חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2630.
נותרו עוד 73 פרקים!

51%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

Monthly Archives: ג׳ באלול ה׳תשע״ד – אוגוסט 29, 2014

מהלכות ומנהגי הסליחות
Posted by
ג׳ באלול ה׳תשע״ד – אוגוסט 29, 2014

מהלכות ומנהגי הסליחות

היום יום שלישי, בו חל ראש חודש אלול (ויש שני ימים שהם ראש חודש אלול, היום ומחר), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי
0 Comments Off 2074 ג׳ באלול ה׳תשע״ד – אוגוסט 29, 2014 הלכות, מועדים more
כוחות וחולשות הנפש
Posted by
ג׳ באלול ה׳תשע״ד – אוגוסט 29, 2014

כוחות וחולשות הנפש

  לאחי ורעי ה׳ עליהם יחיו. הנה נכנסנו לחודש הרחמים והסליחות וצריכים אנו כל אחד להבין ולדעת את נפשו. וידע האדם, שאחד מן הבעיות הק
0 Comments Off 2042 ג׳ באלול ה׳תשע״ד – אוגוסט 29, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more
מלא כל הארץ כבודו
Posted by
כ״ז באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 23, 2014

מלא כל הארץ כבודו

לאחי ורעי ה׳ עליהם יחיו. הנה הולכים ומתקרבים לחודש הרחמים והסליחות ואחד הדברים החשובים שצריך האדם להבין ולהשכיל, שאין עוד מלבד
0 Comments Off 2520 כ״ז באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 23, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more
ראש השנה – יום הדין או יום חג?
Posted by
כ״ה באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 21, 2014

ראש השנה – יום הדין או יום חג?

בתפילת מוסף של ראש השנה אנו אומרים: “היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים – רחמנו כרחם אב על הבנים, אם כע
0 Comments Off 2854 כ״ה באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 21, 2014 מאמרים, מועדים more
לראות את האור שאחרי החושך
Posted by
כ״ג באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 19, 2014

לראות את האור שאחרי החושך

 מעשה ברבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא שהיו עולים לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם, כיון שהגי
0 Comments Off 2352 כ״ג באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 19, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more
דין המסת קרח בשבת
Posted by
כ״ב באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 18, 2014

דין המסת קרח בשבת

במסכת שבת (דף נא:) תנו רבנן, אין מרסקים לא את השלג ולא את הברד בשבת, אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש. זאת אומרת, שיש
0 Comments Off 3547 כ״ב באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 18, 2014 הלכות, שבת more
מאכל רוחני לנשמה
Posted by
י״ז באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 13, 2014

מאכל רוחני לנשמה

לאחי ורעי ה׳ עליהם יחיו: יום זה, יום אשר יש בו כוחות רוחניים גדולים  ,וכמו שהאדם צריך מאכל גשמי לגוף ובלי אכילה ושתייה האדם לא יכ
0 Comments Off 1997 י״ז באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 13, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more
לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים
Posted by
י״ד באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 10, 2014

לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים

 אנו נמצאים ביום מיוחד מאוד, יום נפלא ומאיר – יום חמישה עשר באב.  המשנה במסכת תענית אומרת על היום הזה: “לא היו ימים טובים ל
0 Comments Off 3638 י״ד באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 10, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי more
ט”ו באב
Posted by
י״ד באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 10, 2014

ט”ו באב

יום שני הבעל”ט, הוא יום ט”ו באב. ובמשנה במסכת תענית (דף כו:), אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר בא
0 Comments Off 2060 י״ד באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 10, 2014 הלכות, מועדים more