חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2630.
נותרו עוד 73 פרקים!

51%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מעלת הכרת הטוב

י״ד בשבט ה׳תשע״ח – ינואר 30, 2018

אחד הדברים הטובים הבאים לעולם הוא הגשם, כפי שמצינו בדברי הגמרא (במסכת תענית דף ז) אמר רבי אבהו: גדול יום הגשמים מתחיית המתים, דאילו תחיית המתים לצדיקים, ואילו גשמים – בין לצדיקים בין לרשעים.

והנה, כשמבקשים על הגשם מזכירים את העניין של יעקב ורחל, שכאשר ברח יעקב מעשו והגיע אל ארם נהריים הוא ראה את רחל באה עם הצאן והסיר את האבן מעל פי הבאר. את זה מזכירים ומבקשים גשם בזכות מעשהו של יעקב.
והדבר דורש ביאור, והלא למי עשה זאת יעקב, לרחל בת דודו, זו שאמור להנשא לה, ובבית הוריה צפוי הוא לשהות זמן רב, מה אם כן מיוחד בכך שהסיר בעבורה את האבן מעל פי הבאר? אלא, נמצינו למדים מעלתה הכבירה והנשגבה של הכרת הטוב. גם בדברים הנראים לכאורה פעוטים. גם למעשים שאינם גדולים ונשגבים יש ערך ומשמעות גדולה בעולם.
וכך מוצאים אנו שלפני שיצא שאול המלך להלחם בעמלק, שלח הוא להזהיר את צאצאיו של יצרו שיתרחקו מעמלק. ומדוע עשה זאת? משום הכרת הטוב ליתרו, סבם, שעזר וסייע למשה רבינו בבורחו למדין מפני פרעה. אף כאן, למרות שחלפו אלפי שנים. על אף שיתרו נהנה מעזרתו למשה בכך שקיבל חתן כמו משה רבינו שלא קם כמותו מכולם, בכל זאת מצא שאול המלך לנכון למנוע מיתתם של צאצאי צאצאיו של יתרו משום הכרת הטוב.
עלינו להקפיד ולהשתדל היטב להחזיר טובה לכל אדם שעזר והועיל לנו אי פעם.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 2681 י״ד בשבט ה׳תשע״ח – ינואר 30, 2018 יומא דהילולה, מאמרים