חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

פרשת השבוע

כוח זכות אבות

א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016
כוח זכות אבות
חזון יאשיהו – א׳ בשבט תשע״ו בזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל מארץ מצרים. הגמרא מביאה מחלוקת האם תמה זכות אבות, או לא? ואם תמה, מתי תמה זכות אבות? רב אומר: מימות הושע בן בארי, שמואל אומר: מימי חזאל, רבי יהושוע בן לוי אומר: מימי אליהו ותוספות שם כותבים: אמר רבנו תם זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמה ותוספות ממשיך ומבאר, האם לרשעים תמה ולצדיקים לא תמה. והנה, הסוגיה של זכות אבות, מה כוחה והאם תמה או לא, ארוכה ומורכבת, אך חשבנו להקשות ולהבין איזה הווה אמינא יש לחשוב, שאפשר לשרוד ולהתקיים בדורות הללו, דורות הגלות, דורות של...
0 Comments Off 1655 א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

עניין יציאת מצרים

א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016
עניין יציאת מצרים
חזון יאשיהו – כ״ט בטבת תשע״ו בכל חיי היהודי, עניין יציאת מצרים, מוזכר ושזור בכל מקום. וצריכים להבין, מדוע אנו מזכירים בכל זמן ובכל עת, את יציאת מצרים? ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול, הנה התורה הקדושה אומרת בפרשת שופטים: ״כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי ה׳ אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים״ והנה, אפשר לבאר הפסוק הזה ״כי תצא למלחמה על אויבך״ – איזו מלחמה היא זו? זוהי מלחמת האדם עם הסיטרא אחרא ומלחמת היצר הרע וחיילותיו ; ״וראית סוס ורכב עם רב ממך״ -עם רב ממך, זהו המעשים הרעים שאדם יצר...
0 Comments Off 2003 א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מועדים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

התמודדות בזמנים של נסיונות

כ״ג בטבת ה׳תשע״ו – ינואר 4, 2016
התמודדות בזמנים של נסיונות
חזון יאשיהו -  כ״ג בטבת תשע״ו כאשר באים על האדם נסיונות, ישנם שתי דרכים להתמודד עם הנסיונות; דרך ראשונה, שהיא הדרך אשר בה ישכון האור, כאשר האדם חזק ומחוזק בתורה וביראת שמים ובכוחות נפש גדולים, אשר אסף וצבר לשעות ולימים קשים ואז, פודה הוא את הכוחות נפש האלו ואוסף אותם להתמודד עם המצבים, אשר באים עליו. ויש דרך שניה, כאשר האדם לא אסף מספיק כוחות ואין לו מצבורים של זכויות ויסודות איתנים בנפש, אז האדם מקבל משמים כוחות שאולים, כוחות שבאים לו בזכות אבות, או בזכות תפילות שאחרים מתפללים עליו והכוחות השאולים לזמן קצוב, עומדים איתו לתקופה מסוימת.  אך ידע...
1 Comments Off 1780 כ״ג בטבת ה׳תשע״ו – ינואר 4, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מסלול האמונה בגאולה

כ״ב בטבת ה׳תשע״ו – ינואר 3, 2016
מסלול האמונה בגאולה
חזון יאשיהו – כ״ב בטבת תשע״ו ״וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה׳ וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל-שדי ושמי ה׳ לא נודעתי להם״  והנה, שנים רבות לא הבנו את הפסוק הזה, משה רבנו בא בתלונה לקב״ה ״ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה״ שזו היא טענה כבדת משקל של משה. הקב״ה שולח את משה בשליחות, לגאול את עם ישראל ומשה אומר לקב״ה ומאז באתי לפרעה נהיה קושי גדול לעם ישראל וכמו שמובא בתורתנו הקדושה (שמות ה) ״ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה ויאמרו אליהם ירא ה׳ עליכם וישפוט אשר הבאשתם את ריחנו...
0 Comments Off 1509 כ״ב בטבת ה׳תשע״ו – ינואר 3, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

ימי השובבי”ם – מעלת הכרת הטוב

י״ז בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 29, 2015
ימי השובבי”ם – מעלת הכרת הטוב
חזון יאשיהו – י״ז בטבת תשע״ו תיקון ימי השובבי״ם הקב״ה מצווה את משה רבנו (שמות ז יט) ״אמור אל אהרון לפי שהגן היאור על משה שהושלך לתוכו לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ולקה על ידי אהרון״ וכן הביא עוד רש״י (שמות ח יב): ״אמור אל אהרון לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה לפי שהגן עליו שהרג את המצרי ויטמנהו בחול ולקה על ידי אהרון״  והנה יסוד גדול עלינו ללמוד מדברים אלו, אנו חושבים שמידת הכרת הטוב, שהיא מהמידות החשובות ביותר, נמצאת רק בדבר חי, נושם, מדבר, מבין, אך פה לומדים אנו יסוד עצום שהכרת...
0 Comments Off 1748 י״ז בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 29, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

כוח הכרת הטוב

ט״ו בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 27, 2015
כוח הכרת הטוב
חזון יאשיהו – יא׳ בטבת תשע״ו בפרשת השבוע אנו מוצאים, לאחר שנפטר יעקב אבינו, כמה יוסף הצדיק משתדל לרצות את פרעה וביתו, לעלות לארץ הקודש, לקבור את יעקב אבינו במערת המכפלה. והנה מוסר גדול וצריכים אנו ללמוד מהתנהגותו של יוסף הצדיק והכרת הטוב הגדולה שיש ליוסף כלפי פרעה, על זה שמשפחתו גרה ונמצאת בארץ מצרים וצריכים לדעת, שהכרת הטוב, הוא מהיסודות הגדולים והחשובים ביהדות ויותר מכך, הכרת הטוב, היא סגולה בדוקה לאדם, לעמוד בשעה שעובר ניסיון קיומי, לנצח ולעבור את הנסיון. בע״ה נבאר הדברים; הנה ידוע, שכל יהודי, עובר במשך חייו, עשרה נסיונות קיומיים כפי שעבר אברהם אבינו וכל אחד...
0 Comments Off 1952 ט״ו בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 27, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

לכל יהודי יש כוחות מיוחדים

ח׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 20, 2015
לכל יהודי יש כוחות מיוחדים
חזון יאשיהו – ח׳ בטבת תשע״ו ״ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנים״. ידוע, שכאשר אדם אינו נמצא בביתו ובמקומו הטבעי, כוחותיו נחלשים לו ואינו יכול לעמוד בהתמודדות ובמשברים, כפי שיכול לעמוד, כשנמצא בביתו או בסביבתו הטבעית. וכך מצאנו בגמרא במסכת מגילה י״ב: מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו, ניטלה עצה מאיתנו ואין אנו יודעים לדון דיני נפשות.  אם כך, הדינים הקשים ביותר, בכל הדינים, אלו דיני נפשות ומיום שחרב ביתנו ואין אנו בביתנו הטבעי, ישוב הדעת והריכוז לפסוק בדיני נפשות, ניטל מאיתנו. וכך הגמרא בעירובין ס״א אומרת: כלבא בלא מתיה שבע שנים לא נבח. בדברי הגמרא שם, שכאשר הכלב...
0 Comments Off 1524 ח׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 20, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ויגש – ראיית הלב – ב’ בטבת

ב׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 14, 2015
פרשת ויגש – ראיית הלב – ב’ בטבת
חזון יאשיהו – ב׳ בטבת תשע״ו דיבור הפה ודיבור הלב ״ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה״ ורש״י פירש שם יכנסו דברי באוזנך ובהמשך הפרשה מצאנו: ״ולא יכול יוסף להתאפק״ והנה, מדברים אלו מוכח, שבאמת יוסף רצה והיה צריך למשוך עוד את הזמן ולהמשיך להיות נוקשה עם אחיו ושלא ידעו שהוא יוסף, אך אחרי דברי יהודה, תוכניותיו של יוסף התקלקלו ולא יכול היה להמשיך בתוכניתו להסתתר מאחיו ולהסתיר את זה שהוא אחיהם יוסף. וצריכים להבין, מה היה חזק שהכניע את יוסף בדברי יהודה? וצריכים לבאר ולומר יסוד גדול...
1 Comments Off 1883 ב׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 14, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

סבלנות – מה שהשכל לא עושה הזמן עושה..

כ׳ בטבת ה׳תשע״ה – ינואר 11, 2015
סבלנות – מה שהשכל לא עושה הזמן עושה..
“וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא ובני ישראל פרו וישרצו”. ומובא במדרש: אף על פי שמתו השבטים אלוקיהם קיים. וצריך להבין, הקב”ה חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, אין נסתר ממנו ואין נעלם. ומה הם דברי המדרש התמוהים האלו? אלא אפשר לבאר ולאמר יסוד גדול, על ידי מעשה על בעל מידות גדול שישב עם תלמידיו במקום מבודד, והיה מחזקם במוסר ובדרך נכונה אשר בה ישכון אור. בתוך דבריו פנה לאחד התלמידים וביקש ממנו ללכת לנהר ולהביא מים לשתות. הלך התלמיד דרך ארוכה וחזר עם כלים ריקים בלי מים, שאל אותו רבו: איפה המים? אמר לו תלמידו: כל בנות ונשות...
0 Comments Off 2932 כ׳ בטבת ה׳תשע״ה – ינואר 11, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, פרשת השבוע more

שיעבוד בני ישראל במצרים – יסור יסרני יה ולמות לא נתתני

כ׳ בטבת ה׳תשע״ה – ינואר 11, 2015
שיעבוד בני ישראל במצרים – יסור יסרני יה ולמות לא נתתני
מתחילים אנו לקרוא בתורה את ספר שמות, הספר שבו מתוארת הגלות הקשה שעברו בני ישראל בארץ מצרים, גלות זו הייתה קשה מנשוא, שבה המצרים מיררו את חיים של בני ישראל, וגזרו עליהם גזרות קשות ביותר. עד כדי כך היו הגזרות קשות, שבגינן קבלו כל בני ישראל החלטה קשה ומחרידה. וכפי שמובא בגמרא (סוטה י”ב), עמרם גדול הדור היה, כיוון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר, לשווא אנו עמלים, עמד וגרש את אשתו, עמדו כולם וגרשו את נשותיהן. למדים אנו, שהצרות והגזרות היו כל כך קשות, עד שגרמו לפירוק המשפחות של כל בני ישראל, שאין לך גזירה קשה...
0 Comments Off 3310 כ׳ בטבת ה׳תשע״ה – ינואר 11, 2015 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more