ששה סדרי משנה

header

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

מסכת נידה

38%

פרק ה' משנה ג'

תינוקת בת יום אחד, מיטמאה בנידה; ובת עשרה ימים, מיטמאה בזיבה. תינוק בן יום אחד--מיטמא בזיבה, ומיטמא בנגעים, ומיטמא בטמא מת, וזוקק לייבום, ופוטר מן הייבום, ומאכיל בתרומה, ופוסל מן התרומה, ונוחל, ומנחיל, וההורגו חייב, והרי הוא לאביו ולאימו כחתן שלם.

הידעת? מתחילת הפרויקט סיימנו את הש"ס כולו 5 פעמים! כרגע אנו נמצאים במסכת נידה ונותרו בה עוד 49 משניות לקריאה.