חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2574.
נותרו עוד 56 פרקים!

63%

הנצפים ביותר

מוסר

מה עניין שמיטה להר סיני?

י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016
מה עניין שמיטה להר סיני?
*דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום חמישי יא’ אייר התשע”ו* *”וידבר ה’ אל משה בהר סיני לאמר”* ברש”י מה ענין שמיטה אצל הר סיני, אלא לומר לך מה שמיטה כלולותיה ופרטותיה מסיני, אף כל מצוות כולם. והנה צריכים להבין, הרי פרשת שמיטה נאמרה בהר סיני, ובהר סיני זה היה מתן תורה. במתן תורה נפסקה זוהמתן של ישראל, ובני ישראל הגיעו לתכלית הנרצה, כמו שהיו לפני חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, שבטלה מיתה מן העולם והגיעו למדרגה גבוהה ביותר. אם כך צריכים להבין, בשביל מה היה צריך לתת את מצוות שמיטה, הרי כעת שקיבלו...
0 Comments Off 1865 י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע more

מידת החסד והרחמים

י׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 18, 2016
מידת החסד והרחמים
*דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום שלישי ט’ אייר התשע”ו* הנה ידועה המחלוקת בין הרמ”ק (רבי משה קורדבירו) לבין האריז”ל הקדוש. הרמ”ק דעתו שרבי שמעון בר יוחאי הוא ממידת הגבורה, ורבי אלעזר בנו הוא מצד החסד. והאריז”ל חולק וסובר שרבי אלעזר הוא מצד הדין, ורבי שמעון בר יוחאי הוא מצד החסד. וצריכים לבאר ולהבין את סברתם של שני קדושי עליון הרמ”ק והאר”י הקדוש, ולהקדים את הדברים צריכים להביא את דברי המקובל האלוקי הרמ”ע מפאנו, שבתחילה דבק בתורת הרמ”ק ואחר כך נתעלה לעסוק כל כולו בקבלת האריז”ל. והאריך לבאר בהקדמתו לספר ‘פלח הרימון’ על ‘פרדס...
0 Comments Off 2028 י׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 18, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, מועדים more

זכות רשב”י – ל”ג בעומר

ז׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 15, 2016
זכות רשב”י – ל”ג בעומר
*דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום ראשון ז’ אייר התשע”ו* תניא אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה, ומנו  רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה בא וישב ודן לפני בהלכה, אמרתי לו בני מי העלך? אמר לי דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי‏ (גמרא ביבמות קכא). והנה גמרא זו נראית גמרא רגילה ופשוטה, אבל כשנתעמק אפשר לבאר סודות תורה עצומים שטמונים בגמרא זו, ונראה לבאר את הדברים : א’) רבן גמליאל נוסע בים ובדיוק מזדמנת לו ספינה שהוא...
0 Comments Off 2017 ז׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 15, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, מועדים more

שנה השביעית שנת השמיטה

ז׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 15, 2016
שנה השביעית שנת השמיטה
*דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום ראשון ז’ אייר התשע”ו* *_”וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית”_* (כה’ כ). וצריכים להבין, הרי בני ישראל היו במדבר, ראו את הניסים ואת הנפלאות שהקב”ה עשה עמם. הוריד להם את המן, נתן להם את השליו, בארה של מרים, ענני כבוד, כל הניסים מעל הטבע. אם כך, מה השאלה הזו על שנת השביעית, שהקב”ה אסר לעבוד באדמה *”מה נאכל בשנה השביעית”*? הרי הקב”ה הוא יתן את הפרנסה כמו שהגמרא (במסכת תענית ח) אומרת מאן דיהיב חיי יהיב מזוני, אם כך מה השאלה *”מה נאכל בשנה השביעית”*? אלא צריכים להבין...
0 Comments Off 1931 ז׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 15, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע more

יום פטירת המהרח”ו

ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016
יום פטירת המהרח”ו
דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום ראשון ל’ ניסן התשע”ו יום זה קדוש ומיוחד יום פטירת רבנו חיים ויטאל המהרח”ו זצוק”ל. המהרח”ו נולד בראש חודש חשון בשנת הש”ג בעיר הקודש צפת, לאביו רבי יוסף ויטאל (מקלאבאריס). אביו היה קדוש עליון וסופר סתם, בתחילת חייו למד אצל רבנו משה אלשיך זצוק”ל (האלשיך הקדוש) שם למד פשט, ובזה לא הסתפק והלך לבית מדרשו של רבי משה קורדובירו זצוק”ל (הרמ”ק) וממנו למד את תורת הקבלה. בשנת ש”ל עלה רבנו האר”י רבי יצחק לוריא אשכנזי זצוק”ל ממצרים, ואף הוא נכנס לבית מדרשו של הרמ”ק, אך הרמ”ק הרגיש שקיצו...
0 Comments Off 1677 ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר more

שני זמנים בחיי האדם

ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016
שני זמנים בחיי האדם
דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום ראשון ל’ ניסן התשע”ו “ויאמר ה’ אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו”. רש”י פירש אמור אל הכהנים (יבמות פרק ה) אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. ‏ומובא בספר הקדוש נועם אלימלך, יש לומר כוונת רש”י להזהיר גדולים דהיינו צדיקים גדולים על הקטנים, רוצה לומר על עברות קטנות שאדם דש בעקביו ע”כ. ואפשר להוסיף ולדקדק ולומר, הפירוש להזהיר גדולים על הקטנים. הנה יש לאדם בחייו שני זמנים, יש זמנים שאדם בגדלות הדעת, יש זמנים שאדם בקטנות הדעת. כאשר אדם בגדלות הדעת אלו...
0 Comments Off 1994 ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

הילולת הסבא הקדוש בבא מאיר

י״ז בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 25, 2016
הילולת הסבא הקדוש בבא מאיר
דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום שני י”ז ניסן התשע”ו – יומא דהילולא של רבנו מאיר אבוחצירא ה”בבא מאיר” זיע”א ככל שמתעמקים בהנהגות מו”ר זקננו ובקדושתו ותורתו ודבקותו בהקב”ה, מרגישים שהכח של האמונה בהקב”ה מתחזק מאוד, ומרגישים התעלות ביראת שמים חזקה. ואפשר לבאר ולהבין הדבר יותר מדברי הרמ”א (סימן ת”פ) נוהגין לומר שפוך חמתך וכו’ ולפתוח הפתח כדי לזכור שהוא ליל שימורים, ובזכות אמונה זו יבוא משיח וישפוך חמתו על העכו”ם. וצריך להקשות, מדוע לא פותחים את הדלת בתחילת הסדר, מדוע רק בשפוך חמתך? אלא האמונה הולכת ומתחזקת כמה שיותר מתבוננים ומתעמקים בניסים ובדברי...
0 Comments Off 2306 י״ז בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 25, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, יומא דהילולה, מאמרים, מוסר, מוסר more

נגעים באים על לשון הרע

ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016
נגעים באים על לשון הרע
הנה מצאנו שכל עניין הטומאה והטהרה של מצורע נמצא בשיער, “ושער בנגע הפך לבן וגו’ וראהו הכהן וטמא אותו” (ויקרא י”ג-ג’) וכן כל סוגי נגעים, הסימן טומאתם בשיער. ובודאי יש בזה סוג של מוסר ללמד אותנו איזשהו לימוד, מדוע הכל בשיער? והנה הגמרא (ערכין ט”ז): על שבעה דברים נגעים באים, על לשון הרע ועל שפיכות דמים ועל שבועת שוא ועל הגזל וכו’. והנה הסיבה העיקרית שאדם פותח את פיו ומדבר לשון הרע על חברו, משום שחושב שחברו הזיק לו או לקח ממנו דבר מסויים או נכנס למחיצתו. ולכן יש לו על חברו תרעומת וכעסים, ובא לידי שנאה עד כדי כך...
0 Comments Off 1884 ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע more

נצוצות קדושים הגנוזים ביסודות הבריאה

ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016
נצוצות קדושים הגנוזים ביסודות הבריאה
רבי שמעון אומר (פרקי אבות ג’-ד’): “שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה ‏כאילו אכלו מזבחי מתים וכו’. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא שנאמר (יחזקאל מ”א-כ”ב) “וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה’”. ואפשר לבאר ולומר דהנה ידוע שבכל דבר ודבר יש ניצוצות קדושות, וגם נשמות בני ישראל מתגלגלות בדומם וצומח וכן בבעלי חיים, וכאשר האדם אוכל אותם בקדושה, ועם הקפדה על הברכות ואוכל לשם שמים הניצוצות מתעלים. וכאשר בית המקדש היה קיים והאדם היה מביא קרבן לה’, היה בו מלח מהדומם, ועצים מהצומח, והקרבן...
0 Comments Off 1694 ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

לכל יהודי יש אות בתורה

ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016
לכל יהודי יש אות בתורה
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א להקדיש ליום שלישי, ה׳ אדר ב’ התשע״ו הגמרא (יומא כב:) אומרת על הפסוק “בן שנה שאול במלכו” (שמואל א’, יג’) שרב נחמן בר יצחק הציע לפרש “בן שנה” שמלוכלך בטיט ובצואה. אחויאו ליה לרב נחמן סיוטא בחלמיה (הראו לו סיוט בחלום), אמר: נעניתי לכם (ביקש סליחה) עצמות שאול בן קיש.   הנה אפשר לבאר ולומר מה הפירוש “חזא סיוטא בחלמיה” עפ”י הידוע מה שכתוב בספרים הקדושים שלכל אדם יש אות ושורש בתורה הקדושה. הצדיקים יונקים את שמם משמות של הקב”ה ומשמות האבות הקדושים המובאים בתורה, לעומתם הרשעים יונקים...
0 Comments Off 2429 ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more