ששה סדרי משנה

header

מסכת אוהלות

64%

פרק י"ב משנה ג'

נסר שהוא נתון על פי תנור ישן, יוצא מזה ומזה טפח, אבל לא מן הצדדין--טומאה בצד זה, כלים שבצד השני טהורין; רבי יוסי מטמא. הבטח, אינו מביא את הטומאה. היה בו זיז--רבי אליעזר אומר, אינו מביא את הטומאה; רבי יהושוע אומר, רואין את הבטח כאילו אינו, והזיז העליון מביא את הטומאה.

הידעת? מתחילת הפרויקט סיימנו את הש"ס כולו 7 פעמים! כרגע אנו נמצאים במסכת אוהלות ונותרו בה עוד 50 משניות לקריאה.