ששה סדרי משנה

header

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

מסכת שקלים

23%

פרק ג' משנה א'

בשלושה פרקים בשנה, תורמין את הלשכה--בפרוס הפסח, ובפרוס העצרת, ובפרוס החג; והן גרנות של מעשר בהמה, דברי רבי עקיבה. בן עזאי אומר, בעשרים ותשעה באדר, באחד בסיוון, בעשרים ותשעה באב; רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין, באחד בניסן, באחד בסיוון, בעשרים ותשעה באלול. ולמה אמרו בעשרים ותשעה באלול, ולא אמרו באחד בתשרי--מפני שהוא יום טוב, ואי אפשר לעשר ביום טוב; לפיכך הקדימוהו בעשרים ותשעה באלול.

הידעת? מתחילת הפרויקט סיימנו את הש"ס כולו 7 פעמים! כרגע אנו נמצאים במסכת שקלים ונותרו בה עוד 40 משניות לקריאה.