חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2561.
נותרו עוד 88 פרקים!

41%

הנצפים ביותר

מועדים

ימי חודש אדר / לראות בטובת הכלל

ג׳ באדר ה׳תשע״ה – פברואר 22, 2015
ימי חודש אדר / לראות בטובת הכלל
ימי חודש אדר ימים קדושים ומיוחדים והכוחות אשר היו עם אבותנו בזמנים אלו שזורים ומהולים בזמן הזה ובשביל לעורר את הזמן עם כוחות אלו צריכים לילך בדרכי הצדיקים והחסידים אשר מסרו את נפשם בימים ההם וללמוד מהנהגותיהם ודרכם ועל ידי הליכה בדרכם מתעורר הכוח והישועות שעמדו עימם בימים ההם בזמן הזה. וכשנתבונן במגילה ונתעמק נמצא: יסוד ושורש כוחו של מרדכי היהודי מכוח מסירות נפש והקרבת עצמו למען כלל עם ישראל, אף שאת עצמו יכל להציל ולשמור את נפשו מכל צער ומכל שיעבוד בימי הגלות המרים והקשים. ומובא: “איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש...
0 Comments Off 1821 ג׳ באדר ה׳תשע״ה – פברואר 22, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מועדים more

ז’ באדר – יום פטירת משה רבנו

ל׳ בשבט ה׳תשע״ה – פברואר 19, 2015
ז’ באדר – יום פטירת משה רבנו
יום זה מהימים הקדושים והמיוחדים ביותר לעם ישראל. ובכל עת ובכל זמן, בין לפרט ובין לכלל, כאשר נמצאים בצער וביגון מעוכרי ישראל ומצרות אשר האדם נמצא בהם, יש כח גדול מכוחו של משה רבנו להיוושע ולהכניע את שונאי עם ישראל ואויבי תורתינו הקדושה בכוחו של משה רבנו. וכמו שמובא במדרש, בשעת חורבן בית המקדש היה זמן קשה בשמים ומידת הדין הייתה מרובה ביותר והיה סכנת כליה חס ושלום על עם ישראל, אמר הקב”ה לירמיה הנביא: לך וקרא לאברהם יצחק ויעקב ומשה מקבריהם, שהם יודעים לבכות ולעורר רחמים. אמר ירמיהו להקב”ה: איני יודע היכן משה רבינו קבור; אמר לו הקב”ה: לך...
0 Comments Off 3748 ל׳ בשבט ה׳תשע״ה – פברואר 19, 2015 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים more

זמן של הכנה גדולה לזכך ולנקות את הנפש

כ״ג באלול ה׳תשע״ד – ספטמבר 18, 2014
זמן של הכנה גדולה לזכך ולנקות את הנפש
 חודש אלול אמר הקב”ה למשה: “עלה אלי ההרה” (שמות כ”ד. י”ב). שאז עלה משה רבנו לקבל לוחות השניות והעבירו קול במחנה משה עלה להר להוריד את הלוחות שלא יטעו שוב ויעבדו עבודה זרה כפי שהיה בלוחות הראשונות והקב”ה נתעלה בתקיעות שופר שניתקעו באותו זמן וזה שנאמר (תהלים מ”ז): “עלה אלוקים בתרועה“. ולכן התקינו חז”ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה בכל החודש כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה שנאמר: “אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו“. והנה צריך להקשות, אם צריך לעורר את בני ישראל בתקיעות השופר שלא יטעו בעבודה זרה, מדוע להתחיל מהיום הראשון שמשה רבנו עולה לשמים,...
0 Comments Off 1787 כ״ג באלול ה׳תשע״ד – ספטמבר 18, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מועדים more

מרירות על חורבן בית המקדש

ז׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 3, 2014
מרירות על חורבן בית המקדש
אלו הזמנים הקשים ביותר בימות השנה וכוחו של מלאכו של עשו תקף! וקוטב מרירי, שהוא, כטיפה רעה, נכנסת בכל דבר טוב ובכל מעשה אשר עושים. וכבר הזהירו חכמים קדמונים להיזהר מאוד בין השעות, תשע וכמה בבוקר, עד כמעט ארבע בצהריים, שזה הזמן, אשר הרוח הרעה הזו תקיפה וחזקה ובעיקר במקומות בין צל לשמש. ויזהרו מאוד בשמירת הילדים ובכל סכנה אחרת האורבת בחיים. וצריך להיזהר ולשמור, כל ענייני האבלות, אשר חכמים התקינו לנו בימים אלו. ואפשר לומר שחודש זה, חודש אב, מזלו אריה, וחודש ניסן, מזלו טלה – וזה, מה שאומרים בזמירות שבת: ” פרוק ית עמך מפום אריותא” (זמירות שבת)...
0 Comments Off 2393 ז׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 3, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

למלאות את הלב במחשבות על חורבן בית במקדש

ה׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 1, 2014
למלאות את הלב במחשבות על חורבן בית במקדש
זמן של התבוננות והתכנסות בתוך עצמנו בשבוע לקראת יום תשעה באב. הנה בכל שבת צריך האדם לערער במעשיו ולתקן את אורחותיו והזמן המיוחד של תשובה ביום השבת הוא לפני הקידוש בליל שבת, כמו שמסופר על הרב החיד”א אשר התארח באחד מן השבתות בביתו של בעל התולדות יעקב, לפני הקידוש בליל שבת אמר לו הרב התולדות יעקב: אתה תלמיד של רבנו הגדול רבי חיים בן עטר אמור נא לנו דבר תורה מפיהו, עמד ואמר: ידוע שרשע פסול לעדות והקידוש זה עדות ולכן את הקידוש אומרים בעמידה ולכן מחוייב כל אדם לפני הקידוש לעשות תשובה מעומק הלב ולא להיות פסול לעדות, אז...
0 Comments Off 1964 ה׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 1, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים more

כל רודפיה השיגוה בין המצרים

ט״ז בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 14, 2014
כל רודפיה השיגוה בין המצרים
לאחי ורעי ה’ עליהם יחיו. הנה נכנסים לימים אשר נאמר עליהם “כל רודפיה השיגוה בין המצרים“. והזמן הזה זמן מורכב, מצד אחד מידת הדין מתוחה וקוטב מרירי נמצא ומצד שני זה זמן להשיג בו השגות רוחניות גדולות ביותר. וכשנתבונן ונקשה מה חסר לנו בימים האלו מחורבן בית המקדש נמצא שני דברים: א’, הקורבנות אשר היו מכפרות על העוונות והחטאים שהאדם היה חוטא והדבר השני זה הקירבה להקב”ה. וידע האדם כאשר בית המקדש היה קיים היה כח נפשי ומעלה רוחנית גדולה מהיום ובשעת החורבן נלקחה מהנפש שלנו מעלה רוחנית גדולה ביותר. וזה מה שציוה הקב”ה את עם ישראל “ועשו לי מקדש...
0 Comments Off 2289 ט״ז בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 14, 2014 דבר הרב, מועדים more

כל האומר פרקי שירה מעיד עליו שהוא בן העולם הבא

א׳ בתמוז ה׳תשע״ד – יוני 29, 2014
כל האומר פרקי שירה מעיד עליו שהוא בן העולם הבא
ראש חודש תמוז לטובה ולברכה. בימים אלו צריכים להרבות ביותר בלימוד התורה ובלהרבות אור בעולם ואמרו חז”ל: “כל רודפיה השיגוה בין המצרים“. ודרשו שכל מי שרודף ומבקש את ה’ ימצא את הקב”ה ביתר קלות. והנה אחד מן הדברים החשובים והמופלאים להקפיד לומר בכל יום זה פרקי שירה וכך אמרו חז”ל: כל האומר פרקי שירה בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ומובא בשם הארי הקדוש מדוע הזכות כל כך גדולה למי שאומר פרק שירה?. שלכל נברא בעולם יש שר ממונה עליו בשמים ועל ידי אותו השר נמשך על הנברא השפע והחיות ואותו השר אינו יכול להשפיע עד שיאמרו בארץ...
0 Comments Off 2777 א׳ בתמוז ה׳תשע״ד – יוני 29, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, מועדים more

רבי שמעון בר יוחאי

ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014
רבי שמעון בר יוחאי
ערב שבת קודש,  בכל שבוע, הוא זמן של רוממות הנפש,  מיוחדת ביותר. אך השבוע, מיוחד במינו, ל”ג בעומר יום  דהילולא של התנא הגדול,  רבי שמעון בר יוחאי, סמוך לשבת. וידועה הקושיה; רבי שמעון בר יוחאי אומר, שכל חייו, מעולם לא הפסיד, אכילת שלוש סעודות בשבת. כשישב שלוש עשרה שנים במערה, אכל רק חרובים ולפי מדרש תלפיות, בשבת, היה מתחולל נס,  והחרובים היו נהפכים לתמרים. אך, בכל אופן, סעודת שבת, מצריכה לחם, ואיך רבי שמעון מעיד על עצמו,  שלא הפסיד, כל חייו, סעודה משלושת  הסעודות של שבת?  אלא,  צריך לפרש ולומר; הקב”ה נתן לנו תרי”ג מצוות ומי שלא יכול לקיים מצוה...
0 Comments Off 4228 ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, ספורי צדיקים more

ל”ג בעומר / פטירת רשב”י

ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014
ל”ג בעומר / פטירת רשב”י
ימים אלו, ימים מסוגלים ביותר לישועה והצלחה. ובפרט היום הקדוש ל”ג בעומר, יומא דהילולא של האור הגדול רבנו שמעון בר יוחאי, זמן מיוחד מכל ימים. והנה ביום זה יש ענין מיוחד לשמוח שמחה מרובה. וידוע המעשה עם האר”י הקדוש, אשר ביום ל”ג בעומר היה עם תלמידיו בציון הרשב”י ואחד מן גדולי תלמידיו היה בוכה, התקרב האר”י ושאלו: מדוע אתה בוכה? ענה ואמר לו: יום אשר בו נפטר הרשב”י, איך לא אבכה? ענה האר”י ואמר: בטוחני שלא ישלים את שנתו ובאותה שנה נפטר אותו תלמיד, מחשובי תלמידי האר”י. וקשה, מדוע בפטירת רשב”י מחוייבים לשמוח שמחה גדולה, מה שלא שמחים כך ביום...
0 Comments Off 3059 ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, ספורי צדיקים more

י”ד באייר

י״ד באייר ה׳תשע״ד – מאי 14, 2014
י”ד באייר
לכל בני קהלות הקודש שובה ישראל, ברכת שמים על ראשכם תמיד. יום י”ד לחודש אייר, מקודש ומכובד משאר ימי החול, ביום זה נהגו בזמן שבית המקדש היה קיים, לעשות פסח שני, מי שלא יכל לקיים את הפסח במועדו הראשון. וכן יום זה קידשוהו אנשי טבריה ליום הילולת רבי מאיר בעל הנס. לא בכדי שני מאורעות אלו חלים ביום אחד, וזאת מכיון, שידוע שפסח שני נתקן משום אותם אנשים צדיקים, שהתעסקו בארונו של יוסף, ועל אף שהיו טמאים, ומחמת כן היו פטורים מלעשות את הפסח. בכל זאת מסרו את נפשם על מנת לקיים את המצווה, וכך התחדש הדין של פסח שני....
0 Comments Off 3235 י״ד באייר ה׳תשע״ד – מאי 14, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more