ששה סדרי משנה

header

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

מסכת כלאיים

9%

פרק א' משנה ח'

אין נוטעין ירקות בתוך סדן של שקמה. אין מרכיבין פיגם על גבי קידה לבנה, מפני שהוא ירק באילן. אין נוטעין ייחור של תאנה בתוך החצוב, שיהא מקירו. אין תוחבין זמורה של גפן לתוך האבטיח, שתהא זורקת מימיה לתוכה, מפני שהוא אילן בירק. אין נותנין זרע דלעת לתוך החלמית, שתהא משמרתו, מפני שהוא ירק בירק.

הידעת? מתחילת הפרויקט סיימנו את הש"ס כולו 7 פעמים! כרגע אנו נמצאים במסכת כלאיים ונותרו בה עוד 70 משניות לקריאה.