חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

שבת אחרונה של השנה – לקרב יהודים

כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017

לבני החבורה הקדושה ״שובה ישראל״, אמרנו כמה פעמים בשנים האחרונות ובעיקר בתקופה האחרונה שכל מה שקורה בקהילת קודש שובה ישראל זה זריעה של דרך לדורות הבאים.
בכל תקופה בכל ענייני העולם הזה והעניינים הרוחניים היצר הרע והמלחמה משתנה, כמו במלחמה אדם נלחם כל תקופה תכסיסי המלחמה וכלי המלחמה שונים. בעבר היו משתמשים בחץ וקשת, חרבות, סלעים ואבנים שהיו זורקים על היריב, לאחר מכן התפתחו ופיתחו כלי נשק שונים ומשוכללים.
כך גם במלחמת היצר הרע כל תקופה המלחמה היא בצורה אחרת ושונה,וכל תקופה הכלים להתמודד עם המלחמה הכלים אחרים אך התחליט של המלחמה זהה להרוג ולהכניע את האוייב.
כך היצר הרע, תחליטו היא להכניע את נפש האדם ולקחת אותה מהצד הטוב לצד הרע.
בדורות האחרונים היצר הרע נלחם בכלים שונים ומשונים נגד הנפש היהודית, והכלים שיש להתמודד כנגד היצר הרע הם כלים דלים וחלשים.
עלינו בכל הכוח לחפש ולמצוא דרכים וכלים לחזק את נפשנו ולחזק את החומות של היהדות, ולשמור על התורה הקדושה בכל הכוח.

בשנים האחרונות הזיכוך ועבודת השם של בני קהילת קודש שובה ישראל זה להינצל ממלחמת היצר הרע, שנהייתה קשה ביותר ולבנות דרך לדורות הבאים, שיכלו להתמודד עם היצר וחייליו.

לכם יש זכות גדולה ביותר לכל אדם שזכה בכל דרך כלשהיא להיות חלק מהתורה מהדרך מההנהגות של שובה ישראל זכינו וזוכים להיות כלי לחיזוק בדור הזה ובדורות הבאים.

אנו נמצאים ימים ספורים לפני היום הגדול ראש השנה שעל היום הזה נאמר ״היום הרת עולם״. זהו יום המקודש ביותר יום שכל העולם עובר בפני הקב״ה למשפט ולדין.
וידוע מה שאומרים רבותינו הקדושים שאדם יונק ושואב את כוחו משבת קודש. השבת מביאה את האדם לכפרת עוונות על העוונות אחורה, ונותנת את הכוח לימים קדימה.
לכן בני ישראל קידשו את השבת שלפני פסח, שזה היום הגדול לעם ישראל שזכינו לצאת מעבדות לחרות, משעבוד בארץ מצריים לגאולה. השבת שלפני חג הפסח נקראת ״שבת הגדול״, מדוע? משום שבאותה שבת נכתב שבני ישראל זכו לקבל את תעצומות הנפש להיגאל ולצאת מהשעבוד בהמשך השבוע.
לכן גם השבת שלפני יום כיפור נקראת ״שבת שובה״ כי בהמשך השבוע יש א יום הכיפורים שזהו יום של תשובה יום של קירבה לקב״ה, ומאיפה יונקים את הכוחות משבת שלפני.
לכן בשבת לפני אוספים כוחות והשבת נקראת ״שובה ישראל עד השם אלוקיך״ שבת תשובה כי מאותה שבת שואבים ויונקים כוח לאמצע השבוע שעתיד להיות יום הכיפורים.
לכן גם אנו השבת הזו עומדים בשבת שלפני ראש השנה והכוח של ראש השנה יונק מהשבת הקרובה.
זו השבת שחותמת את כל החמשים וכמה שבתות שעברנו השנה, זו השבת שאפשר לתקן בה את כל השבתות שעברנו
השנה וליישר את כל הדברים העקומים שנהגנו בהם לא טוב בשנה החולפת בימי השבתות.

בשל כך נקבל על עצמנו, אנו ובננו ובני בננו עד ביאת משיח צידקנו שהשבת שלפני ראש השנה תהיה שבת מקודשת ומיוחדת שלא רק אנו נקפיד קלה וכחמורה, ונקפיד להוסיף מחול על הקודש, ונקפיד לסיים את ספר דברים, שעל הספר דברים נאמר שיש בו תשע מאות וחמש פסוקים כנגד, תשע מאות וחמש שערים שיש בשמיים.
אלא בימים אלה שיש לנו עד שבת קודש נקבל על עצמו כל שנה בשבת האחרונה לפני ראש השנה נשתדל לזכות יהודים לשמור שבת והימים האלה עד שבת קודש כל אחד מבני חבורת קודש שובה ישראל יצא לשער בת רבים וישתדל לחזק יהודים לשמור שבת. נלך מאדם לאדם ונשכנע כל יהודי את השבת הקרובה לשמור אותה כמו שיהודי צריך לשמור שבת.
ובזכות שנזכה יהודים לשמור שבת נזכה כולנו לצאת ביום המשפט ויום הדין בראש השנה לחיים טובים ולשלום והזכות במשקל בשמיים של המצווה הזו יכריע את הכף לטובה ולברכה על הכלל ועל הפרט.

נדמיין בנפשנו שבראש השנה המלאכים הטובים באים לפני המשפט ושמים את כל המעשים הטובים שאדם עשה במשך השנה, ומצד שני יצר הרע וחייליו באים ושמים את כל הרע שאדם עשה במשך השנה ומצד אחד הטוב ומצד שני הרע.
החיים של האדם הבריאות, הפרנסה, ילדיו של האדם השמחה של האדם, הכל עומד לפני הכרעה לשבט או לחסד. ופתאום יעמוד בפני הקב״ה המצווה העצומה שזיכנו לקרב יהודי לשמירת שבת. שעל שמירת שבת נאמר מוחלים לו על כל עוונותיו וודאי שמצווה זו תכריע את הכף לטובה ולברכה ולישועה גדולה.

נשתדל צדיקים מהיום הזה עד כניסת שבת כל אחד מאיתנו יקח דף וירשום את השמות של האנשים שהוא זכה לקרב אותם לשמור את השבת האחרונה של השנה ואת דף זה, עם שמותיהם של האנשים שזכינו לקרב אותם ולהאיר להם מה זה שמירת שבת, נאחוז בנייר זה בראש השנה בתפילות בכיס ובתקיעת שופר נאחוז בנייר זה ביד כל מידת הדין וכל המקטרגים באותו הרגע יוכרעו
ולא יוכלו לעמוד ליד הנייר שרשומים בו שמות של יהודים ששמרו שבת בזכות כל אחד ואחד מאיתנו.

לכן בבקשה מכל האהובים והחביבים מרגע זה יצאו לשער בת רבים וכל יהודי שיזכו אותו שיקבל עליו שמירת השבת ירשמו בנייר וישלחו לנו כל השמות ובעזרת ה׳ נשתדל בכל כוחנו להעתיר בכל מה שניתן בעד כל אחד שיקבל על עצמו שמירת שבת ובעד כל אדם שיזכה את חברו לשמירת שבת.
וידוע צדיקים שקבלה זו והזכות הזאת לדורי דורות תיהיה חקוקה בקהילת קודש שובה ישראל שבשבוע האחרון לפני שבת קודש האחורה של השנה אוספים יהודים שישמרו שבת רושמים זאת בנייר,
ואת הנייר מחזקים בראש השנה בכיס ובתקיעת שופר מחזקים ביד והכוח של המצווה הזו נושעה כולנו בדבר ישועה ורחמים.

בבקשה צדיקים עד שבת קודש נעשה נחת לקב״ה ונגיע לאלף יהודים שחיזקנו בשמירת שבת וזה יהיה לך האלף לך שלמה. הקב״ה ימחל ויסלח וישפיע שפע גדול לכולנו ונזכה לגואלה וישועה בקרוב.

אנו מבקשים מכל בני הקהילה הקדושה שכל יהודי אשר זיכו אותו לשמור השבת יבקשו להעתיר בעדינו לרפואה וחיים ארוכים אנו מתמודדים ביסורים גדולים ובצער גדול ומה שמחייה ומחזיק אותנו זה כל שמוע וכל ראיה
ששומעים ורואים שעוד יהודי קיים מצווה ועוד יהודי עשה מעשה טוב. והזכות של חיזוק לשבת הקרובה תיהיה מכרעת על הכלל ועל הפרט בעזרת ה נזכה כולנו לגאולה שלמה לחיזוק ולבניין בית המקדש במהרה בימנו.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 4247 כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים