חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2621.
נותרו עוד 13 פרקים!

91%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

Monthly Archives: כ״ט באדר א׳ ב׳ – מרץ 31, 2014

כלל ה’: סעיף ה’ – ו’
Posted by
כ״ט באדר א׳ ב׳ – מרץ 31, 2014

כלל ה’: סעיף ה’ – ו’

הלכות לשון הרע, כלל ה’, סעיף ה’ אסור לספר על אדם שאינו בעל גבורה. כגון לספר לאנשי העיר על אדם שהינו אדם חלוש. אם יכול להינזק
0 Comments Off 2353 כ״ט באדר א׳ ב׳ – מרץ 31, 2014 הלכות, לשון הרע more
אמירת וידוי בניסן
Posted by
כ״ט באדר א׳ ב׳ – מרץ 31, 2014

אמירת וידוי בניסן

א שואלין בהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום, [מפורים ואילך]. אולם אין זה חיוב גמור, ומותר לכל תלמיד חכם להמשיך בלימודו במקום שלבו חפץ
0 Comments Off 2408 כ״ט באדר א׳ ב׳ – מרץ 31, 2014 הלכות, מועדים, פסח more
כלל ה’: סעיף ג’ – ד’
Posted by
כ״ה באדר א׳ ב׳ – מרץ 27, 2014

כלל ה’: סעיף ג’ – ד’

הלכות לשון הרע, כלל ה’, סעיף ג’ ועל פיתוי היצר שמשכנע את האדם שדבר זה אינו בכלל לשון הרע, על האדם לחשוב לעצמו כך: אם יתוודע ל
0 Comments Off 2305 כ״ה באדר א׳ ב׳ – מרץ 27, 2014 הלכות, לשון הרע more
אבני דרך
Posted by
כ״ה באדר א׳ ב׳ – מרץ 27, 2014

אבני דרך

אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה‘ רב גדול רצה ללמד מוסר את תלמידיו. התכנסו כולם סביבו ואז ביקש הרב מאחד מן התלמ
0 Comments Off 7862 כ״ה באדר א׳ ב׳ – מרץ 27, 2014 מאמרים, מוסר more
חרק ופרח
Posted by
י״ח באדר א׳ ב׳ – מרץ 20, 2014

חרק ופרח

ישנו קשר ברור מאוד בין גודלו של בעל חי לבין ההתמודדות שלו עם המזג אוויר – בעל חי גדול יש לו מנגנונים מיוחדים המסייעים לו לשמור
0 Comments Off 3086 י״ח באדר א׳ ב׳ – מרץ 20, 2014 מאמרים, מה רבו מעשיך ה' more
פרשת שמיני / עין הרע
Posted by
י״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 19, 2014

פרשת שמיני / עין הרע

בעז”ה, נשתדל לחזק ולדבר בעניין כח העין הרע, אשר שני סוגים יש בו: סוג אחד, שהוא הרע והקשה, כאשר אדם מקנא ושונא וצר עין בטובת חבר
0 Comments Off 2609 י״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 19, 2014 מאמרים, פרשת השבוע, שונות more
כלל ה’: סעיף א’ – ב’
Posted by
ט״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 18, 2014

כלל ה’: סעיף א’ – ב’

הלכות לשון הרע, כלל ה’, סעיף א’ כשם שאסור לבזות את חבירו בענינים שבין אדם למקום, אסור לבזות אותו בעניינים שבין אדם לחבירו.
0 Comments Off 2610 ט״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 18, 2014 הלכות, לשון הרע more