חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2630.
נותרו עוד 78 פרקים!

48%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

שמות עד תרומה

ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 8, 2019

א. מובא בספר שער רוח הקודש (ש”ז, תיקון כז) וזל”ק, עניין השובבים הנודעים ר”ל שיש מנהג קדום בכל ישראל להתענות מ’ יום רצופים שיש מן יום הראשון של פרשת שמות עד פרשת תרומה וקצת מן תצוה ונתנו סימן בהם (ירמיה ג,יד) “שובו בנים שובבים” ר”ת ש’מות ו’ארא ב’א ב’שלח י’תרו מ’שפטים

ב. הנה בימים אלו התיקון הוא על עוון הקרי, וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על הקרי יותר מכל ימות השנה. וטעם הדבר הוא משום שגלות מצרים כשהשתעבדו בחומר ובלבנים,‏ הייתה לתקן את הניצוצות שיצאו מאדם הראשון באותם ק”ל שנים שפירש מן אשתו והיה מוליד שדין ורוחין על ידי טיפות קרי, וכל אלו נתקנו מגלות מצרים. ולכן בזמן הפרשיותהאלו יש בהם סגולה לתקן עון הקרי, ולכן הם מתחילים מפרשת שמות מפני שפרשת שמות היא תחילת השעבוד, ומסיים בפרשת משפטים ששם מדובר בעבד עברי וכו’.

‏ג. מובא בשער היחודים (ענף ג, פ”ד) וזל”ק, מנהג ישראל להתענות מ’ ימים מפרשת שמות עד פרשת משפטים, ונתנו סימן שובבי”ם בראשי הפרשיות. ואומנם מ’ יום אלו, עיקר התעניות בהם לא נתקנו רק מפני תיקוני קרי, וימים אלו מסוגלים על הקרי יותר מכל השנה. ואמנם תבין במה שכתבנו בסוד ערב רב וסוד הגלות שהיה במצרים בחומר ובלבנים, ואמרנו שאלו היו סוד טיפת קרי של אדם הראשון, שהוליד בק”ל שנה ונתקן בגלות מצרים. לכן בזמן הפרשות האלו, יש סגולה לקבל תשובת המתענה בהן על הקרי באותן מ’ ימים. לכן הם מתחילין מפרשת שמות שאז התחיל השעבוד, ומסיים בפרשת משפטים לטעם שאמרנו שלא נגמרו לתקן עד “כי תקנה עבד עברי” לכן נסמך דין זה למתן תורה עכ”ד.

ד. מובא בשער מאמרי רז”ל (ש”ג, דף ב) לרבנו המהרח”ו זצוק”ל וזל”ק, מנהג קדום בכל ישראל להתענות מ’ יום רצופים שיש מן יום ראשון של פרשת שמות עד פרשת תרומה וקצת מן תצוה (שער רוח הקודש שער ז, תיקון כז דף כג), ודע דארבעים יום של השובבי”ם של ספר שמות הם נעשים על תיקון הקרי, וכנגד מ’ סאה של מי הטבילה המטהרים את בעל קרי ג”כ, ואז נקרא יקר כמו שאמר הכתוב (איוב כח, י) “וכל יקר ראתה עינו” עכ”ד. 

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1671 ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 8, 2019 דבר הרב מרכזי