חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2629.
נותרו עוד 32 פרקים!

79%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מעלת לימוד ספר דברים בשבת קודש

ט״ז בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 3, 2018

המקפיד לקרא את ספר דברים בשבת, מעלתו גדולה ונשגבה ביותר.

ה”בן איש חי” אומר שכל שעה של לימוד תורה בשבת שוות ערך למאות שעות של לימוד תורה בשאר ימות השבוע.
ואת ספר דברים כתב משה רבינו, ששלושים וששה ימים טרם פטירתו מן העולם ביקש מהקב”ה לפתוח שערי שמים לעם ישראל, ובתמורה לבקשה זו קבל את הכח לכתוב את ספר דברים. ומשה כתב בספר דברים תשע מאות חמישים וחמישה פסוקים, וישנם תשע מאות חמישים וחמישה רקיעים, ובכח כל פסוק לפתוח שער אחד בשמים. על ידי קריאת כל פסוק, פותח האדם שער נוסף.
עלינו לדעת כי פעמים אדם “נתקע” ולא מצליח לבקוע שערי שמים לבקשותיו. אך כאשר קורא ספר דברים שבוע אחר שבוע הוא יכול לפתוח את שערי השמים ולהשיג את מבוקשו.
והנה, למלאך מטט שזה שר הפנים של השמים יש רשות להגיע עד השער התשע מאות, ולחמישים וחמש השערים הנוספים צריך אישור מיוחד של הקב”ה. והנה, כאשר אדם קורא את ספר דברים עם תשע מאות חמישים וחמישה הפסוקים שלו הוא מקבל מפתחות מה שאין אפילו למלאך מטט.
הימים הללו הם ימים קשים שאין כלים להתמודד עם הניסיונות העוברים עלינו, ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים. מצד אחד יש הרבה תורה בעם ישראל. ומגד, היצר הרע נלחם מלחמה קשה מאד כדי לקרר את האמונה ולקעקע אותה. אין שום דבר בטוח בחיים, אך כאשר אדם קורא את ספר דברים הוא מתקרב להקב”ה וממתק את הדינים.
ומי לנו גדול כמשה רבינו, כשקוראים את ספרו, ספר דברים, אותו כתב בימים האחרונים לחייו, אשר זה כמו צוואה לדורות.
ידעו, עברנו דברים קשים ביותר בשנים האחרונות מכל הכיוונים ומכל הזוויות. אך מה שהחזיק אותנו ונתן לנו כח להתמודד ולהתגבר על כל הקשיים, זה הלימוד היומי, פרשת בלק, איזהו מקומן, הנסים של אליהו ואלישע, קריאת ספר דברים בשבת קודש.
בעת הקשה ביותר נדרנו להקב”ה נדר שכשנקום נמסור נפש על הדברים הללו, וב”ה עשרות אלפי איש מתחזקים ומתעוררים דבר יום ביומו, ומקבלים כלים לעמוד בניסיונות הקשים של דורנו אנו.
נשתדל כולנו למסור נפש על הדברים הללו, נעלה ונתעלה ונזכה לדבקות אמתית בהקב”ה.
נבקש מכל אחד ואחד להתפלל בעדנו שנזכה לרפואה שלמה בבריאות הגוף והנפש.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
6 Comments Off 16984 ט״ז בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 3, 2018 יומא דהילולה, מאמרים