חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2561.
נותרו עוד 88 פרקים!

41%

הנצפים ביותר

מועדים

אגרת לימי בין המצרים

י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016
אגרת לימי בין המצרים
ימים אלו נקראים “בין המצרים” שהם שלושת השבועות בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, על שם הכתוב (איכה א, ג) *”כל רודפיה השיגוה בין המצרים”*. ופירש רש”י בשם המדרש אגדה “בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב”. והנה הטור והמחבר (או”ח סימן כח סעיף ח) בשם הפסיקתא, סדר קריאת ההפטרות בכל השבתות משבעה עשר בתמוז עד שבת תשובה, מי”ז בתמוז ואילך מפטירין ג’ דפורענותא – ז’ דנחמתא. ג’ דפורענותא: “דברי ירמיהו”- “שמעו דבר ה” – “חזון ישעיהו”. שבעה דנחמתא: “נחמו” – “ותאמר ציון” – “עניה סערה” – “אנוכי”- “רוני עקרה” – “קומי אורי” – “שוש אשיש”. והנה, מתחילת בין המצרים עד...
0 Comments Off 1578 י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים more

כ”ד קישוטי כלה – תיקון לשכינה הקדושה

י״ד באייר ה׳תשע״ו – מאי 22, 2016
כ”ד קישוטי כלה – תיקון לשכינה הקדושה
*דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א למוצאי שבת י”ג אייר התשע”ו* חז”ל מספרים לנו, כששמע רבי פנחס בן יאיר חמיו של רבי שמעון בר יוחאי שרבי שמעון יצא מהמערה, יצא לקראתו לקבלו. מתי שפגש אותו, לקח אותו לבית מרחץ בכדי לרחוץ את גופו, ואז כשראה את גופו של רבי שמעון שכל גופו היה חתכים חתכים, וסדקים מהחול שרבי שמעון היה קובר את עצמו כל היום ללמוד תורה. כמו שחז”ל מביאים שכל היום רבי שמעון היה טמון בתוך העפר, ובשעות התפילה היה יוצא מהעפר להתפלל, בכה רבי פנחס בן יאיר כשראה את גופו של רבי שמעון...
0 Comments Off 2844 י״ד באייר ה׳תשע״ו – מאי 22, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, מועדים more

מידת החסד והרחמים

י׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 18, 2016
מידת החסד והרחמים
*דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום שלישי ט’ אייר התשע”ו* הנה ידועה המחלוקת בין הרמ”ק (רבי משה קורדבירו) לבין האריז”ל הקדוש. הרמ”ק דעתו שרבי שמעון בר יוחאי הוא ממידת הגבורה, ורבי אלעזר בנו הוא מצד החסד. והאריז”ל חולק וסובר שרבי אלעזר הוא מצד הדין, ורבי שמעון בר יוחאי הוא מצד החסד. וצריכים לבאר ולהבין את סברתם של שני קדושי עליון הרמ”ק והאר”י הקדוש, ולהקדים את הדברים צריכים להביא את דברי המקובל האלוקי הרמ”ע מפאנו, שבתחילה דבק בתורת הרמ”ק ואחר כך נתעלה לעסוק כל כולו בקבלת האריז”ל. והאריך לבאר בהקדמתו לספר ‘פלח הרימון’ על ‘פרדס...
0 Comments Off 1925 י׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 18, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, מועדים more

זכות רשב”י – ל”ג בעומר

ז׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 15, 2016
זכות רשב”י – ל”ג בעומר
*דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום ראשון ז’ אייר התשע”ו* תניא אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה, ומנו  רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה בא וישב ודן לפני בהלכה, אמרתי לו בני מי העלך? אמר לי דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי‏ (גמרא ביבמות קכא). והנה גמרא זו נראית גמרא רגילה ופשוטה, אבל כשנתעמק אפשר לבאר סודות תורה עצומים שטמונים בגמרא זו, ונראה לבאר את הדברים : א’) רבן גמליאל נוסע בים ובדיוק מזדמנת לו ספינה שהוא...
0 Comments Off 1926 ז׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 15, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, מועדים more

נוהגים לקרוא מגילת רות בשבועות

ג׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 11, 2016
נוהגים לקרוא מגילת רות בשבועות
*דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום רביעי ג’ ניסן התשע”ו* קוראים את מגילת רות בחג השבועות, והרבה טעמים נאמרו במנהג זה. והנה אפשר להוסיף עוד סיבה, מגילת רות מספרת לנו איך עזבה רות את אלוהיה שאמר לה בועז *”ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום ישלם ה’ פעלך ותהי משכורתך שלמה מעם ה’ אלוקי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו”* (רות ב יא). וצריך להבין, הרי בראשית הדברים נאמר שהיא עוזבת את כולם בזה שמדבקת בעם ישראל, אם כן מדוע צריך לחזור ולומר *”אשר באת לחסות תחת כנפיו”*? אלא צריכים לבאר ולומר, הנה...
0 Comments Off 1619 ג׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 11, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מועדים more

נצוצות קדושים הגנוזים ביסודות הבריאה

ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016
נצוצות קדושים הגנוזים ביסודות הבריאה
רבי שמעון אומר (פרקי אבות ג’-ד’): “שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה ‏כאילו אכלו מזבחי מתים וכו’. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא שנאמר (יחזקאל מ”א-כ”ב) “וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה’”. ואפשר לבאר ולומר דהנה ידוע שבכל דבר ודבר יש ניצוצות קדושות, וגם נשמות בני ישראל מתגלגלות בדומם וצומח וכן בבעלי חיים, וכאשר האדם אוכל אותם בקדושה, ועם הקפדה על הברכות ואוכל לשם שמים הניצוצות מתעלים. וכאשר בית המקדש היה קיים והאדם היה מביא קרבן לה’, היה בו מלח מהדומם, ועצים מהצומח, והקרבן...
0 Comments Off 1619 ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

לכל יהודי יש אות בתורה

ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016
לכל יהודי יש אות בתורה
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א להקדיש ליום שלישי, ה׳ אדר ב’ התשע״ו הגמרא (יומא כב:) אומרת על הפסוק “בן שנה שאול במלכו” (שמואל א’, יג’) שרב נחמן בר יצחק הציע לפרש “בן שנה” שמלוכלך בטיט ובצואה. אחויאו ליה לרב נחמן סיוטא בחלמיה (הראו לו סיוט בחלום), אמר: נעניתי לכם (ביקש סליחה) עצמות שאול בן קיש.   הנה אפשר לבאר ולומר מה הפירוש “חזא סיוטא בחלמיה” עפ”י הידוע מה שכתוב בספרים הקדושים שלכל אדם יש אות ושורש בתורה הקדושה. הצדיקים יונקים את שמם משמות של הקב”ה ומשמות האבות הקדושים המובאים בתורה, לעומתם הרשעים יונקים...
0 Comments Off 2310 ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

מגילה / משפט מעוקל

ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016
מגילה / משפט מעוקל
דבר תורה מכבוד האדמו״ר יאשיהו יוסף פינטו שליט״א אשר. הוקדש ליום ראשון ג׳ אדר ב׳ התשע״ו . ״ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים וגו׳ אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור” (אסתר א, טז, יט). צריך לבאר ולומר שממוכן יעץ לאחשורוש שאם הוא רוצה שהשופטים יוציאו לאור את דינה של ושתי שתתחייב מיתה, צריך לעשות כך: הרי בכל מקום שרוצים שהעם יאמין בשלטון, לוקחים שופטים שחלקם הגונים ורובם לא הגונים ומראים לעם כלפי חוץ את ההגונים, שיהיו רגועים שיש משפט צדק ויש דין אמת ושאנשים יסמכו על השלטון. אף לאחשורוש היו שופטים שהיו כביכול...
0 Comments Off 1588 ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

מגילה / תפילה על שיגיונות

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016
מגילה / תפילה על שיגיונות
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש מוצ”ש קודש ב’ אדר ב’ התשע״ו הגמרא במסכת מגילה (דף ז’),  רבה ‏ורב זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי ( עשו סעודת פורים יחד) בתר דאיבסום קם רבה ושחטיה  לרב זירא (בתוך שהיו שתויים ביין קם רבה ושחט את רב זירא). למחר בעי רחמי ואחייה (למחרת רבה התעורר והוא ראה שהוא הרג את רב זירא וביקש רחמים על רב זירא והחיה אותו). בירושלמי נקרא רב זירא בשם רב זעירא וזעירא הוא מלשון קטן וצריכים להקשות, למה נקרא כך בשם זעירא – קטן?  ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול,...
0 Comments Off 1835 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

מגילה / מפלת הרשעים והסיטרא אחרא

ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016
מגילה / מפלת הרשעים והסיטרא אחרא
דבר תורה אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א להקדיש ליום ה׳ ל׳ אדר א׳ ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב” ( אסתר ה’). ‏וצריך להקשות, איך אפשר לאמר על המן הרשע שמח וטוב לב, המן שהיה אכזר לאבד להרוג להשמיד את כל היהודים, איך אפשר לאמר עליו שמח וטוב לב, הרי זה ההפך מהרשע הגדול המן?.  אלא אפשר לפרש ולאמר יסוד גדול, המן הרשע כל המהות שלו וכל היניקה שלו הייתה מהסיטרא אחרא ואסתר המלכה היניקה שלה היתה מקדושה, החיות שלה מבורא עולם. והנה כשהצדיקים רוצים להפיל את הרשעים ורואים שהרשעים קשורים ועטופים עם הסיטרא אחרא,...
0 Comments Off 1432 ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, פרשת השבוע more