חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2574.
נותרו עוד 56 פרקים!

63%

הנצפים ביותר

מוסר

אם אין אני לי מי לי

י״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 14, 2013
אם אין אני לי מי לי
זמן של התעלות הנפש והתקשרות לבורא עולם. וצריך האדם לדעת שבכל יהודי חבואים כוחות עצומים ביותר אשר אין הוא משער ומתאר מה יש בתוכו, השיגרה של החיים גורמת לאדם לאבד בהבנתו מה טמון בתוכו, יש לאדם כוחות עצומים להתמודד עם כל מצב ואף הקשה ביותר, ובמצבים הקשים שמה נבנים הדברים הגדולים והעצומים אשר הם נשארים כנכסי ברזל לדורות הבאים. הנה מצאנו בפרשת השבוע הקודמת, רחל אמנו בצער גדול רואה את אחותה לאה עם ילדים ולה אין ילדים, הולכת רחל ליעקב אבינו ומבקשת ממנו: “הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי”. יעקב עונה ואומר לה: “ויחר אף יעקב ורחל ויאמר: התחת...
0 Comments Off 3273 י״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 14, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more

אחדות

י״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 14, 2013
אחדות
“שמע ה’ וחנני ה’ היה עוזר לי” הנה ימים אלו ימים קשים על עם ישראל, צער ודאגה ומחויבים אנו לדעת שעל ידי אחדות ואהבת חינם ישראל נושע תשועת עולמים וכל הישועות באות על ידי האחדות. “ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל”. ומחויבים אנו לאהוב כל אחד מעם ישראל ולראות במעלת חברנו ולא בחסרונם ולשים מול עינינו “ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה”. והנה מה זה אחדות אמיתית ומה מראה על חברות ואהבה אמיתית? ידוע מעשה על אחד מהצדיקים הגדולים שחי בדור שעבר אשר הלך עם אשתו הרבנית לרופא, וכשעמדו בחדרו שאל אותם הרופא: מדוע באתם אלי,...
0 Comments Off 2723 י״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 14, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more

עוזי וזמרת יה ויהי לי לישועה

י״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 14, 2013
עוזי וזמרת יה ויהי לי לישועה
‎הנה שומעים אנו, פה בגלות באמריקה, על הצער והיגון והדאגה אשר חשים בארץ הקודש. נתפלל לריבון העולמים, שומר ישראל שמור שארית ישראל ואל יאבד ישראל ואל ידח ממנו נידח ויתחזקו אחינו בגופם ונפשם ויום שישי יעבור בשלום ובלי פגע בארץ אשר עיני ה’ אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה וכל רע יצא בדאגות והפחדים אשר כלל עם ישראל שרוי בהם בימים אלו. ‎”משמים השמעת דין ארץ יראה גם שקטה” יש זמנים ששומעים ויודעים שבעיה גדולה עומדת לבוא לעולם ואנשים דואגים ופוחדים מהבעיה המתרחשת לבא לעולם, “ארץ יראה” בארץ האנשים יראים ופוחדים והפחד הזה הוא כפרת עוונות וכל הרע והצער...
0 Comments Off 2674 י״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 14, 2013 דבר הרב, מוסר more

“אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו”

ט׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 13, 2013
“אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו”
“ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה” והנה פליאה גדולה, הקב”ה אומר למלאכי השרת שרוצה הוא לרדת בכבודו ובעצמו לראות את החטאים והעוונות אשר עשו באותו הדור. וצריך להקשות, ריבון העולמים אשר עליו נאמר: “היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם”, האם צריך הוא לרדת אל העולם הזה לבדוק ולראות את החטאים של אותו הדור?, הרי יודע הוא כל מחשבות לב האדם וכל תחבולותיו ומדוע יורד הקב”ה לבחון את אותו הדור?. אלא לימוד גדול צריכים אנו ללמוד לנפשנו, במרוצת החיים האדם נתקל בדברים אשר עשו אחרים ושופט ודן אותם ומתמרמר וכועס על מעשיהם, אך צריך ללמוד ולדעת שאל האדם...
0 Comments Off 3696 ט׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 13, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more

חילול ה’

ה׳ באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 11, 2013
חילול ה’
יזהר האדם מחילול ה’ ויותר מכל דבר אשר יש בו החשש הקטן ביותר מחילול ה’ ירחיק את עצמו בכל כוחו. ואמרו חז”ל (במסכת שבת דף נ”ו) שתיקון על חילול ה’ רק המיתה היא מכפרת. והנה דבר פלא, מצאנו בדוד המלך ע”ה כאשר נפטר מן העולם לא זכה לעלות לגן עדן העליון אלא היה בגן עדן תחתון וכששלמה סיים לבנות את בית המקדש זכה ועלה לגן עדן העליון למקום הנאה והיאה לדוד מלכנו. וקשה מדוע, הרי דוד המלך היה גדול הבעלי תשובה, כמה הצטער והתענה לעשות תשובה על מעשה בת שבע ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים עומדים ואף מעשה...
0 Comments Off 2135 ה׳ באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 11, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more

יצר הטוב ויצר הרע

כ״ח באב ה׳תשע״ג – אוגוסט 4, 2013
יצר הטוב ויצר הרע
מעשה בעשיר רחמן וטוב לב ובעל מידות וחסדים מרובים שיצא מחוץ לעיר על גבי סוסו. והנה פתאום שומע הגביר קול בכי גדול מרחוק, עצר הוא בכדי לחפש מי בוכה והנה רואה אדם פיסח מוטל על אם הדרך בוכה ומשווע לרחמים, עצר הגביר העלה את הפיסח על סוסו והוא ירד מהסוס והוביל את הסוס לעיר, כיון שהגיעו לעיר ביקש העשיר מהפיסח לרדת מהסוס, התחיל לצעוק אותו פיסח: הסוס שלי ולא שלך, אמר לו העשיר: טובה גדולה עשיתי לך איך אתה מתנהג כך, נכנסו לדין ודברים והפיסח בתוקף אוחז את המושכות של הסוס ולא מוכן להחזירם לבעליהן. בצר להם וכשהויכוחים עלו וניהיו...
0 Comments Off 3771 כ״ח באב ה׳תשע״ג – אוגוסט 4, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מועדים more

ברכת המזון סגולה לפרנסה

כ״ה באב ה׳תשע״ג – אוגוסט 1, 2013
ברכת המזון סגולה לפרנסה
לאחי ורעי ה’ עליהם יחיו הנה מתקרבים ובאים ימי הרחמים והסליחות ותיכף נעמוד לפני הימים ימי הסליחות והרחמים וכל רגע אשר חולף ועובר החרדה מיום הדין הולכת וגודלת. בכל רגע של חשבון נפש צריכים לחשוב מה הדרכים להתקרב להקב”ה. והנה עצה גדולה להשיג השגות גדולות ולפתוח את הלבבות בגדר של פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם, כשנתבונן באבי האומה אברהם אבינו אשר זכה לגייר ולזרוע את האמונה הגדולה בהקב”ה בזמנים קשים ביותר אשר עברו עליו כאשר הכפירה הייתה שולטת בעולם ונמרוד ומרעיו היו מרפים את האמונה בהקב”ה, אברהם אבינו הצליח לגייר ולקרב אנשים לעבודת...
0 Comments Off 3786 כ״ה באב ה׳תשע״ג – אוגוסט 1, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more

יצר הרע בערב שבת

י״ב באב ה׳תשע״ג – יולי 19, 2013
יצר הרע בערב שבת
יום השבת אין כמוהו ברכו אלוקים ויקדשהו. ומובא בחיד”א בספרו מורה באצבע שבעלות המנחה בערב שבת הוא עת מסוכן ביותר למחלוקת, בין איש ואשתו ובין המשרתים ובזמן הזה טורחת הסיטרא אחרא יותר מכל זמן לחרחר ריב ומדנים. ולכן ישתדל האדם בכל כוחו לרדוף שלום ולבקש שלום בזמן הזה. ומדוע, משום שבשבת קודש יש עליית העולמות והעולם נעשה זך ונקי יותר ובשעה שהעולם נהיה זך ונקי יותר השלום מתרבה בעולם ולכן השטן בערב שבת מנסה להעכיר את האוירה ולהוריד את הרוממות וזיכוך העולם ומשתדל מעל כוחו כפל כפליים ליצור ריב ומדון. וזה אחד הסיבות שתיקנו חז”ל להדליק נרות שבת, להאיר את...
0 Comments Off 4941 י״ב באב ה׳תשע״ג – יולי 19, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more

פרשת תרומה / נסיון הממון

ט״ו בשבט ד׳תשע״ד – ינואר 24, 1014
פרשת תרומה / נסיון הממון
אמרו חז”ל (סנהדרין ח’ ע”א) יהא חביב עליך דין פרוטה כדין מאה, ועוד אמרו, שדיני ממונות אין לך מקצוע גדול בתורה יותר מהם (עין בברכות ס”ג). ולפי גודל הנסיון וחומרתו, כך גדולים תחבולות היצר, וצריכים אנו להשמר מכל משמר מכל נדנוד וסרך בעניני ממון. ולכן החמירו חז”ל בענין הממון עד שאמרו (עירובין ס”ה) אדם ניכר בכיסו, ולפי אופן הנהגת האדם עם ממונו, אפשר ללמוד על הכלל כולו ולדעת את תכונת ומדת האדם. שהרי אמרו חז”ל גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן, ועל כן לפי התנהגות האדם בענין הממון אפשר לרדת ולחקור את שורש נפשו והלך רוחו של האדם. והנה ראינו...
0 Comments Off 3030 ט״ו בשבט ד׳תשע״ד – ינואר 24, 1014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more