ששה סדרי משנה

header

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

מסכת טבול יום

69%

פרק ג' משנה ו'

טהור שנגס מן האוכל, ונפל על בגדיו ועל כיכר של תרומה--טהור. היה אוכל זיתים פצועים, ותמרים רטובות--כל שהוא רוצה למוץ את גלעיניתו, ונפל על בגדיו ועל כיכר של תרומה--טמא; היה אוכל זיתים נגובין, ותמרים יבשות--כל שאינו רוצה למוץ את גלעיניתו, ונפל על בגדיו ועל כיכר של תרומה--טהור. אחד טהור ואחד טבול יום, באלו. רבי מאיר אומר, אלו ואלו טמאין בטבול יום: שמשקין של טמא מכשירין לרצונו, ושלא לרצונו. וחכמים אומרין, אין טבול יום טמא.

הידעת? מתחילת הפרויקט סיימנו את הש"ס כולו 6 פעמים! כרגע אנו נמצאים במסכת טבול יום ונותרו בה עוד 8 משניות לקריאה.