חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

פרשת ראה – צדקה

כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017

*פרשת ראה – וצדקה תציל ממוות*

*”כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה’ אלוקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך לו..נתון תתן לו ולא  ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה’ אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך”* (דברים טו, ז-י)

****

הנה מעלת הצדקה רמה וגדולה, וכבר אמרו חכמינו “וצדקה תציל ממות”, ובפרט בימים אלו שנכנסים לערב ראש חודש אלול, מצווה גדולה לעורר בשער בת רבים על מעלת הצדקה ולזכות את העולם במצווה גדולה זו.

****

הגמרא (תענית ח:) מספרת הגמרא שבימי רבי שמואל בר נחמני היה גם רעב גדול וגם מגיפה של מות, חשבו החכמים והמנהיגים של הדור מה נעשה ואיך נעשה, לבקש על שני הדברים רחמים, גם על הרעב וגם על המגיפה אי אפשר, אז אם כך נבקש על העיקר שהקב”ה יוריד את המגיפה.

אמר להם רבי שמואל בר נחמני לא, נבקש על הפרנסה והרי כתוב (תהילים קמט, טז) “פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון”.

****

והנה אפשר לבאר על פי דברי רבותינו הקדושים זצוק”ל, הובא ברבנו האר”י הקדוש זצוק”ל בשער הכוונות (תפילת שחרית דרוש א) לכוון בפסוקי דזימרא באשרי (תהילים קמה, טז) “פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון” סופי תיבות *”ח ת ך”* והוא שם קדוש שהוא מסוגל לפרנסה.

****

אך יקשה, דהנה מובא גם בשער הכוונות (תחילת דרושי יום הכפורים) ש”חתך” הוא שם של החיים, ושם מביא “החתך חיים לכל חי”.

***

אם כן יקשו הדברים, האם השם הקדוש “חתך” הוא מסוגל לפרנסה או לחיים?

****

אלא, אם הקב”ה נותן לאדם ברכה של שפע, אם כן צריך גם לתת חיים.

ולכן כשמתפלל על פרנסה יכוון השם “חתך”, ואז אם נכתב עליו פרנסה, הקב”ה צריך לתת לאדם גם חיים, כי מי שנותן פרנסה יתן גם חיים.

*(כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א)*

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1665 כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי