חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2630.
נותרו עוד 78 פרקים!

48%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

Monthly Archives: כ״ד במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 28, 2013

סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו
Posted by
כ״ד במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 28, 2013

סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו

א  צריך להזהר מאד בהדלקת נרות חנוכה, כי היא מצוה חביבה עד מאד, שיש בה משום פרסום הנס בהודאה לה’ יתברך על הנסים שעשה לנו, והעוש
0 Comments Off 3274 כ״ד במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 28, 2013 הלכות, חנוכה, מועדים more
דברים האסורים והמותרים בחנוכה
Posted by
כ״ד במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 28, 2013

דברים האסורים והמותרים בחנוכה

א  בתקופת הבית השני גזרו מלכי יון גזרות על ישראל, וביטלו אותם מדתם, ולא הניחום לעסוק בתורה ובמצות, ולחצום לחץ גדול, ופשטו ידיהם
0 Comments Off 2930 כ״ד במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 28, 2013 הלכות, חנוכה, מועדים more
הכנת הסעודות לשבת
Posted by
י״א במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 15, 2013

הכנת הסעודות לשבת

א ישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי שבת, ונכון לקנות כל צרכי שבת בערב שבת, ולא קודם, אלא אם כן חושש שלא ימצא לקנותם ביום שישי. ואפי
0 Comments Off 2603 י״א במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 15, 2013 הלכות, שבת more
כלל א’: סעיף א’-ב’
Posted by
י׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 14, 2013

כלל א’: סעיף א’-ב’

הלכות לשון הרע, כלל א, סעיף א’ אסור לספר דבר גנות על חבירו, ואפילו אם הגנות אמת. וזה נקרא בפי חז”ל לשון הרע. והמספר עובר בלא
0 Comments Off 2320 י׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 14, 2013 הלכות, לשון הרע more
שאלת טל ומטר
Posted by
ו׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 10, 2013

שאלת טל ומטר

א בארץ ישראל שואלים את הגשמים בברכת השנים לומר ”ותן טל ומטר לברכה”, החל מליל שבעה בחשון, בתפלת ערבית, עד המנחה של ערב יום ט
0 Comments Off 3149 ו׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 10, 2013 הלכות, תפילה more
ערב שבת
Posted by
ה׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 9, 2013

ערב שבת

א אין נוסעים בערב-שבת או בערב יום טוב יותר מג’ פרסאות. וכל זה כאשר לא הודיע למארחיו על בואו הצפוי, ולא הכינו עבורו אכילה ושתי
0 Comments Off 3638 ה׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 9, 2013 הלכות, שבת more
להזהר בכבוד השבת
Posted by
כ״ט בתשרי ה׳תשע״ד – אוקטובר 3, 2013

להזהר בכבוד השבת

א נאמר בישעיה (נח, יג): ”וקראת לשבת עונג”, ואמרו בגמרא (שבת קיח.) אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנין לו נחלה
0 Comments Off 2794 כ״ט בתשרי ה׳תשע״ד – אוקטובר 3, 2013 הלכות, שבת more
תפילה וזמנה
Posted by
כ״ט בתשרי ה׳תשע״ד – אוקטובר 3, 2013

תפילה וזמנה

א זמן תפלת שחרית מצוה מן המובחר הוא עם הנץ החמה, שנאמר: ”ייראוך עם שמש”. ואף על פי שאין התפלה בהנץ חיוב גמור על פי ההלכה, מכ
0 Comments Off 3755 כ״ט בתשרי ה׳תשע״ד – אוקטובר 3, 2013 הלכות, תפילה more
תפילה – הקדמה – חיוב התפילה וערכה
Posted by
כ״ח בתשרי ה׳תשע״ד – אוקטובר 2, 2013

תפילה – הקדמה – חיוב התפילה וערכה

א מצות עשה מן התורה להתפלל בכל יום, שנאמר: ועבדתם את ה’ אלוקיכם. מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה, שנאמר ולעבדו בכל לבבכם. א
0 Comments Off 3099 כ״ח בתשרי ה׳תשע״ד – אוקטובר 2, 2013 הלכות, תפילה more