חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2630.
נותרו עוד 78 פרקים!

48%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

Monthly Archives: ט׳ בטבת ה׳תשע״ח – דצמבר 27, 2017

Posted by on ט׳ בטבת ה׳תשע״ח – דצמבר 27, 2017

מנשה לפני אפרים

“ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלקים כאפרים וכמנשה” (בראשית מח, כ) בדרך העולם כשלאדם יש צרה ובעיה, ומנגד י
0 Comments Off 1374 ט׳ בטבת ה׳תשע״ח – דצמבר 27, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more
Posted by on ט׳ בטבת ה׳תשע״ח – דצמבר 27, 2017

צום עשרה בטבת / שמיא רבה מברך

צום עשרה בטבת- הכוונה הראויה באמן יהא שמיה רבא מחר, יום חמישי, יחול צום עשרה בטבת שהוא אחת התעניות החשובות עם משקל כבד ביותר שיש
0 Comments Off 1327 ט׳ בטבת ה׳תשע״ח – דצמבר 27, 2017 דבר הרב, דברי פי more
Posted by on ט׳ בטבת ה׳תשע״ח – דצמבר 27, 2017

עשרה בטבת

חומרתו וייחודיותו של יום עשרה בטבת מרן הבית יוסף (סימן תק”נ) מביא בשם האבודרהם אודות מידת חומרתו של יום זה, שאפילו אם היה חל ב
0 Comments Off 1389 ט׳ בטבת ה׳תשע״ח – דצמבר 27, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more
Posted by on כ״ד בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 12, 2017

חטא מכירת יוסף עומד בכל דור ודור   “ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו” ( בראשית מב, כא) שש פעמים יש כאן את האות א’; איש אל
0 Comments Off 0 כ״ד בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 12, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more
Posted by on כ״ד בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 12, 2017

לימוד ליום שני / התגברות הלב על השכל

הלימוד של יום שני- התגברות הלב על השכל   היום, יום שני, קוראים את הנסים שאירעו לאליהו ולאלישע הנביאים. ידועים דברי רבותינו שכאשר
0 Comments Off 1475 כ״ד בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 12, 2017 דבר הרב, דברי פי more
Posted by on כ״ג בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 11, 2017

יום ראשון-חנוכה-פרשת שבוע

פדיון נפש   “וא-ל ש-די יתן לכם רחמים” (בראשית מג, יד) על מילים אלו אמרו רבותינו ז”ל שהם ראשי תיבות “ישראל”. כלומר, יע
0 Comments Off 1235 כ״ג בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 11, 2017 דבר הרב, דברי פי more
Posted by on כ״ב בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 10, 2017

דברי פי – פרשת וישב –

כוח לימוד  המשניות הנה, מובא בספרים הקדושים שכוח לימוד המשניות הינו גדול ורב ביותר. המשנה מזקת את הנשמה ואת הפרנסה. כאשר אדם לו
0 Comments Off 1485 כ״ב בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 10, 2017 דבר הרב, דברי פי more