חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2629.
נותרו עוד 23 פרקים!

85%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

שאננות

כ״ד בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 22, 2014
שאננות
הכהנים לא אמרו איה ה’ ותופסי התורה לא ידעוני” (ירמיהו פרק ב’ ח’)
ודרשו חז”ל על פסוק זה, שכמה שנים לפני שנחרב בית המקדש, השכינה הקדושה פסקה להיות בבית המקדש והנביא בא בתלונה על הכהנים “והכהנים לא אמרו איה ה‘ “, למה הכהנים לא הצטערו וביקשו על זה שהשכינה לא בבית המקדש.
והנה צריך להקשות קושיה, הגמרא במסכת תענית כ”ט אומרת: תנו רבנן משחרב בית המקדש בראשונה, נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידן ועלו לגג ההיכל ואמרו לפני הקב”ה: ריבונו של עולם הואיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים והיו המפתחות מסורות לך, וזרקום כלפי מעלה ויצאה כעין פיסת יד וקיבלתן מהן, והם קפצו ונפלו לתוך האש ועליהן קינן הנביא ישעיה, “משא גיא חזיון מה לך כי עלית כולך לגגות תשואות מלאה עיר הומיה קריה עליזה חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה אף בהקב”ה הוא נאמר מקרקר קיר ושוע אל ההר” וכו’.
והנה מהדברים שהבאנו נמצא סתירה, מצד אחד הנביא מתלונן על הכהנים שלא התפללו ולא השתדלו לפני החורבן שהשכינה הלכה מבית המקדש ומצד שני כשנחרב הבית אותם כהנים עלו וקפצו ומתו על הצער של חורבן בית המקדש?.
אלא לימוד גדול לומדים פה, אשר צריכים ביותר בימים אלו לשימו מול עינינו. כאשר האדם חי בשיגרה וטוב לו ועיקר הנראה לעין מסתדר לו טוב, נכנס האדם לשאננות גדולה וגם אם פתאום נחסר ממנו דברים ואפילו החשובים ביותר ההרגל הזה מסיר ממנו את הצער והחיסרון. וזה מה שקרה בזמן החורבן שנים לפני שהשכינה הוסרה מבית המקדש, אבל לכולם זה לא כאב כל כך כי עדיין בית המקדש קיים, מקריבים קורבנות וכו’. אך מתי שנחרב והכהנים הבינו שנחרב הכל אז עמדו ומסרו את נפשם. אך אם היו מתעוררים לפני שרק השכינה הוסרה והיו מקימים קול זעקה גדולה ובוכים ומתחננים להקב”ה, כל החורבן היה נמנע.
וידע האדם, לא צריך להגיע לחורבנות ולאסונות, לפני כל חורבן ולפני כל אסון יש סימנים ואם יתעורר האדם מהסימנים, כל הרע שבעולם ימנע ממנו.
 
אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 2471 כ״ד בתמוז ה׳תשע״ד – יולי 22, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי