חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2629.
נותרו עוד 32 פרקים!

79%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

דבר הרב

בקשת האדמו”ר לכל חסידיו

ט״ו באלול ה׳תש״פ – ספטמבר 4, 2020
on ט״ו באלול ה׳תש״פ – ספטמבר 4, 2020
ככל שראש השנה יום הדין, ממשש ובא, הפחד והאימה מיום הדין גדל והחרדה של מי יצדק לפני בורא עולם גדלה. עברנו שנה שהאותות שלה עדיין לא הסתיימו ורעידות האדמה המשונה הזאת רק בראשיתה וחייבים רחמי שמים מרובים, למיתוק הדינים פרטי וכללי. ואחת מההגנות בדור הזה, הוא הלימוד היומי של בני הקהילה הקדושה. ועיקר העיקרים זה הלימוד בשבת קודש בספר דברים. אנו מבקשים מעומק הלב ובלב שבור, לעורר רחמי שמים בלימוד ספר דברים בשבת קודש. זו הגנה פרטית וכללית ובזכות רעיא מהימנא נזכה לישועה, לרחמים ומיתוק הדינים. וכן ישתדלו לעורר עלינו רחמים בשמים למיתוק הדינים. באהבה גדולה ובשברון הלב ובברכת שבת...
0 Comments Off 559 ט״ו באלול ה׳תש״פ – ספטמבר 4, 2020 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

זמנים לא פשוטים

כ״א בתמוז ה׳תש״פ – יולי 13, 2020
on כ״א בתמוז ה׳תש״פ – יולי 13, 2020
אנחנו כותבים את השורות האלו לאהובים וחביבים, אשר כל הכח של החיים שלנו אנו יונקים מהתורה הקדושה. וכל האהובים והחביבים, החיים שלנו במדרון חלק, הכאבים הלא נסבלים והבכי מצער של השבוע האחרון, יעלה לפני הקב״ה, ובאופן כללי כל העשר שנים עם כל העינוי של הגוף והנפש, בנו סולם גדול שמוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הקב״ה ניתק מאיתנו כל מחשבה וכל רצון עצמי, והיום כל חיינו הם התורה הקדושה והקהילה המיוחדת קהילת קודש ״שובה ישראל״. אנחנו יושבים לעוד לילה של חשבון נפש עמוק, איך הקב״ה הוביל אותנו צעד אחרי צעד, מהלך אחרי מהלך, איך קילף מאיתנו...
0 Comments Off 605 כ״א בתמוז ה׳תש״פ – יולי 13, 2020 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

תפילין במנחה

ה׳ בניסן ה׳תש״פ – מרץ 30, 2020
on ה׳ בניסן ה׳תש״פ – מרץ 30, 2020
לכל קהילת קודש ״שובה ישראל״. כולם אהובים וחביבים, יראי ה׳, מוסרי נפש על התורה ועל העבודה. בצוק העיתים, בימים אלו שמידת הדין מתוחה על העולם, ובעוונות הרבים נמנע מרבים וטובים להתפלל במנין. שהרי ידוע, בכל פעם שמתכנסים עשרה מישראל, שכינה שורה בתוכם. בבקשה, בימים האלו עד שירחם המרחם, *תקנה לבני קהילת הקודש להקפיד להתפלל מנחה עטורים בטלית ובתפילין*. ובזכות מצוה רמה זו, שומר פתאים ה׳. ירחם ה׳ ברחמיו הרבים וימתק את הדינים עלינו, ועל כלל עם ישראל ועל העולם כולו. באהבה רבה ובתפילה ותחינה לבורא עולם, לביאת משיח צידקנו במהרה. הדורש בשלומכם כל הימים, יאשיהו יוסף....
1 Comments Off 785 ה׳ בניסן ה׳תש״פ – מרץ 30, 2020 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

דבר תורה לחנוכה

כ״ז בכסלו ה׳תש״פ – דצמבר 25, 2019
on כ״ז בכסלו ה׳תש״פ – דצמבר 25, 2019
ימי חנוכה, הם ימים בעלי משמעות גדולה ביותר. והכח של ימים אלו לרדת נמוך מאוד מאוד לאנשים שנמצאים בתחתית, ומשם להרים אותם למקום גבוה. וזהו יסוד גדול שכל יום קדוש, כגודל קדושת היום – כך גודל השפעת היום וחנוכה. רבותינו שתיקנו הימים האלו ידעו שאלו ימים של דמדומים, סוף לימי הנביאים שהיו מתנבאים ומחזקים את עם ישראל, וזו תקופה חדשה שיורדת לעולם, ולכן לקחו את הכח של הימים האלו למקום הנמוך ביותר, שכל אדם שידרוש את ה׳ ויבקש להתקרב להקב״ה, ימצא מסילה וגשר להגיע לקדושה. לא בכל עת וזמן האדם יכול להגיע לקודש, האדם עם מעשיו הרעים שובר ומקלקל את...
0 Comments Off 702 כ״ז בכסלו ה׳תש״פ – דצמבר 25, 2019 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

עיבור נשמות של צדיקים

כ״ד בכסלו ה׳תש״פ – דצמבר 22, 2019
on כ״ד בכסלו ה׳תש״פ – דצמבר 22, 2019
בכל ערב שבת קודש, אנו מרגישים אור גדול ודבקות עצומה בהקב״ה. והאור והכח הזה, הוא מההשתדלות העצומה וההשתוקקות של כל הצדיקים והצדיקות, שמוסרים נפש ביום זה ולא עושים כלום, רק ריצה של קדושה לזכות כמה שיותר צדיקים וצדיקות, לקבל עליהם ללמוד ספר דברים בשבת קודש. תדעו צדיקים, שכבר אמרו רבותינו הקדושים ״מושכני אחריך נרוצה״ בתחילה אנחנו מושכים את האנשים לקיים מצוה גדולה זאת, אבל מי שנוגע באור הגדול הזה שהוא ספר דברים, מיד נהיה נרוצה, הוא רץ אחרי כן לקיים את המצוה הגדולה הזאת, וכח המצוה הזאת מאירה ותאיר את העולם. וכמה שיותר צדיקים לומדים ספר דברים, אנחנו בונים עולם...
0 Comments Off 750 כ״ד בכסלו ה׳תש״פ – דצמבר 22, 2019 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

גוף ונשמה

י״ט בכסלו ה׳תש״פ – דצמבר 17, 2019
on י״ט בכסלו ה׳תש״פ – דצמבר 17, 2019
אנו מתבוננים ומסתכלים על העולם, מכירים אנשים חכמים, מוצלחים באומות העולם, בעלי שם, בעלי עסקים רבים, בעלי יכולת שליטה על ממש רוב העולם. ומתעמקים לחדד את המיוחדות שהקב״ה נתן לנו מכל העמים, וזיכה אותנו להיות העם הנבחר. לפני שנים, היו רואים במוחשיות את ההבדל בין היהודי לגוי. הגוי היה עובד את אדמתו, מגיע לביתו שותה יין, מכה את אשתו ואת ילדיו. החיים היו מאוד ברורים, היהודים מתנהגים בצורה אצילית מיוחדת, הגוים בצורה גסה. וכך בכול מדינה ומדינה, היה הבדל בין חיי משפחה יהודית, השקט, השלוה, המנוחה, לבין חיי הגוי. בשנים האחרונות מטשטשים הדברים, והאדם רואה חברים גוים מצליחים, חכמים, משכילים,...
0 Comments Off 783 י״ט בכסלו ה׳תש״פ – דצמבר 17, 2019 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

שמות עד תרומה

ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 8, 2019
on ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 8, 2019
א. מובא בספר שער רוח הקודש (ש”ז, תיקון כז) וזל”ק, עניין השובבים הנודעים ר”ל שיש מנהג קדום בכל ישראל להתענות מ’ יום רצופים שיש מן יום הראשון של פרשת שמות עד פרשת תרומה וקצת מן תצוה ונתנו סימן בהם (ירמיה ג,יד) “שובו בנים שובבים” ר”ת ש’מות ו’ארא ב’א ב’שלח י’תרו מ’שפטים ב. הנה בימים אלו התיקון הוא על עוון הקרי, וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על הקרי יותר מכל ימות השנה. וטעם הדבר הוא משום שגלות מצרים כשהשתעבדו בחומר ובלבנים,‏ הייתה לתקן את הניצוצות שיצאו מאדם הראשון באותם ק”ל שנים שפירש מן אשתו והיה מוליד שדין ורוחין על ידי טיפות קרי, וכל אלו נתקנו מגלות...
0 Comments Off 1666 ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 8, 2019 דבר הרב מרכזי more

אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך

ט״ו בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 21, 2019
on ט״ו בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 21, 2019
דבר תורה על פרשת יתרו מפי מו”ר עט”ר שליט”א: ״אדם לעמל יולד״ ודרשו רבותינו הקדושים *לעמל* ר״ת *ללמוד* *על* *מנת ללמד*. דכח גדול יש בתורה אשר לומד האדם ומלמדה לאחרים.  ורבי יוחנן דרש ואמר: אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. ודרשו רבותינו הקדושים (עבודת ישראל) שעיקר יצירתו של אדם הוא כדי שילמד מתורתו לאחרים. וידועים דברי הגמרא במסכת סוכה, מ״ט מאי דכתיב ( משלי ל״א- כ״ו): *״פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה״.* וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד, אלא תורה לשמה זוהי תורה של חסד. איכא דאמרי תורה ללמדה זוהי...
0 Comments Off 1224 ט״ו בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 21, 2019 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

אין אדם נוקף אצבע למטה וכו’

ה׳ בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 11, 2019
on ה׳ בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 11, 2019
זמן זה להחדיר בליבנו אמונה בהקב”ה, שהוא מנהיג לעולם ובמאמרו ברא שחקים, ואין אדם נוקף אצבע למטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. וצריכים להתבונן בכל עניין יתרו, שאחר ששמע יציאת מצרים וקריעת ים סוף, דברים אלו השפיעו עליו מאוד לעזוב את כל העבודות זרות שבעולם שעבד אותם ולבוא ולהתגייר, ודברים אלה פעלו בליבו להתהפך מגוי לישראל. והנה, ודאי אם לגוי הסיפורים של יציאת מצרים וקריעת ים סוף גרמו לעמוד ולהתגייר, ועוד גוי שהיה שקוע בכל העבודות זרות שבעולם, אז ודאי יהודי כאשר חוזר ומשנן את כל סיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, שהסיפורים האלו מחזקים את האמונה בלב ומרימים...
0 Comments Off 1226 ה׳ בשבט ה׳תשע״ט – ינואר 11, 2019 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more

חנוכה / בזכות נשים צדקניות

כ״ח בכסלו ה׳תשע״ט – דצמבר 6, 2018
on כ״ח בכסלו ה׳תשע״ט – דצמבר 6, 2018
בזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל מארץ מצרים. הגמרא מביאה מחלוקת האם תמה זכות אבות, או לא? ואם תמה, מתי תמה זכות אבות? רב אומר: מימות הושע בן בארי, שמואל אומר: מימי חזאל, רבי יהושוע בן לוי אומר: מימי אליהו ותוספות שם כותבים: אמר רבנו תם זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמה ותוספות ממשיך ומבאר, האם לרשעים תמה ולצדיקים לא תמה. והנה, הסוגיה של זכות אבות, מה כוחה והאם תמה או לא, ארוכה ומורכבת, אך חשבנו להקשות ולהבין איזה הווה אמינא יש לחשוב, שאפשר לשרוד ולהתקיים בדורות הללו, דורות הגלות, דורות של יסורי הנפש והגוף, דורות שבכל רגע,...
0 Comments Off 1428 כ״ח בכסלו ה׳תשע״ט – דצמבר 6, 2018 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more