חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2629.
נותרו עוד 23 פרקים!

85%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מפני מה בא יתרו

י״ז בשבט ה׳תשע״ח – פברואר 2, 2018

“וַיִּשְׁאֲלוּ אִישׁ לְרֵעֵהוּ לְשָׁלוֹם” (שמות יח, ז) רש”י מביא את דברי המכילתא, “וישתחו וישק לו” – איני יודע מי השתחוה למי כשהוא אומר איש לרעהו מי הקרוי איש זה משה שנאמר והאיש משה.

והדברים דורשים ביאור. מה החידוש בכך ששני אנשים, ועוד חתן וחמיו, שלא נפגשים זמן רב שואלים אחד את השני לשלומו? ויתירה מכך, האם אין זה דבר המתבקש שמשה, הצעיר, זה שקבל אכסניא בבית חמיו בעת שברח מפני פרעה שבקש להורגו, ישאל את חמיו לשלומו?
ובביאור הדברים נ”ל, דהנה רבותינו לימדונו שבזמן שעם ישראל נמצא בזמן טוב לא מקבלים גרים (כך היה בזמן דוד ושלמה, וכך יהיה בזמן שיבא המשיח) משום שחוששים שמא אותו גוי מבקש את הטוב והיופי בעם ישראל ודואג לעצמו, ולא בגלל שגילה והכיר את הקב”ה.
ואם כן, משה ביקש לדעת מדוע הגיע פתאום יתרו. האם משום שרע לו במקומו. כי מצבו המשפחתי, הכלכלי, לא טוב לו, או שמא בא הוא בגלל שבאמת רוצה להידבק בהקב”ה. לכן שאלו לשלום כדי לדעת את מצבו. ורק לאחר ששמע משה כי טוב לו ליתרו בביתו, קבלו ושמי בו שמחה גדולה.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1267 י״ז בשבט ה׳תשע״ח – פברואר 2, 2018 דבר הרב, דברי פי