חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

פרשת השבוע

ואברהם זקן בא בימים וה’ ברך את אברהם בכל

ט״ז במרחשון ה׳תשע״ה – נובמבר 9, 2014
ואברהם זקן בא בימים וה’ ברך את אברהם בכל
וקשה, הרי רק לפני כן התורה הקדושה מספרת לנו שאשתו הצדקת, שרה אמנו, נפטרה לפני זמנה ובנו יצחק הגיע לגיל ארבעים ולא נשא אשה ואיך אפשר לומר על אדם, אשר אשתו, שהייתה כל עולמו, נפטרה לפני זמנה ובנו, ממשיכו, עדיין לא זכה לבנות בית בגיל מבוגר, לומר על אדם כזה וה’ ברך את אברהם בכל ?. אלא, פה אפשר ללמוד יסוד גדול, ההצלחה והטוב של האדם אינם נמדדים במה העולם חושב, אלא בידיעה של האדם איך הוא נמצא לפני בורא עולם. יש אדם אשר כלפי חוץ נראה שטוב לו והצליח ושהכל בנוח אצלו אך בפנים הכל חרב וכלפי הקב”ה הכל...
0 Comments Off 2711 ט״ז במרחשון ה׳תשע״ה – נובמבר 9, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, פרשת השבוע more

פרשת לך לך / אמת מארץ תצמח

ג׳ במרחשון ה׳תשע״ה – אוקטובר 27, 2014
פרשת לך לך  / אמת מארץ תצמח
הנה מצאנו בפרשת השבוע פרשת לך לך דבר פלא גדול, אברהם אבינו מבקש מאשתו שרה: “אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך” ורש”י פירש יתנו לי מתנות. וקשה, אברהם אבינו, קודש קודשים, אבי האומה מבקש מאשתו שרה, שהיא אשת איש, אמרי נא אחותי את בשביל שיתנו לו מתנות?. אלא אפשר לבאר ולומר: הגמרא במסכת עבודה זרה י”א מספרת על אונקלוס שהתגייר, שלח הקיסר כת של חיילים לתופסו ולהענישו על זה שהתגייר, בשעה שנכנסו החיילים לביתו התחיל אונקלוס לדבר עימם בדבר ה’, אותם חיילים הבינו את האמת ונשארו בבית מדרשו של אונקלוס, כעס הקיסר כעס גדול ושלח...
0 Comments Off 4409 ג׳ במרחשון ה׳תשע״ה – אוקטובר 27, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, פרשת השבוע more

פרשת נח

כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014
פרשת נח
חז”ל מביאים במדרש את גודל הטרחה והיגיעה שטרחו נח ובניו בעבור כל דרי התיבה, אמר רבי לוי, כל אותם שנים עשר חודש שהיו בתיבה, לא טעם נח טעם שינה. לא הוא ולא בניו. שהיו זקוקים לזון את הבהמה, החיה והעופות. יש בהמה שאוכלת לשתי שעות בלילה, ויש שאוכלת לשלשה. תדע לך שלא טעמו טעם שנה, דאמר רבי יוחנן, פעם אחת שהה נח לזון את הארי, הכישו הארי ויצא צולע, שנאמר “וישאר אך נח”. הרי לנו, שנח ובניו טרחו עד קצה גבול כוחם, כדי לתת לכל בריה ובריה די מחסורה.                                                          י   אך, לאחר שנסתיים המבול נאמר בתורה: “ויזכור אלקים את...
0 Comments Off 2853 כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, פרשת השבוע more

פרשת דברים / משנה תורה

י׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 6, 2014
פרשת דברים / משנה תורה
תורה פרשת דברים וצריך לדעת יסוד גדול, שכל ספר דברים, אשר נקרא בפי חז”ל: “משנה תורה”, סגולות גדולות טמונים בו וצדיקים וקדושים בעם ישראל, הורו לתלמידיהם בכל ימות השנה, ללמוד כל יום מעט מספר דברים, סגולה לשוב בתשובה. ונתנו רמז לדבר “אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל“,  אלה ר”ת: ה. השיבנו א. אבינו ל. לתורתך וזה אשר דיבר משה אל בני ישראל. ולכן, יקפיד האדם בספר זה ובפרשות אלו, בכח גדול ביותר ועוד, שימים אלו ימים מיוחדים מכל ימות השנה, אשר בהם חודש אב, אלול ומעט מתשרי. וכל אחד יודע צרת נפשו כמה צריך לחזק עצמו בתשובה ולהתקרב...
0 Comments Off 3325 י׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 6, 2014 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת תזריע / כוח הדיבור

כ״ה באדר א׳ ב׳ – מרץ 27, 2014
פרשת תזריע / כוח הדיבור
ובא אשר לו הבית והגיד אל הכהן לאמר כנגע נראה לי בבית” (ויקרא י“ד) ובמסכת נגעים פרק י”ב משנה ה’: ואמר כיצד ראית הבית. בעל הבית אשר בעליו חושד שיש לו נגע בא אל הכהן ואומר לו: “כנגע נראה לי בבית“, ואפילו אם הוא תלמיד חכם ויודע ובקי בהלכות נגעים אסור לו לומר נגע נראה לי בבית רק “כנגע“. והקשו חז”ל: מדוע לא יאמר נגע?, אלא לא להשפיע על דעת הכהן בזה שהוא אומר נגע, לתת לו לראות, לחשוב ולהחליט. והנה פה בפרשת השבוע צריכים ללמוד יסוד גדול, כמה כוח יש להשפעה של אחרים על האדם, אדם שהוא תלמיד חכם...
0 Comments Off 2473 כ״ה באדר א׳ ב׳ – מרץ 27, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

שלוחי מצוה אינם ניזוקים

י״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 19, 2014
שלוחי מצוה אינם ניזוקים
לכל בני קהלות הקודש שובה ישראל, אנא ה’ תשמרם וכצינה רצון תעטרם. יסוד גדול בידינו, ששלוחי מצוה אינם ניזוקים לא בהליכתם ולא בחזרתן (פסחים ח’), כיון שכח המצוה עומד וחופף על ראש העוסק במצוה, לבל יבוא עליו כל נזק וצרה, ומן השמים משמרים אותו מכל דבר רע. לכן ציוה ה’ את משה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען (במדבר יג’ ב’), ודרשו חז”ל במדרש תנחומא, שלח לך – לדעתך, אני איני מצוה לך, אם תרצה שלח. וצריך להבין, מדוע לא ציוה ה’ בפירוש על שליחת המרגלים, ומה הצורך  שתהיה רק לרצונו ולדעתו של משה רבנו? אלא, כאמור ששלוחי מצוה אינם ניזוקים, ואם היה...
0 Comments Off 3638 י״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 19, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת שמיני / אהבת ה’

י״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 19, 2014
פרשת שמיני / אהבת ה’
ידוע המעשה בתלמיד שפנה לרבו ואמר לו: רבי הקדוש מספרים אנשים ואומרים שהרב נותן עצות וסגולות מיוחדות אשר מביאים לדברים גדולים ומיוחדים תתן לי רבי הקדוש סגולה להגיע להיות ירא אלוקים. ענה הרב ואמר לתלמידו: אני אינני מכיר סגולה או כל דבר אחר אשר מביא את האדם להיות ירא אלוקים אבל אם אתה רוצה סגולה אני יכול לתת לך סגולה להיות אוהב אלוקים. שמח התלמיד ואמר: אם אין סגולה ליראת אלוקים אני שמח מהסגולה של אהבת אלוקים. שאל וביקש התלמיד מהר לדעת מה הסגולה של אהבת אלוקים ענה הרב ואמר לו: כי כאשר תאהב את רעך זה ההתחלה להגיע לאהבת...
0 Comments Off 2718 י״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 19, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ויקהל / מסירות נפש

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014
פרשת ויקהל / מסירות נפש
לאחי ורעי ה’ עליהם יחיו. הנה אנשים בחיים מחפשים דרכים ורעיונות איך להשיג השגות ברוחניות ובגשמיות וכאשר רואים אדם מצליח או מוצלח שואלים מה היה סוד הצלחתו, מה היה הדבר המיוחד אשר הביא אותו למעמדו או להשגותיו הגדולות. אך בפרשת השבוע פרשת ויקהל ישנה תשובה לסוד ההצלחה בכל עניין ומובן בחיים. והנה מובא בפרשה: “ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה’ בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה”. והנה, מדוע זכה בצלאל לבנות את המשכן לעשות את הדבר המיוחד והעצום הזה, בניית בית ה’? אמרו חז”ל, משום מסירות נפש. ואיזה מסירות נפש? לא של בצלאל אלא של אבותיו....
0 Comments Off 3570 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

רחמנא ליבא בעי

כ״ה בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 26, 2014
רחמנא ליבא בעי
לכל בני קהלות הקודש שובה ישראל, ברכת שמים על ראשכם תמיד, בכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו. כאשר משה רבנו פנה לבני ישראל שיתרמו לבניית המשכן, פנה אליהם בלשון רכה ובתחנונים. וכמו שכתוב: “דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי” (שמות כ”ה). וכתב בעל הטורים, פתח משה ואמר ”דבר אל בני ישראל”, בלשון פיוס, כמו שכתוב דברו על לב ירושלים. ובשביל שהיה בו חסרון, פייסם. צריך להבין, מדוע הקב”ה לא ציווה את משה רבינו שיסביר לבני ישראל את גודל ערך מעלת המשכן, וכמובא במדרש תנחומא “אמר רבי אמי, נתאווה הקב”ה, כשם שיש לו דירה למעלה, שיהא לו כך דירה...
0 Comments Off 3121 כ״ה בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 26, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת משפטים / השוחד

כ׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 21, 2014
פרשת משפטים / השוחד
(מתוך האימייל היומי של כבוד האדמו”ר הרב יאשיהו פינטו שליט”א) אחי ורעי ה’ עליהם יחיו. בפרשת השבוע קוראים אנו על אזהרת התורה “וְשֹׁחַד לֹא תִקָּח כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר פִּקְחִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִים”. שלא כמו דינים אחרים – אשר טעמם ושורשם רחוק מאיתנו, בפסוק זה מגלה לנו התורה את הסיבה ושורש לאיסור לקיחת השוחד: השוחד עלול לעוור את המבט הנכון והפיקחי, ולהפוך דברי צדיקים לשקר וסילוף. במסכת כתובות שופכת הגמרא אור נוסף על הענין, ומבארת כי ע”י מתן וקבלת שוחד הופכים המקבל והנותן – מבחינה מסויימת – לאדם אחד, ודעותיהם מתערבות ומשתלבות, וממילא מאבד הדיין את שיקול הדעת הנדרש לפסק והכרעת...
0 Comments Off 2940 כ׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 21, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more