חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2609.
נותרו עוד 14 פרקים!

91%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

Monthly Archives: כ״ט בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 23, 2014

היתר המכירה
Posted by
כ״ט בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 23, 2014

היתר המכירה

מכיון שבארץ ישראל כיום רוב הקרקעות הן בבעלותן של יהודים, ואם לא נסחור ביבול הגדל אצלם כפי שנוהגים בכל השנים הם יבואו לידי הפסד
0 Comments Off 2035 כ״ט בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 23, 2014 הלכות, שונות more
ידיה שילחה לאביון
Posted by
כ״ט בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 23, 2014

ידיה שילחה לאביון

מצוות צדקה גדולה ונשגבה לאין ערוך, ויש לאדם לבקש אחריה ולקיימה כראוי וכנכון. והנה מכוונת המצווה ע”ד הפנימיות, שהמטבע כסף, מכ
0 Comments Off 1665 כ״ט בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 23, 2014 מאמרים more
דין קדושת שביעית
Posted by
כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014

דין קדושת שביעית

כל פרטי הדינים הנוגעים לאופן הטיפול בשדה או בגינה בשנת השמיטה, אינם נוגעים להרבה בני אדם, שאין להם שדה או גינה. ולכן ראשית כל, נב
0 Comments Off 2105 כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014 הלכות, שונות more
שנת השמיטה
Posted by
כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014

שנת השמיטה

השנה, שנת התשע”ה, היא שנת השמיטה, שנהגו בה ישראל מאז שחילקו את הארץ לשבטים, שהחלו למנות שבע שנים, והשנה השביעית היתה שנת השמיט
0 Comments Off 2205 כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014 הלכות, שונות more
דין הזכרת משיב הרוח
Posted by
כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014

דין הזכרת משיב הרוח

מתחילין לומר “משיב הרוח” “משיב הרוח ומוריד הגשם”, הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בב
0 Comments Off 2038 כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014 הלכות, סדר היום more
קירור וחימום הגוף
Posted by
כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014

קירור וחימום הגוף

כיצד מצליח האדם ובעלי החיים לשמור על חום גוף קבוע, והרי הסביבה משנה כל העת את מידות החום – ביום חם ובלילה קר, בקייץ החום מטפס כל
0 Comments Off 2054 כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014 מאמרים, מה רבו מעשיך ה' more
פרשת נח
Posted by
כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014

פרשת נח

חז”ל מביאים במדרש את גודל הטרחה והיגיעה שטרחו נח ובניו בעבור כל דרי התיבה, אמר רבי לוי, כל אותם שנים עשר חודש שהיו בתיבה, לא ט
0 Comments Off 3013 כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 22, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, פרשת השבוע more
תקיעת שופר
Posted by
כ״ז בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 21, 2014

תקיעת שופר

מצות עשה מן התורה לשמוע תרועת השופר ביום ראש השנה, שנאמר “יום תרועה יהיה לכם”. ואסור לדבר בין התקיעות, וכל שכן בזמן התקיעו
0 Comments Off 1869 כ״ז בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 21, 2014 הלכות, מועדים, ראש השנה more
תשליך
Posted by
כ״ז בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 21, 2014

תשליך

אחר תפילת המנחה ביום הראשון של ראש השנה, נוהגים ללכת על יד שפת הים או הנהר, או באר מים חיים, או בור, לומר “סדר תשליך”. ומנהג
0 Comments Off 2174 כ״ז בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 21, 2014 הלכות, מועדים more
כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
Posted by
כ״ז בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 21, 2014

כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

מרן רבינו יוסף קארו, חיבר עבורינו את ספרו “שלחן ערוך”, שהוא מלא וגדוש בכל ההלכות הנצרכות לכל אחד מישראל, איש או אשה, ובספרו
0 Comments Off 2005 כ״ז בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 21, 2014 הלכות, מועדים more