחד עם סגולה גדולה לפרנסה, אשר הרבה נוושעו מכח סגולה זו. ביום שלישי בפרשת ‘בשלח’ לקרוא את פרשת ‘המן’ שניים מקרא ואחד תרגום ובזכות זה זוכה לפרנסה מרובה. והנה, אנו נמצאים בזמן מורכב ביותר, מצד אחד רואים רוח ועשירות אשר לא היה באף דור, אך מצד שני אין לאנשים ביטחון במה שיש להם ואין הדעת מיושבת. ולכן, התפילה להקב”ה שהפרנסה תהיה בברכת ה’ ולא ח”ו עושר שמור לבעליו לרעה. וראינו בעינינו, איך ה’ מעלה אנשים ונותן להם כל טוב והנה חושבים שנצחו ועלו ואין סוף ליכולתם, ואף לרמוס ולדרוך על התורה הרשו לעצמם, אך נפילתם הייתה...
0 Comments Off 2545 ו׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 7, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת וארא / אהבה ואחוה

כ״ד בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 27, 2013
פרשת וארא / אהבה ואחוה
בתורה הקדושה מצאנו דבר נפלא, פעמים שהתורה מקדימה את משה רבנו לאהרון הכהן ופעמים שהקדימה את אהרון למשה רבנו. וכמו שנאמר בפסוקים (שמות ו’ כ”ו כ”ז) “הוא אהרון ומשה אשר אמר ה’ להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא משה ואהרון”. ואכן אמרו חז”ל במכילתא, יש מקומות שמקדים משה לאהרון ויש מקומות שמקדים אהרון למשה, לאמר לך ששקולין כאחד. ונראה לדקדק עוד, מדוע נאמר הוא משה ואהרון בלשון יחיד, והלא לכאורא היה לאמר, הם משה ואהרון, בלשון רבים? ונראה לפרש, ידוע כמה גדולה מעלת האחווה, וכאשר...
0 Comments Off 2363 כ״ד בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 27, 2013 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

בכי של תקוה

י״ט בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 22, 2013
בכי של תקוה
ימי השובבי”ם אשר אמרו חז”ל על הפסוק: “ודברת בם”, בם – זה ארבעים ושתיים יום, ימי השובבי”ם אשר חלק מן התיקון בימים אלו לדבר בם בדברי תורה. ותורתנו הקדושה היא המגנה עלינו מכל רע. הנה עלתה בליבנו קושיה. מצאנו בבתיה בת פרעה ששלחה את ידה ליקח את התיבה אשר ראתה בנילוס – “ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העיברים זה”. וקשה, הרי אמרו חז”ל שבאותו היום פרעה גזר לא רק על ילדי ישראל להשליכם לנילוס אלא חיזק והקשה את גזרתו וגזר שגם ילדי המצרים הנולדים ישליכו אותם מאותו היום לנילוס, ומדוע? משום שהחוזים בכוכבים אמרו...
0 Comments Off 3286 י״ט בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 22, 2013 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע more

מוקיר טובה ממי שקיבלנו טובה

י״ט בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 22, 2013
מוקיר טובה ממי שקיבלנו טובה
והנה, כשנתבונן בדברי התורה הקדושה נמצא פלא גדול, הנה מצרים עינו אותנו בפרך, שיעבדו אותנו, כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, השפילו את בני ישראל בעבודה קשה בחומר ובלבנים, אדם חלש נתנו לו לעבוד עבודה קשה, אדם חזק נתנו לו לעבוד עבודה קלה, כל דבר קשה וכל דבר משפיל ציערו והשפילו את בני ישראל, אך בכל אופן התורה הקדושה, מדגישה ואומרת “לא תתעב מצרי – כי גר היית בארצו!”. אפילו שגרנו שם מתוך כל השיעבוד וכל הרע, אך גרנו שם, אף על פי ששילמנו בדמנו בכוחנו, בנפשנו, אך בכל אופן גרנו שם. ננסה לדמיין בנפשנו, אדם שגר בבית שכור והמשכיר קשה...
0 Comments Off 2258 י״ט בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 22, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

נתינת שם לוולד

ט״ו בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 18, 2013
נתינת שם לוולד
לכל אהובנו וחביבנו היקרים, בני קהלות הקודש שובה ישראל, למשפחותם לבית אבותם, יוסף ה’ עליכם ככם אלף פעמים. הקב”ה לגודל חביבות בני ישראל, מצווה את משה רבנו למנותם, כמו רועה שאוהב את צאנו, ומחמת חביבותם חוזר ומונה אותם מעת לעת. ועל כן ציווה ה’: “שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות לגולגלותם”. הרי שהדגישה התורה, את משפחות עם ישראל ואת שמות בני ישראל. כיוון ששני דברים אלו, קדושת המשפחה וקדושת שמות בני ישראל, הם חשובים ויסודיים בקיום העם. יש הבדל גדול בין עם ישראל ואומות העולם לענין הדגש ששמים בתחילת בניית המשפחה, אצל העם היהודי...
0 Comments Off 2333 ט״ו בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 18, 2013 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

זמן שובבי”ם זהו זמן של דין וחשבון

י״ב בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 15, 2013
זמן שובבי”ם זהו זמן של דין וחשבון
זמן שובבים זהו זמן של דין וחשבון והקשו, מדוע הכפל דין וחשבון, הרי דין וחשבון נראה כדבר אחד? ותרצו, דין על המעשים וחשבון על הקבלות לעתיד. כך אנו צריכים לעמוד בערב שבת קודש פרשת שמות, תחילת השובבי”ם, לעשות דין על מעשינו בשבוע החולף וחשבון על דרכינו בשבוע הבא. וכן להבא לחיינו, הנה בשעה של חשבון נפש פרטי שלנו וכן כללי, אנו צריכים לדעת יסוד גדול, בדור יתום זה אנו נמצאים באפילה, בחושך גדול ומנסים לטשטש את האמונה האמיתית בהקב”ה וכל יהודי מחוייב להרבות בכבוד שמים ולהאיר לעולם כולו, בכל מקום אשר אפשר, את האור האמיתי ולקרב את אחינו בני ישראל...
0 Comments Off 2470 י״ב בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 15, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ויחי – תשע”ד

ח׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 11, 2013
פרשת ויחי – תשע”ד
לאהובנו וחביבנו בכל קהלות הקודש שובה ישראל, די בכל אתר ואתר, יהפוך השם יתברך את הימים הללו לששון ולשמחה. בפרשת ויחי נאמר, שלאחר פטירתו של יעקב אבינו, חששו האחים שמא יוסף ינטור להם טינה על שמכרוהו, ועל כן באו אליו בתחינה ובקשו ממנו שישא את עוונם, וימחל להם על חטאם כלפיו. כה מפתיעה הייתה תשובתו של יוסף: “ויאמר אליהם יוסף התחת אלקים אני. ואתם חשבתם עלי לרעה, אלקים חשבה לטובה למען עשה כיום הזה להחיות עם רב”. יוסף הצדיק בדבריו אלו אמר לאחיו, את אחד מיסודות האמונה הגדולים ביותר. והוא: שכל מה שמתרחש בעולם הוא בהכוונה מדוייקת מאת השם יתברך....
0 Comments Off 2170 ח׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 11, 2013 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more