חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2609.
נותרו עוד 13 פרקים!

91%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

Monthly Archives: ט״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 18, 2014

שואלין בהלכות הפסח
Posted by
ט״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 18, 2014

שואלין בהלכות הפסח

בגמרא במסכת פסחים (דף ו:) אמרו, “שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום”. ובפשיטות נראה, כי כוונת הדברים היא, ששלושים יום ק
0 Comments Off 2220 ט״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 18, 2014 הלכות, מועדים, פסח more
מקרא מגילה
Posted by
ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014

מקרא מגילה

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר “אלהי, אקרא יומם ולא תענה ולילה ו
0 Comments Off 3491 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014 הלכות, מועדים, פורים more
עצה רעה
Posted by
ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014

עצה רעה

הנה, ימים אלו, מהקדושים ביותר הם לעם ישראל ואמרו חכמינו: “כל הפושט יד נותנים לו”. אף הקב”ה, כמנהג זה נוהג כשפושטים יד לפנ
0 Comments Off 2421 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014 מאמרים, מועדים more
כלל ד’: סעיף י”א – י”ב
Posted by
א׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 3, 2014

כלל ד’: סעיף י”א – י”ב

הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף י”א דע עוד כלל חשוב בענינים אלו. אם אדם רוצה להכניס את חבירו בעסקיו, כגון לעשות שידוך איתו, או ל
0 Comments Off 2495 א׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 3, 2014 הלכות, לשון הרע more
פרשת ויקרא / הענווה
Posted by
א׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 3, 2014

פרשת ויקרא / הענווה

“משנכנס אדר מרבים בשמחה”, ובוודאי אדר המהודר ואין שמחה אלא שמחת התורה והמצוות’ ואין שמחה אלא כהתרת הספקות, ובע”ה
0 Comments Off 2400 א׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 3, 2014 מאמרים, פרשת השבוע more
אסתר – סוף כל הנסים
Posted by
א׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 3, 2014

אסתר – סוף כל הנסים

הנה אמרו חז”ל, “אסתר – סוף כל הניסים”. וכשנתעמק ונתבונן נמצא דבר של פלא גדול בכל הניסים אשר ראינו אצל אבותינו, קריעת
0 Comments Off 2933 א׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 3, 2014 מאמרים, מוסר, מועדים more