ששה סדרי משנה

header

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

מסכת מקוות

35%

פרק ד' משנה ד'

מים שאובין ומי גשמים שנתערבו בחצר, ובעוקה, ועל מעלות המערה--אם רוב מן הכשר, כשר; ואם רוב מן הפסול, פסול; מחצה למחצה, פסול. אימתיי--בזמן שמתערבין, עד שלא יגיעו למקוה. היו מקלחין בתוך המים--אם ידוע שנפל לתוכו ארבעים סאה מים כשרים, עד שלא ירדו לתוכו שלושת לוגין מים שאובין--כשר; ואם לאו, פסול.

הידעת? מתחילת הפרויקט סיימנו את הש"ס כולו 6 פעמים! כרגע אנו נמצאים במסכת מקוות ונותרו בה עוד 46 משניות לקריאה.