חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2561.
נותרו עוד 88 פרקים!

41%

הנצפים ביותר

מועדים

עשבי מרפא

ל׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 30, 2014
עשבי מרפא
מובא בסוף ספר חרדים, לאיש האלוקים רבי אליעזר אזקרי זצק”ל, דרכי תשובה לאדם על חטאו. ושם מביא מאות תעניות שיתענה האדם על סוגים שונים של עוונות וחטאים אשר חטא האדם. ומסיים את מאמרו בסיפור אשר שמע ממגידי אמת, על שר גדול במלכות קאסטיליאה, שיצא עם עבדיו לצוד צייד, ובתוך הריצה והרדיפה אחרי חיה מסויימת נעקץ השר ברגלו. הוא לא הרגיש ולא נתן ממש, אך בלילה הרגל התחילה לכאוב לשר. אך השר איש חזק היה ולא נתן את ליבו לכאב הזה, אך למחרת הכאב התחזק יותר והציק לו. וכך בערב היום השני כבר לא יכל לקום ממיטתו, וביום השלישי הגיע לסכנת...
0 Comments Off 2321 ל׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 30, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

ספירת העומר / ערבים זה לזה

כ״ט בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 29, 2014
ספירת העומר / ערבים זה לזה
לאחי ורעי ה’ עליהם יחיו. הנה זמן זה זמן רגיש בשנה, תלמידי רבי עקיבא מתו משום שלא נהגו כבוד זה בזה. וצריך להבין, על זה שלא נהגו כבוד ימותו עשרים וארבע אלף תלמידים?. והנה חשבנו לבאר ולומר יסוד גדול שכל יהודי חייב לשים מול עיניו. “כל ישראל ערבים זה לזה” ויש קשר הדוק וחזק בין כל עם ישראל וגם הקשר הזה יש בו דרגות, יש אנשים אשר קשורים והדוקים וכל מעשה של אחד משפיע על חברו בטוב וחס ושלום ברע. וידוע המעשה ברבנו הבעל שם טוב אשר באחד הימים נכנס אליו אחד מתלמידיו ואיך שנכנס הבעל שם טוב התחיל לצעוק...
0 Comments Off 2037 כ״ט בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 29, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

פה סח

ו׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 6, 2014
פה סח
“בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל”, ובזכות החסד הגדול הנעשה בימים אלו בקהילת קודש שובה ישראל, עולם חסד יבנה, יושפע שפע רב מכל העולמות ובקרוב ממש יפתרו כל הקשיים המציקים על הנפש ועל הגוף, כי הצער והכאב והקושי רבים מנשוא, אך האמונה והביטחון גדולים בבורא עולם וחזקה: אין אדם נוקף אצבע למטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, והכל תיקון וכפרת עוונות ויסורים של אהבה. אך יקיים בנו הקב”ה “שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה” ובע”ה עוד בניסן ניגאל בכל העניינים “כי עת לחננה כי בא מועד”. הנה האר”י הקדוש בספר הליקוטים פרשת בא אומר שגלות מצרים הייתה גלות הדיבור וזה...
0 Comments Off 3036 ו׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 6, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

כלי קיבול

ד׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 4, 2014
כלי קיבול
בכל שנה ושנה, ישנם שני חודשים מיוחדים: חודש תשרי וחודש ניסן. חודש השביעי הוא חודש תשרי, מתבלט בימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, וכן הושענא רבה. ימים אלו הינם ימי דין ומשפט. חודש ניסן מצטיין תודות לליל הסדר ותודות לו כל החודש מושפע במצוות ומעשים טובים. אלו הם שני הלילות המסוגלים: ליל כיפור וליל הסדר. תפילת כל נדרי וברכת כל חמירא וחמירא. יום כיפור הוא יום של דין והקירבה להקב”ה היא קירבה של דין וליל הסדר, זמן כל חמירא וחמירא, הוא זמן של חסד ורחמים. ימי חודש תשרי הם ימי רתת וחלחלה ובכל תזוזה צריך שתיהיה לאדם יראה מיום הדין....
0 Comments Off 2190 ד׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 4, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

הכרת הטוב

א׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 1, 2014
הכרת הטוב
לאחי ורעי ה’ עליהם יחיו. בכל שנה כשבאים עלינו הימים המיוחדים של חודש ניסן, עולה בליבנו השאלה: מדוע הקב”ה שיעבד את בני ישראל בארץ מצרים בפרך ובקושי ובשיעבוד כל כך גדול? יש להבין יסוד גדול בעבודת השם. כאשר בן אנוש מתרגל לדבר כלשהו, ברבות הימים הוא מזלזל בדבר ומאבד את ההערכה אליו. רק מתי שהוא מאבד את מה שהיה לו, מתחיל האדם להעריך את מה שנתן לו הקב”ה. הנה עם ישראל הקב”ה בחר בו מכל העמים, אך הקב”ה רצה שיהיה חקוק בנפש העם הזה, כח הכרת הטוב. רק על ידי ההבנה וההרגשה של עבדות ושל שיעבוד ולאחר מכן ההרגשה של...
0 Comments Off 3802 א׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 1, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

ז’ באדר

ח׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 10, 2014
ז’ באדר
היום, ז’ באדר, יום גדול ומסוגל הוא, ובעל השפעות, כוחות וסגולות כבירות. היום, כידוע, חל יום פטירתו של אדון הנביאים, מוסר התורה, משה רבנו עליו השלום, עליו מעידה התורה “לא קם בישראל כמשה עוד”. בספרים הקדושים מבואר, כי כחו של משה והשפעותיו תקפים לא רק לדורו ותקופתו, כי אם בכל דור ודור מתנוצץ ומתפשט כח מנשמתו של משה רבנו, והוא פושט – ברמה זו או אחרת – בכל תלמיד חכם ואיש של תורה. אלא שאנו מבקשים לעמוד על מה שפתחנו – מעלת יום הפטירה. היהדות רואה חשיבות רבה ביום הפטירה, ומציינת יום זה ליום גדול ומלא בהשפעות. על שום מה...
0 Comments Off 4143 ח׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 10, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

ברוך הגבר אשר יבטח בה’

ז׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 9, 2014
ברוך הגבר אשר יבטח בה’
הנה נכנסים ובאים לימי הפורים ומרגישים בלב שמחה ואורה גדולה. אך כשנתעמק ונתבונן בכל עניין פורים וכל מה שציוותה אותנו תורתנו הקדושה להרבות בשמחה, סעודות, מתנות לאביונים, משלוח מנות, קריאת מגילה וכן להגיע לדרגה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. וקשה מדוע הציווי הגדול כל כך בפורים לשמוח, הרי עם ישראל עבר עוד גלויות ועוד גזרות קשות בכל ימי עם ישראל מהיותו עם, רצוף במשברים והתמודדויות קשות וחמורות וגזרות שמד קשים, מדוע רק בפורים צוותה אותנו תורתנו הקדושה לשמוח בצורה כזאת? ומה עם יציאת מצרים שראינו שם ניסים גלויים, עשר מכות, קריעת ים סוף וכו’, מדוע ביציאת מצרים...
0 Comments Off 2240 ז׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 9, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

שותפים להצלחה

ז׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 9, 2014
שותפים להצלחה
הנה ימי הפורים ממששים ובאים ומרגישים ישועת ה’ גדולה ביותר בפתח ביתנו. אך כשנתעמק להבין איך הישועה באה לאדם, נתעמק בעניין נס פורים, הנה הישועה באה על ידי מרדכי ואסתר, שבטלו את הגזרות הקשות והמרות אשר נגזרו על עם ישראל. והנה כשנתבונן נקשה, מילא אסתר אפשר לזקוף לזכותה את הניסים והישועות הגדולות אשר עברו על עם ישראל בימים ההם, סיכנה את עצמה סכנות רבות, הלכה לביתו של אחשורוש, אינה אומרת את עמה ומולדתה, כל הנשים היו מכינות את עצמם לפגוש את המלך , אסתר להפך נכנסת למלך בלי רשות שזה גזר דין מות וכו’ וכו’. על אסתר אפשר לזקוף את...
0 Comments Off 2109 ז׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 9, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

מרדכי היהודי

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014
מרדכי היהודי
ימי חודש אדר ימים קדושים ומיוחדים והכוחות אשר היו עם אבותנו בזמנים אלו שזורים ומהולים בזמן הזה ובשביל לעורר את הזמן עם כוחות אלו צריכים לילך בדרכי הצדיקים והחסידים אשר מסרו את נפשם בימים ההם וללמוד מהנהגותיהם ודרכם ועל ידי הליכה בדרכם מתעורר הכוח והישועות שעמדו עימם בימים ההם בזמן הזה. וכשנתבונן במגילה ונתעמק נמצא: יסוד ושורש כוחו של מרדכי היהודי מכוח מסירות נפש והקרבת עצמו למען כלל עם ישראל, אף שאת עצמו יכל להציל ולשמור את נפשו מכל צער ומכל שיעבוד בימי הגלות המרים והקשים. ומובא: “איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש...
0 Comments Off 4336 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

עודם מדברים ואני אשמע

ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 2, 2014
עודם מדברים ואני אשמע
לכל ידידינו ואהובינו היקרים. אמרו חכמינו זכרונם לברכה: כל השערים ננעלו חוץ משערי תפילה וכח התפילה הוא הכח הגדול ביותר אשר אין לשער ואין לתאר עד היכן תפילה מגעת. אך זאת לדעת כי בשעת התפילה חייב האדם להיות בשמחה גדולה. אם האדם רוצה לבדוק אם תפילתו התקבלה או לא, ירגיש בליבו. אם יש שמחה, סימן שתפילתו התקבלה ואם עצבות מקוננת בליבו, סימן שתפילתו לא התקבלה. וידוע המעשה המובא על דוד המלך כאשר פלישתים תפסוהו ודוד הצטער צער גדול ביותר והגיע עד לדכדוכה של נפש. מספר הנביא כאשר הביאוהו לפני המלך, דוד עשה עצמו כמשוגע ואז המלך שיחררו. נשאלת השאלה: הרי...
0 Comments Off 2133 ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 2, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more