חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2561.
נותרו עוד 88 פרקים!

41%

הנצפים ביותר

מועדים

מגילה / תקוותם לכל דור ודור

ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016
מגילה / תקוותם לכל דור ודור
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש ליום  חמישי ל’ אדר א׳ התשע״ו “תשועתם הייתה לנצח ותקוותם בכל דור ודור”.  ואפשר לבאר ולומר, מצאנו במגילה (אסתר ו’-י”ג): “ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו”.  והנה קשה הלשון שזרש וחכמיו של המן אומרים לו, אם מזרע היהודים מרדכי, וכי הם לא ידעו שמרדכי הוא יהודי ומזרע היהודים הוא, הלא הגיד להם אשר הוא יהודי ( ג’- ד’) “וכל עבדי המלך כורעים ומשתחווים להמן ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה”, ומה הספק אם מזרע...
0 Comments Off 1486 ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

יסוד עצום על המגילה / עבדים פטורים ממקרא מגילה

כ״ז באדר א׳ א׳ – מרץ 7, 2016
יסוד עצום על המגילה / עבדים פטורים ממקרא מגילה
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש ליום  שני כז׳ אדר א׳ התשע״ו מובא בשולחן ערוך (הלכות מגילה תרפ”ט- א’), דעבדים משוחררים חייבים במגילה ומשמע, דעבדים שאינם משוחררים, פטורים, אף דנשים מחוייבות. ‏ ונבאר הדברים, שהשולחן ערוך פוסק להלכה, שנשים חייבות במקרא מגילה והשולחן ערוך מוציא מכלל נשים עבדים שהם אינם חייבים במקרא מגילה, אפילו שעבד מחוייב כאשה בכל המצוות שאשה מחוייבת, פה במקרא מגילה, משמע, דעבד לא חייב במקרא מגילה.  והנה צריכים להבין, מדוע עבד לא חייב במקרא מגילה, הרי עבד חייב כאשה בכל המצוות שאשה חייבת בהם? אלא אפשר לבאר ולומר יסוד...
0 Comments Off 1293 כ״ז באדר א׳ א׳ – מרץ 7, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מועדים, מועדים more

נר שמיני / מאפלה לאור גדול

א׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 13, 2015
נר שמיני / מאפלה לאור גדול
חזון יאשיהו – נר שמיני של חנוכה תשע״ו כח עם ישראל לצאת, בזמן קצר ביותר, מחושך ואפלה, לאור גדול, כאשר התהפך יוסף מייד, מקצה לקצה וזוהי העבודה שבימי החנוכה. והנה שנתבונן בפרשות האחרונות, נמצא דבר תמוהה ביותר; פרעה, שהיה מלך חכם ונבון, עם ניסיון גדול, לאחר שיוסף פותר לו את החלום אומר פרעה:  ״ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי רק הכיסא יגדל ממך ויאמר פרעה ליוסף ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על...
0 Comments Off 1683 א׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 13, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

נר רביעי / כוח האחדות בעם ישראל

כ״ז בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 9, 2015
נר רביעי / כוח האחדות בעם ישראל
חזון יאשיהו – המייל היומי אור לנר רביעי של חנוכה תשע״ו.  בעולם ישנם נהרות רבים וברבות הימים, נקראו הנהרות הללו בשמות משונים; לנהר אחד, בקצה העולם, קראו הנהר האדום לנהר שני קראו,  הנהר הצהוב, הנהר הכחול וכן, הנהר הירוק. ומדוע נקראו הנהרות על שמות צבעים? על שם הצבע שהנהר נראה מרחוק; ליד הנהר הירוק סביבו, יש עצים מרובים וצמחיה ירוקה גדולה ביותר והצמחיה מסביב, נותנים לנהר את הצבע הירוק. וכן, שילכו ויבדקו בנהר האדום, מה טיבו ומה פשר הצבע, ימצאו שהרים הסובבים אותו צבעם נוטה לאדום והשפעתם על הנהר מאדימה את צבעו; וכן בנהר הצהוב, צבע האדמה הצהוב שסביבו, משפיע...
0 Comments Off 1652 כ״ז בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 9, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

נר שלישי / יסוד גדול באמונה וביטחון

כ״ו בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 8, 2015
נר שלישי / יסוד גדול באמונה וביטחון
חזון יאשיהו – המייל היומי אור לנר שלישי של חנוכה תשע״ו. נס מציאת פח השמן האיר לבבות בני ישראל, שלא יתייאשו ממצבם, ובכל חנוכה מתעורר אותו כח בכל איש מישראל.  הנה, בכל שנה בעיצומם של ימים קדושים ומיוחדים אלו, ימי החנוכה, עולים בנפשנו השאלות הידועות: א. הנס נעשה בימים ההם ומדוע גם בזמן הזה ממשיכים אנו לפרסם את אותו נס, הנס היה, תם ונשלם? ב. קושיית הבית יוסף, הגמרא במסכת שבת דף כא׳ מספרת על הנס של חנוכה, שהיוונים טימאו את כל השמנים ולא היה איך להדליק נר בבית המקדש עד שמצאו פח קטן בחותמת כהן גדול שלא היה בו...
0 Comments Off 1517 כ״ו בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 8, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

נר שני – עבודת האדם בזמנים אלו

כ״ה בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 7, 2015
נר שני – עבודת האדם בזמנים אלו
חזון יאשיהו  אור לנר שני של חנוכה תשע״ו. הנרות הללו אנו מדליקים לאחיי ורעיי האהובים והחביבים ה׳ עליהם יחיו.  רבים שואלים מה על האדם להשתדל ולעבוד על עצמו בתקופה הזו, שהיא ניראת יותר מבכל זמן עקבתא דמשיחתא ממש. והנה, חשבנו לחדד ביותר בימי חנוכה על עבודת האדם בתקופה זו, בכלל ובפרט, בימים הללו, ימי חנוכה. והנה, שנתעמק ונתבונן במעשה היוונים, כל גזירותיהם היו הפוכות מכל הגזירות האחרות שעמדו על עם ישראל ברבות הימים, היוונים לא בקשו להחריב את בית המקדש כמו שעשו הרומאים, אלא רק בקשו לטמא את השמנים, לא ביקשו לשפוך את השמן, אלא רק להכניס בלבול בעם ישראל,...
0 Comments Off 1480 כ״ה בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 7, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

נר חנוכה מצווה חביבה עד מאוד

כ״ה בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 7, 2015
נר חנוכה מצווה חביבה עד מאוד
הנה נכנסים אנו בשבוע הזה לזמן גדול ביותר ימי חנוכה ועל ימים אלו הרמב”ם יצא מגדרו וכתב מצוות נר חנוכה; מצווה חביבה היא עד מאוד ואין דרכו של הרמב”ם לכתוב כך על שום מצווה הנה החביבות הזאת, של המצווה החשובה הזאת גדולה ביותר ומוצאים מעשים של ישועות אשר קרו לאנשים בזכות נר חנוכה. מסופר על הרב הקדוש מראדזין, שהגיע חנוכה והיה זמן מלחמה ולא היה לו שמן להדליק את החנוכיה, הצטער צער גדול מאוד איך יעשה ושלח את הגבאי, לחפש בכל העיר שמן לחנוכיה ולא מצא. היה אדם, אשר היה חשוך בנים, אשר ראה את הגבאי רץ ומחפש שמן, יצא...
0 Comments Off 2840 כ״ה בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 7, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

נר ראשון – סגולה לישועה

כ״ד בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 6, 2015
נר ראשון – סגולה לישועה
חזון יאשיהו – המייל היומי אור לנר ראשון של חנוכה תשע״ו. לאחי ורעי האהובים והחביבים מבואר בזוה״ק בשם משה רבינו רעיא מהימנא שגילה לרשב״י בזוה״ק פרשת נשא בהאי חיבורו דילך שהוא ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמים כלומר שמכח לימוד הזוהר יצאו ישראל ברחמים מהגלויות בלא צרות ויסורים. ובספר תיקוני הזהר תיקון שישי כשבא אליהו הנביא ללמוד עם רבי שמעון יצאה בת קול ואמרה כמה בני אדם למטה יתפרנסון מחיבור הזוהר כאשר יתגלה למטה ובזכותו יתקיים הפסוק וקראתם דרור בארץ המרמז על הגאולה השלמה. ידוע שגורי האריה״ק נתנו ללמוד ולגרוס בזוה״ק לתיקוני עוונות קשים שכידוע יסורים באים על עוונות...
0 Comments Off 1676 כ״ד בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 6, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

כבוד האדמו”ר עטרת ראשנו – מאמר ב’ לחג השבועות

ה׳ בסיון ה׳תשע״ה – מאי 23, 2015
כבוד האדמו”ר עטרת ראשנו – מאמר ב’ לחג השבועות
לכל אהובנו וחביבנו ה’ עליהם יחיו: נמצאים אנו כמה ימים לפני חג מתן תורתנו הקדושה וידוע אשר נאמר בספרים הקדושים שבחג השבועות ידמה האדם בנפשו שהוא נמצא בימים שלפני מתן תורה ויצייר בדמיונו איך הקב”ה יורד עם פמליה של מעלה על הר סיני וההר עשן וקולות וברקים וה’ ידבר ומשה יענהו בקול וכל אשר היה במעמד הר סיני ויקבל ממש על עצמו את התורה הקדושה. והנה קשה, הרי דבר שקיבלנו פעם אחת איך אפשר לקבל פעם שנייה?, להבדיל אדם נתן לחברו מתנה והאדם לקח אותה והשתמש בה ימים, לשנה הבאה האם אפשר לעשות טכס של קבלת המתנה שקיבלתה בשנה שעברה...
0 Comments Off 1668 ה׳ בסיון ה׳תשע״ה – מאי 23, 2015 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מועדים, מועדים more

כבוד האדמו”ר עטרת ראשנו – מאמר א’ לחג השבועות

ה׳ בסיון ה׳תשע״ה – מאי 23, 2015
כבוד האדמו”ר עטרת ראשנו – מאמר א’ לחג השבועות
    אמרו חז”ל: חג הפסח וחג שבועות חג אחד הוא. וימי ספירת העומר זהו גשר שמחבר בין פסח לבין שבועות. הנה, בפסח, לא כתוב עניין השמחה ובשבועות מחוייבים לשמוח בחג. בשבועות טמון בו כוחות עצומים. הכוח והעוצמה של פסח וכל ימי ספירת העומר, אטום וחתום בתוך שבועות ובחג הזה שהוא יום פטירת דוד המלך וכן יום פטירת הבעל שם טוב . סגולות נשגבות יש ביום הזה ומי שחכם ובר לב יודע לקחת כוחות לנפשו להמשך השנה. העולם הזה, זה רק פרוזדור, והרבה אנשים לוקחים את העולם הזה כעיקר, אך טעות היא בידם, כאשר האדם מבין בדעתו,   שכל הסובב אותו ביום – יום זהו פרוזדור ולא טרקלין חייו קלים יותר ומובנים...
0 Comments Off 1626 ה׳ בסיון ה׳תשע״ה – מאי 23, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, מועדים more