חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2565.
נותרו עוד 9 פרקים!

94%

הנצפים ביותר

מוסר

פרשת ויקהל – מצות הצדקה

כ״ד באדר א׳ א׳ – מרץ 4, 2016
פרשת ויקהל – מצות הצדקה
ערב שבת קודש פרשת ויקהל אחת המצוות החשובות ביותר והבסיסיות ביותר בעם ישראל זוהי מצוות הצדקה, שעל המצווה הזו בני ישראל נושעו, נגאלו מכל צרותיהם ומכל ההתמודדויות הקשות שעברו על עם ישראל מהיותו עם.  והנה חשבנו להקשות ולומר, כשהיו בני ישראל במדבר כל בני ישראל אכלו את המן, כדל כעשיר כעני, כולם אכלו מן המן. ואם כך, ארבעים שנה שבני ישראל היו במדבר איך נתנו צדקה, הרי כולם היה להם אוכל מהמן, “וימודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אוכלו לקטו”(שמות ט”ז-י”ח).   אם כך איך עשו חסד וצדקה אחד עם השני, שעל הצדקה העולם עומד ? אלא...
0 Comments Off 1715 כ״ד באדר א׳ א׳ – מרץ 4, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ויקהל – נתינה מכל הלב

כ״ג באדר א׳ א׳ – מרץ 3, 2016
פרשת ויקהל – נתינה מכל הלב
    : דבר תורה מפי כבוד האדמו״ר עט״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א “והמלאכה הייתה דים לכל המלאכה לעשות אותה והותר”. (שמות ל”ו-ז’). צריכים להבין, מדוע הקב”ה ביקש לבנות בית המקדש מזהב וכסף, את המשכן מדברים חשובים ויקרים, הרי מלאה כל הארץ כבודו של הקב”ה ואין התפעלות בשמים לא מזהב ולא מכסף ולא מאבנים טובות. ומדוע צריכים בבית ה’ זהב וכסף? וכן, התורה מצוה אותנו להדר במצוות בגדר: “זה אלי ואנווהו”, בשביל מה צריכים את ההידור בדברים יקרים, הקב”ה די לו בדברים פשוטים, בענוה, בצנעה, מדוע הפאר וההדר? אלא צריכים לבאר ולומר, כשנותנים מתנה לחבר המתנה מורכבת משני דברים:...
0 Comments Off 1683 כ״ג באדר א׳ א׳ – מרץ 3, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

בניה והכנה נפשית לעלות במעלות

כ״ב באדר א׳ א׳ – מרץ 2, 2016
בניה והכנה נפשית לעלות במעלות
מסופר על רבנו הקדוש מלובלין זצוק”ל, שפעם אחת היה בליל שבת מסוגר בחדרו, קודם קידוש, פתאום פתח החוזה מלובלין את הדלת והבית היה מלא באדמ״ורים וזקנים מגדולי תלמידיו וכולם מלובשים בהידור גדול. ופנה החוזה מלובלין אליהם ואמר: כתוב בתורה (דברים ז’) “ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו”. ומובא בתרגום ומשלם לשונאיו עומדין טבון ד’ אנון עבדין דא עלמא כדי להאבידן מעלמא דאתי. ואמר להם החוזה מלובלין: אם כן שואל אני אתכם, אם הרשע להוט אחר תאוות הממון, שפיר משלמים לו בממון הרבה ואם הרשע להוט אחרי תאוות הכבוד, נותנים לו כבוד הרבה, אבל אם הרשע אינו אוהב, לא כבוד ולא ממון,...
0 Comments Off 1444 כ״ב באדר א׳ א׳ – מרץ 2, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע more

מחצית השקל – הרגשת הלב

כ׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 29, 2016
מחצית השקל – הרגשת הלב
דבר תורה מפי כבוד האדמו״ר עט״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א – פרשת ויקהל “זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה’”.(שמות ל’-י”ג). והנה צריך להבין, מדוע התורה מצוה אותנו לתת מחצית השקל, הרי בכל דבר של מצוה צריכים לתת שלם?  ורבו הפרושים מדוע מחצית ולא שקל שלם. אולי אפשר לבאר ולומר יסוד גדול, התורה הקדושה מספרת לנו על דוד המלך, כאשר ברח משאול והנה הקב”ה זימן לדוד המלך את שאול המלך בתוך מערה ודוד עמד מנגד בלי ששאול רואה והיה בכוחו של דוד לעמוד ולהרוג את האדם שרודף אותו בכל...
0 Comments Off 1936 כ׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 29, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

דבר תורה יומי – מחצית השקל

י״ט באדר א׳ א׳ – פברואר 28, 2016
דבר תורה יומי – מחצית השקל
“זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה’”. וצריך להבין עניין מחצית השקל דווקא, הרי כל דבר שבקדושה עדיף דבר שלם ולא חצי וכך חכמי הקבלה מזהירים שאדם השותה בכוס יזהר שהכוס יהיה מושלם ולא שבור וכשאדם אוכל פרי, ישתדל שהפרי יהיה שלם ולברך על פרי שלם, כל דבר שבקדושה עדיף בשלמות. אם כך למה פה התורה מצווה אותנו להביא מחצית השקל, חצי ולא שלם? הרי הכסף הזה נדבה למשכן, שיהיה שקל שלם, ולמה מחצית השקל? ואפשר לפרש ולומר, מובא בתורה, (במדבר כ”ג ,כ”א): ״לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל...
0 Comments Off 2214 י״ט באדר א׳ א׳ – פברואר 28, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

דבר תורה על פרשת כי תשא

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 26, 2016
דבר תורה על פרשת כי תשא
דבר תורה מפי כבוד האדמו״ר עט״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א – פרשת כי תשא בני ישראל זכו לשבעה רועים, שהם המגדל אור  של עם ישראל לכל הדורות ומכוחם ובאורם, עם ישראל בכל הדורות נשען והולך בכל הזמנים ובכל הגלויות בכל ההתמודדויות.  והנה קשה, מדוע שלמה המלך לא זכה להיות אחד מהשבעה רועים? והרי חכמת שלמה המלך הייתה חכמה מיוחדת ומכל אדם ובכל הדורות כמו שנאמר: מלכים א‏’ (ג’- י”ב) “הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עושר גם כבוד אשר לא היה כמוך איש...
0 Comments Off 1757 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 26, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מעלת חודש אדר

ז׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 16, 2016
מעלת חודש אדר
חזון יאשיהו – ערב ראש חודש אדר א׳ תשע״ו רבנו האר”י הקדוש מפרש ואומר, שכל החודשים של השנה, הם בבחינת אברי הראש; חודש תשרי, כנגד הגולגולת, חשון וכסליו, כנגד האזניים, טבת ושבט, כנגד העיניים וחודש אדר כנגד החוטם (האף), בו תלוי חוש הריח.  ‏והנה ידוע מה שמובא בספרים הקדושים, שלכן אומרים הלל בראש חודש, כי מצאנו שרמז דוד המלך בתהילים ק”נ: ״הללויה הללו אל בקודשו״, י”ב פעמים הללו, כנגד י״ב חודשים ולכן כופלים, מפני שנה מעוברת, ״כל הנשמה תהלל יה״ פעמיים, כנגד שני חודשי אדר וכך מוצאים, שבחודש אלול תוקעים בשופר, משום שאם ניסן ראש חודשים וזהו ה״הללו״ הראשון יוצא...
0 Comments Off 2212 ז׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 16, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

פרשת משפטים – בנים אתם לה’ אלוקכם

כ״ד בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 3, 2016
פרשת משפטים – בנים אתם לה’ אלוקכם
חזון יאשיהו – כ״ד בשבט תשע״ו “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי” וגו’(שמות כא. א) ‏והנה, הגמרא במסכת קידושין (לו) מבארת ואומרת: ״בנים אתם לה’ אלוקיכם״ (דברים יד. א) בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרויים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרויים בנים, דברי רבי יהודה.  רבי מאיר אומר,  בין כך ובין כך, אתם קרויים בנים, שנאמר ״בנים סכלים המה״. והנה מצאנו, שבני ישראל נמשלים פעמים כבנים פעמים כעבדים וכך, ביום הגדול והנורא, ראש השנה, שעליו נאמר ״היום הרת עולם״ מבקשים ומתפללים אנו, לפני בעל הרחמים ומזכירים ״אם כבנים אם כעבדים״ וביותר בראש השנה,...
0 Comments Off 1982 כ״ד בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 3, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

״ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם״

כ״ב בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 1, 2016
״ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם״
חזון יאשיהו – דבר תורה יומי – כב’ בשבט ״ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם״ ודרשו חז״ל “ואלה” להוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני. והרי קשה, הרי כל התורה כולה ניתנה בסיני, וכל התורה הקדושה מיקשה אחת, ואין בתורתנו הקדושה חלק חשוב יותר מחלק אחר. אם כן מה החידוש שמה אלה מסיני אף אלו מסיני, תורתנו הקדושה כולה דברי אלוקים חיים היא?! אלא אפשר לבאר ולומר יסוד גדול: התורה הקדושה אומרת לנו על דוד המלך ״ויהי דוד עושה משפט וצדקה”. ומקשה הגמרא: מה הלשון משפט וצדקה ומפרשת הגמרא ואומרת: כשהיה בא דין תורה לפני דוד המלך, היה דוד...
0 Comments Off 1904 כ״ב בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 1, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מלחמת עמלק וקריעת ים סוף

ט״ז בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 26, 2016
מלחמת עמלק וקריעת ים סוף
חזון יאשיהו – ט״ז בשבט ״וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה׳ את ישראל ממצרים״ ורש״י פירש: ״מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק״. והנה מוצאים אנו בדברי רש״י, שעיקר מה שגרם ליתרו לעזוב את ביתו ואת כל אשר לו, היה בעקבות מה ששמע על קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. והרי, עוד הרבה ניסים גדולים ועצומים שהשכל לא מקבלם קרו בארץ מצרים וביציאת מצרים, מדוע שני הדברים המסויימים האלה, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק גרמו ליתרו לעזוב את כל אשר לו ולנדוד לארץ לא זרועה למדבר?  אלא צריכים לבאר...
0 Comments Off 1667 ט״ז בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 26, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more