חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מעשי יוסף בהשפעה לדורו של מרדכי היהודי

כ״ג בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 11, 2017
“בזאת תבחנו… שלחו מכם אחד ויקח את אחיכם…” (בראשית מב, טו טז)
“וישתו וישכרו עמו” (בראשית מג, לד)
בעיון בהשתלשלות הדברים עומדים אנחנו ומשתוממים. ראשית, כיצד עשה זאת יוסף לאביו הזקן? היאך ציערו וגרם לו סבל כה גדול כשהיה בטוח שאכן בנו יוסף נפטר, ומושל מצרים מתנכל לבנין ולו? ויתירה מכך, איך יכול היה לשבת ולשתות עמם יין כשאביו מתאבל ומצטער כל כך?
והנה, כדי להבין את הדברים צריכים אנו לדעת כי בני ישראל יצאו למעשה ממצרים ארבע פעמים. פעם ראשונה, ללא בנימין. פעם שניה, עם בנימין. פעם שלישית, להלוויית יעקב אבינו, ופעם רביעית, כשיצאו ביציאת מצרים הגדולה. ולימדונו רהותינו הקד’ שיציאות אלו הן כנגד ארבע גלויות שעברו על בני ישראל לאורך הדורות. גלות בבל. גלות מדי- אחשורוש. גלות יון. וגלות אדום. 
ולפי”ז יבואר היטב. בפעם השניה שנכנסו השבטים למצרים יחד בנימין היה זה כנגד גלות מדי , בזמן אחשורוש שמרדכי שהציל את עם ישראל היה מזרעו של בנימין. ואם כן, יוסף רצה לתת כח ועוצמה לבנימין כדי שיהיה לו כח ויכולת לצאצאיו להציל את עם ישראל מגלות אחשורוש. והזה שבנימין היה במצרים ויצא ממנה הוא נתן כח למרדכי ואסתר להצליח לגבור על הצער וקושי השיעבוד של גלות מדי. ולכן עמד יוסף בתוקף כדי שבנימין ייכנס ויצא ממצרים.  ואדרבה, שתה עמם יין שהלא גלות אחדורוש הקשה באה על עם ישראל בשל כך שנהנו מסעודתו של אחשורוש, ובכך כיוון יוסף בשתיית היין יחד עם בנימין על אותו יין שישתה בעוד כמה דורות ומרדכי היהודי יצילנו צאותה גזירה קשה שבאה בעבור אותו יין שנשתה בסעודת אחשורוש.
  וכך נשאר לדורות שביום הפורים שותים אנו יין.
אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1250 כ״ג בכסלו ה׳תשע״ח – דצמבר 11, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי