חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2561.
נותרו עוד 88 פרקים!

41%

הנצפים ביותר

מועדים

הבוטח בה’ חסד יסובבנו

כ״ח באדר א׳ א׳ – פברואר 28, 2014
הבוטח בה’ חסד יסובבנו
אחי ורעי, אהובי וידידי היקרים, ה’ עליהם יחיו. ערב שבת קודש הוא זמן התעלות וחשבון נפש, המהוים הכנה ראויה לקדושתה של שבת המלכה. לשיא מגיעה הקדושה בעת קבלת השבת, ודוקא קבלת שבת מוקדמת, וכפי אשר קיבלו על עצמם בני קהילות הקודש “שובה ישראל” בארה”ק ובעולם כולו, לקבל את השבת כשעה לפני הזמן הנקוב בלוח, ובזה להשפיע על עצמם מאור השבת ושפע ישועותיה. והרי הדבר בדוק ומנוסה אצלנו מימים ימימה, כי בשבוע בו קיבלנו כולנו – וזכות הרבים עצומה היא לאין שיעור – את השבת מוקדם יותר, ראינו בימי השבוע הצלחות וישועות עין בעין. ובימים אלו, בעמדנו מול אתגרים באמונה וביטחון...
0 Comments Off 4277 כ״ח באדר א׳ א׳ – פברואר 28, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

חודש אדר / זמן שמחה וישועה

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014
חודש אדר / זמן שמחה וישועה
ישנם ימים, אשר האדם מתבונן בהם ואיננו מבין את אשר קורה עימו, מביט ימין ורואה צער, שמאל יותר, מכל צעד ושעל הכאב והיגון גדול. ולפעמים, דברים אלו לוקחים זמן ארוך, ימים, שבועות וחודשים. אך משנכנס אדר מרבים בשמחה וצריך לדעת, בזמן אשר אנו מחוייבים בשמחה והאור גדול להאיר ולהבין את הזמנים האלו, בכדי להקל בנפש ולהבין הבנה עמוקה יותר את הימים האלו. הנה, מצאנו בצדיקים גדולים, שקיבלו את צער העולם עליהם והם היו כפרת עוונות ומיתקו את הצער על בני קהילתם ועל בני עירם ועל כלל עם ישראל. וכך מצאנו בדוד המלך (שמואל ב’, כ”ד י”ז): “הנה אנוכי חטאתי ואנוכי...
0 Comments Off 3415 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

נס חנוכה – לקיחת אחריות

כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013
נס חנוכה – לקיחת אחריות
לאהובינו היקרים בקהילות קודש שובה ישראל, יהי רצון שנזכה לברכת השם, לדיבוק חברים, ואמונת חכמים ושנזכה שאור האמונה יאיר ויזרח בליבנו תמיד! בפרשת השבוע פרשת מקץ מצאנו דבר מופלא, שיעקב אבינו מבקש מבניו שירדו מצרימה להביא שבר לביתם, ואע”פ שבבית יעקב לא היה חסר דבר למרות הרעב, אך מחמת שהוא חשש לעין הרע ובכדי שלא יתראו בעיני הבריות, לכן ציווה את בניו שילכו למצרים להביא שבר לביתם. אך למרות שיעקב אבינו ראה צורך גדול שבניו ילכו למצרים, בכל זאת חשש שיקחו עימם את בנימין, שמא יקרה לו אסון בדרך, כיוון שרחל אימו מתה בדרך ויוסף אחיו נטרף בדרך. ואם כן,...
0 Comments Off 6977 כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

אור החנוכה

כ״ד בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 27, 2013
אור החנוכה
לאחי ורעי האהובים והחביבים ה’ עליהם יחיו, יאר ה’ לנו ועל כל כלל עם ישראל, אורה וישועה והצלחה מרובה. הנה ידועה קושיית הבית יוסף (סימן תר”ע), שהרי נס חנוכה היה רק שבעה ימים ולמה קבעו להדליק נרות שמונה ימים? והפרי חדש תירץ דיום אחד הוסיפו עבור נס שניצחו במלחמה. וקשה למה סימנו את ניצחון המלחמה בנר ולא די בהלל והודאה להקב”ה כסמל לניצחון במלחמה? ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול, אשר צריך להיות נר לרגלנו בכל מעשינו. הנה מובא במדרש רבה פרשת מקץ, שיוסף הצדיק נוספו לו בבית האסורים עוד שנתיים ימים ומדוע? משום שנאמר בתהילים (מ): “אשרי הגבר אשר שם בה’...
0 Comments Off 3635 כ״ד בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 27, 2013 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, מועדים more

ראש השנה – כח השופר

י״ח באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 24, 2013
ראש השנה – כח השופר
היום הרת עולם לאחי ורעי ה’ עליהם יחיו הנה מתקרבים אנו ליום הרת עולם, יום אשר כל באי עולם עוברים לפני אדון העולמים למשפט. וכשמכינים עצמנו בלימוד הלכות תקיעות שופר ולומדים על הסיבה מדוע בראש השנה צריכים לתקוע מאה תקיעות בשופר, הדבר נראה תמוה ביותר, משום שחז”ל לומדים את המאה תקיעות מהמאה יבבות אשר אמו של סיסרא, כאשר דאגה לו שלא חזר מהמלחמה, יבבה. לכן תוקעים מאה תקיעות.   וצריך להקשות, הדבר המקודש ביותר ביום ראש השנה, זמן תקיעות שופר שחז”ל אומרים שבאותו זמן שתוקעים בשופר הקב”ה מערבב ומבלבל את השטן ואז גוזר גזרות טובות על עם ישראל, את הלימוד...
0 Comments Off 2144 י״ח באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 24, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים more

ראש השנה – הכנה

י״ד באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 20, 2013
ראש השנה – הכנה
הגמרא במסכת (ברכות דף נ”ח) אומרת: הרואה את חברו אחרי שתיים עשרה חודשים מברך ברוך מחיה המתים בשם ומלכות. המהרש”א שם מסביר שהסיבה שצריך לברך מחיה המתים בשם ומלכות כי בוודאי בשתיים עשרה חודש שעברו על חברו עבר בתוכם יום הדין ראש השנה ויום הכיפורים וניצל ונשאר חי, לכן מברך עליו בשם ומלכות שניצל מהדין של ראש השנה ונשאר בחיים. הנה דברים אלו צריכים להחריד את נפשנו, במרוצת החיים נשחק בנפש האדם האימה והחרדה מראש השנה ויום הכיפורים, אך צריך האדם לדעת כל הקורה איתו במשך השנה, הטוב הפחות טוב, הקשה, השמחה, הצער, הבריאות, החולי, הכל נחתם בימים המיוחדים האלו.לכן יחדד...
0 Comments Off 2089 י״ד באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 20, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים more

אלול – חשבון נפש

ג׳ באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 9, 2013
אלול – חשבון נפש
מעשה ברבי אלעזר ורבי יהושע שהיו מהלכים בהר הבית, פתאום ראו מלאך האוחז בידו בבגד רוחני אשר אורו זורח יותר מאור השמש ולא היה חסר בו מאומה כי אם פרט אחד תיקון וגימור של הבגד. שאלו רבי אלעזר ורבי יהושע את המלאך האם הבגד הזה שלהם הוא, השיב להם המלאך: לא הבגד הזה שייך לתושב אשקלון ושמו יוסף הגנן. מיד יצאו חכמים אל העיר אשקלון כדי לפגוש ולהכיר את יוסף הגנן, כיון שהגיעו חכמים אל העיר יצאו כל אנשי המקום לקראתם וביקשו מהחכמים להתארח בבית נכבדי העיר, אך התנאים הקדושים לא הסכימו להתארח באף בית רק בביתו של יוסף הגנן,...
0 Comments Off 2239 ג׳ באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 9, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים more

אלול – הכנה

כ״ט באב ה׳תשע״ג – אוגוסט 5, 2013
אלול – הכנה
תניא בפרקי רבי אליעזר: בראש חודש אלול אמר הקב”ה למשה: “עלה אלי ההרה” (שמות כ”ד. י”ב). שאז עלה משה רבנו לקבל לוחות השניות והעבירו קול במחנה משה עלה להר להוריד את הלוחות שלא יטעו שוב ויעבדו עבודה זרה כפי שהיה בלוחות הראשונות והקב”ה נתעלה בתקיעות שופר שניתקעו באותו זמן וזה שנאמר (תהלים מ”ז): “עלה אלוקים בתרועה“. ולכן התקינו חז”ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה בכל החודש כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה שנאמר: “אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו“. והנה צריך להקשות, אם צריך לעורר את בני ישראל בתקיעות השופר שלא יטעו בעבודה זרה, מדוע להתחיל מהיום...
0 Comments Off 2313 כ״ט באב ה׳תשע״ג – אוגוסט 5, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים more

ט”ו באב

י״ט באב ה׳תשע״ג – יולי 26, 2013
ט”ו באב
לא היו ימים טובים לישראל כט”ו באב וכיום הכיפורים וחז”ל אומרים את הדברים הטובים שהיו לעם ישראל בט”ו באב ונבאר שני דברים מתוך מכלול הדברים. א, שבנות ישראל היו יוצאות במחולות בכרמים. ב, שהרוגי ביתר הובאו לקבורה. וצריכים להבין מה הקשר בין שני הדברים, בין בנות ישראל שהיו יוצאות לחפש שידוך בכרמים לבין יום שניתן לקבור את הרוגי ביתר?. וידוע מה שהרחיבו והסבירו לנו חז”ל על הרוגי ביתר שביתר הייתה עיר ואם בישראל אשר מליונים רבים של יהודים היו גרים בה ולאחר שהרגו והחריבו את העיר ביתר היו נהרות של דם במשך שנים רבות זורמים ואויבי ישראל היו משקים את...
0 Comments Off 2494 י״ט באב ה׳תשע״ג – יולי 26, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים more