ששה סדרי משנה

header

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

מסכת זבחים

5%

פרק ב' משנה ב'

השוחט את הזבח לזרוק דמו בחוץ, או מקצת דמו בחוץ, להקטיר אימוריו בחוץ, או מקצת אימוריו בחוץ, לאכול בשרו בחוץ, או כזית מבשרו בחוץ, או לאכול כזית מעור האליה בחוץ--פסול, ואין בו כרת. לזרוק דמו למחר, או מקצת דמו למחר, להקטיר אימוריו למחר, או מקצת אימוריו למחר, לאכול בשרו למחר, או כזית מבשרו למחר, או לאכול כזית מעור האליה למחר--פיגול, וחייבין עליו כרת.

הידעת? מתחילת הפרויקט סיימנו את הש"ס כולו 6 פעמים! כרגע אנו נמצאים במסכת זבחים ונותרו בה עוד 98 משניות לקריאה.