ששה סדרי משנה

header

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

מסכת בכורות

64%

פרק ו' משנה י"ב

ואלו שאין שוחטין עליהן, לא במקדש ולא במדינה: חוורוור והמים שאינן קבועין, וחיטיו הפנימייות שנפגמו ושנגממו, ובעל גרב, ובעל יבולת, ובעל חזזית, וזקן, וחולה, ומזוהם, ושנעברה בו עבירה, או שהמית את האדם, וטומטום, ואנדרוגינוס--לא במקדש ולא במדינה. רבי ישמעאל אומר, אין מום גדול מזה; וחכמים אומרין, אינו בכור, אלא נגזז ונעבד.

הידעת? מתחילת הפרויקט סיימנו את הש"ס כולו 6 פעמים! כרגע אנו נמצאים במסכת בכורות ונותרו בה עוד 27 משניות לקריאה.