חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2629.
נותרו עוד 19 פרקים!

87%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מוסר

שבת אחרונה של השנה – לקרב יהודים

כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017
on כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017
לבני החבורה הקדושה ״שובה ישראל״, אמרנו כמה פעמים בשנים האחרונות ובעיקר בתקופה האחרונה שכל מה שקורה בקהילת קודש שובה ישראל זה זריעה של דרך לדורות הבאים. בכל תקופה בכל ענייני העולם הזה והעניינים הרוחניים היצר הרע והמלחמה משתנה, כמו במלחמה אדם נלחם כל תקופה תכסיסי המלחמה וכלי המלחמה שונים. בעבר היו משתמשים בחץ וקשת, חרבות, סלעים ואבנים שהיו זורקים על היריב, לאחר מכן התפתחו ופיתחו כלי נשק שונים ומשוכללים. כך גם במלחמת היצר הרע כל תקופה המלחמה היא בצורה אחרת ושונה,וכל תקופה הכלים להתמודד עם המלחמה הכלים אחרים אך התחליט של המלחמה זהה להרוג ולהכניע את האוייב. כך היצר הרע,...
0 Comments Off 4229 כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל

א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017
הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל
*דבר תורה לכבוד הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל – מפי האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* יום זה קדוש ומיוחד יום פטירת רבנו חיים ויטאל המהרח”ו זצוק”ל. המהרח”ו נולד בראש חודש חשון בשנת הש”ג בעיר הקודש צפת, לאביו רבי יוסף ויטאל (מקלאבאריס). אביו היה קדוש עליון וסופר סתם, בתחילת חייו למד אצל רבנו משה אלשיך זצוק”ל (האלשיך הקדוש) שם למד פשט, ובזה לא הסתפק והלך לבית מדרשו של רבי משה קורדובירו זצוק”ל (הרמ”ק) וממנו למד את תורת הקבלה. בשנת ש”ל עלה רבנו האר”י רבי יצחק לוריא אשכנזי זצוק”ל ממצרים, ואף הוא נכנס לבית מדרשו של הרמ”ק, אך הרמ”ק הרגיש שקיצו...
0 Comments Off 3245 א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017 דבר הרב, יומא דהילולה, מאמרים, מוסר, מוסר more

מחשבת הנפש חלק א

כ״ג בניסן ה׳תשע״ז – אפריל 19, 2017
מחשבת הנפש חלק א
מחשבת הנפש (א) – מכבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א התאוות של העולם וזרם החיים הרסו את הטוהר של הנפש. האדם שקוע כל היום בהבלי העולם הזה וחושב על הכל, ומשתדל לדעת על מה שקורה בכל העולם, ואצל חברו. אך דבר אחד אינו משתדל להבין ולדעת – את עצמו, את הנפש שלו. וכך האדם מאבד את הטוהר והאמת והחבויה בעצמו. הידיעות הרבות מה קרה באפריקה, ומה קרה באמריקה, ומה קרה אצל פלוני ואצל אלמוני, גורמות לאדם לאבד מה קורה אצל עצמו. ואז כאשר הוא עומד להתפלל לבקש על עצמו, לחשוב על עצמו, האדם חושב דרך כל מה ששמע וקרא...
0 Comments Off 2720 כ״ג בניסן ה׳תשע״ז – אפריל 19, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

הקב”ה נמצא בתוך ההסתרה

כ״ט באדר ה׳תשע״ז – מרץ 27, 2017
הקב”ה נמצא בתוך ההסתרה
*”יוחק בספר לזכרון עולם”* – תשובות מפי *כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* למכתבים שנשאל מאת קהל עדתו לתלמידי האהוב עלי כבן, הנה יודעים אנו את הצער והדאגות אשר אתם והאשה הצדקת שלכם נמצאים בהם בימים אלו, ואנו יחד איתכם בדאגה ובמחשבות איך ומה להורות לכם. אך ישימו מול עיניכם את דברי רבותינו הקדושים (בשם רבנו הבעל שם טוב זצוק”ל) וזל”ק, שמעתי ממורי שאם ידע האדם בידיעה ואמונה שלימה שבכל הסתרות ומחשבות זרות הקב”ה מסתתר שם, ואין זה הסתרה כלל, כי בידיעה שאדם יודע ומאמין שבכל תנועה והרהור, דבר גדול ודבר קטן, שם הוא אלופו של עולם חיות אלקות,...
0 Comments Off 1927 כ״ט באדר ה׳תשע״ז – מרץ 27, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר more

סגולה להחליש את יצר הרע

כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017
סגולה להחליש את יצר הרע
לאחי ורעי האהובים והחביבים, הנה ידע האדם, כי לפעמים היצר הרע רואה שאינו יכול בדרך רגילה ופשוטה לבוא ולנצח את האדם, ואז צובע את העבירה כמצוה והאדם חושב שעומד הוא בפני מצוה, ואינו יודע שבכלל דבר זה הוא עבירה גמורה ממש. ועל זה אומר רבנו הבעל שם טוב זצוק”ל שוחט משום מה חייב משום צובע (שבת עה.) ושואל מי זה השוחט, זה היצר הרע. מדוע אם כן נענש, הרי זו תכליתו בעולם להחטיא את האדם, אם כן מדוע נענש? ומתרץ רבנו זצוק”ל משום צובע שצובע את העברה כמצוה, ועל זה נענש. והנה סגולה ולימוד גדול למדנו רבנו החיד”א זצוק”ל במדבר...
0 Comments Off 2234 כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

פרשת ראה סגולה לפרנסה

כ״ו באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 30, 2016
on כ״ו באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 30, 2016
*דבר תורה לפרשת ראה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א – כיצד יזכה האדם לפרנסה ולחיים ארוכים?* *”כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה’ אלהיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון כי פתוח תפתח את ידך לו… נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה’ אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך”.* והנה צריכים להבין, מדוע מצות צדקה סגולתה גדולה להציל ממות כדכתיב (משלי י, ב) “וצדקה תציל ממות”? ******** הנה צריכים להבין הגמרא (תענית ח), (תרגום) בימי רבי שמואל בר נחמני היה...
0 Comments Off 2744 כ״ו באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 30, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע more

סגולה גדולה לרפואה שלמה

כ״ה באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 29, 2016
סגולה גדולה לרפואה שלמה
דבר תורה לפרשת ראה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א – סגולה לרפואה שלמה – יסוד חשוב לכל יהודי לאומרו כאשר מבקר חולה “כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה” אלוקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון כי פתוח תפתח את ידיך לו…נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה’ אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך”. הנה מצאנו למדים, שתורתנו הקדושה מייחסת חשיבות גדולה מאוד ליד שבה מקיים האדם מצוות צדקה, “ולא תקפוץ את ידך”, “כי פתוח תפתח ידך”. וצריכים להבין, הרי...
0 Comments Off 4847 כ״ה באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 29, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע, תמונות רצות more

“לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת”.

כ״ב באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 26, 2016
“לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת”.
בכל יום יש עניין חמור לא לכעוס, אך בשבת העניין לא רק לא לכעוס, אלא גם לא להכעיס אחרים. מובא בתיקוני הזוהר (תיקון מח פה) (תרגום) זכאי הוא מי ששומר דירה לשבת שהיא הלב, שלא מקרב שם עצבות של הטחול וכעס המרה שהיא אש הגהנום, שעליה נאמר “לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת” וכן הוא ודאי שכל מי שכועס כאילו מדליק אש הגהנום ע”כ.   והנה צריכים להבין את דברי תיקוני הזוהר הללו, מדוע מביא את הדברים בעניין שבת שהכעס נאסר, הרי הגמרא (פסחים סו) אומרת כל אדם שכועס אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא נבואתו...
0 Comments Off 2593 כ״ב באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 26, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר more

צריך כל יהודי לחזק כח התפילה

כ״ב באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 26, 2016
צריך כל יהודי לחזק כח התפילה
חובה על כל יהודי ללמוד ולחזק ולהפיץ ושהתפילה תהיה שגורה בפיו בקדושה ובטהרה. וידע האדם שכל השפע המושפע בכל עניין ועניין בחייו, הוא מכח התפילה. והנה נראה לבאר ולחזק ביותר בימים אלו, אשר זכינו שסדורי התפילה על פי מנהג אבותינו ורבותינו זצוק”ל, יוצאים ורואים אור בעולם, וזו פעם ראשונה אשר מלוקטים יסודות אשר בכוחם אבותינו הקדושים שינו סדרי מעשה בראשית בנקל, ועשו נס כטבע. ונשתדל ביותר לחזק כח התפילה בכל כוחנו, ובעזרת ה’ יתברך יהיו דברי אלו אשר התחננתי לפני ה’ לתועלת, ולחיזוק ולקירוב הגאולה השלימה אשר מצפים לה, ותתגלה מלכותו מהרה על הארץ, וחזקה שכל ההולך בדרך זאת, באוהלו...
0 Comments Off 2183 כ״ב באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 26, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר more

מעלת יהא שמא רבא מברך

ו׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 10, 2016
on ו׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 10, 2016
*דבר תורה לימי בין המצרים על כלל עניית “אמן יהא שמיה רבא” מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* הגמרא (עירובין יח) אומרת, מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות, שנאמר (תהילים קנ) “כל הנשמה תהלל י-ה”. והנה צריך להבין מהו הקשר בין חורבן בית המקדש, ובין מה שנחסרו ב’ אותיות “ו – ה” מהשם. ויש לבאר ולומר על פי מה שכתוב (שמות יז, טז) “ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה’ בעמלק מדור דור”, ורש”י פירש “נשבע הקב”ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם, עד שימחה שמו של עמלק כי כל זמן שעמלק קיים נחסרו...
0 Comments Off 2548 ו׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 10, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים more