חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2629.
נותרו עוד 19 פרקים!

87%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

סבלנות

ה׳ במרחשון ה׳תשע״ה – אוקטובר 29, 2014
סבלנות

ובאמת היה על האדם ללמוד מוסר מן התלמיד אשר בחרה נפשו להסתופף בבית ה’, לדעת חכמה ומוסר. לא ביום אחד ישיג את מאוויו, לא ביומיים, גם לא בחמשה או עשרה. ימים רבים ישקוד על דלתות החכמה, ככסף יבקשנה וכמטמונים יחפשנה, אז יבין יראת ה’ ודעת אלוקים ימצא.

ואף בצבירת קנייני חומר הדברים אמורים. לא נמצא עשיר אחד שבין לילה הקים את קריית עוזו. עליות ומורדות רבות נפלו לו בחבלו, עד אשר הגשים את חלומו והיה לאיל הון. לו היה נרתע מפני הקשיים שבדרכו והזמן הממושך שעליו לעשות בציפייה להצלחתו, היה מפסיד הכול ונותר בעוניו.

אמנם, בשעת מעשה, טרם נחשף הטוב הרב הצפון במעלה הימים, דומה כל מעשה לפעוט וחסר ערך. המרחק שבין האדם להתגשמות מטרתו, מזלזל בעיניו את חשיבות המעשה, ומאיים לרפות את ידיו. אך הדבר דומה לאדם שמניח אצבעו על גבי נקודה זעירה במפת כדור-הארץ. עקב הריחוק הרב שבינו לבין המקום שסימן, סבור שנגע בגרגר חול, אולי באבן קטנה. כשבא למקום הממשי, מגלה כי הניח ידו על ארץ ויושביה… אף המרחק שבין הפעולה למטרה הוא כזה, ממעט בערך המעשים ומונע לפי שעה להיווכח בתועלתם. אמנם, מרגע שמגיעה שעתה של המטרה להתגשם, נחשפת במלוא ייקרתה חשיבותה של כל פעולה ופעולה, וחלקה בתוצאה הסופית.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 3950 ה׳ במרחשון ה׳תשע״ה – אוקטובר 29, 2014 מאמרים