חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2629.
נותרו עוד 23 פרקים!

85%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

סגולה עצומה להיום

ח׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 23, 2018

לכל האהובים והחביבים ה׳ עליהם יחיו.
*אין מחזקים אלא למחוזקים,*
ידעו ויודיעו בשער בת רבים את דברי קדוש ישראל רבנו אליהו מני זצוק״ל מורו ורבו של רבנו הבן איש חי זצוק״ל וזלש״ק:
״ודע לך שאם ארע חודש אייר או אלול או טבת אחד מהשלש אלו, שיום ח׳ שמיני בחודש הוא ביום ב׳ בשבוע, *אותו יום ב׳ דוקא הוא יום קדוש ונאור ואדיר במאוד מאוד*, וצריך לנהוג בו קדושה יתירה על אחת כמה וכמה ומה גם בלימוד *כי יום זה יכול למשוך להשפיע עליו נשמה עולמית כי קדוש הוא*, ומה גם ליודע להפשיט הנשמה ולדבר עמה יום זה מוכן לזה לעשותו בנקל, וכ״ש שלא ישים לדרך פעמיו ביום הנז׳ מחלליה מות ימות ב״מ ובו״מ ושומר פתאים ה׳ ע״כ. ״
ולכן נשתדל בקהילתנו הקדושה ״שובה ישראל״
להתחזק ביום זה ביותר בתורה ובעבודה וביראת שמים
*וישתדלו להעתיר בעדי לרפואה וחיים *
באהבה מרובה,
הדורש בשלומכם כל הימים,
*ע״ה יאשיהו יוסף פינטו. *

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1731 ח׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 23, 2018 דבר הרב, דבר הרב מרכזי