חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מעלת ההליכה לציונו הקדוש של רשב”י

ט׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 24, 2018

“ושכבתם ואין מחריד” (ויקרא כו, ו), הנה כח ההשתטחות על ציון רבי שמעון בר יוחאיגדול ביותר. ורואים אנו יותר מכל ציון של כל צדיק, מקפידים לנסוע לציון רבי שמעון בריוחאי, ומדוע? מה מיוחד בציון רבי שמעון בר יוחאי, שלא נמצא באף ציון של צדיק אחר?

אלא ידוע שרבי שמעון בר יוחאי משלב את כל התורות כולם ביחד, מצד אחד רבי שמעוןבר יוחאי הוא נשמתו של משה רבנו, שביום שיוצא ז’ באדר יום פטירת משה רבנו יוצא כל שנה ל”ג בעומר, ורבי שמעון בר יוחאי הוא משלים את משה רבנו, שמשה רבנו הוא היסוד של תורה שבכתב, ומצד שני רבי שמעון בר יוחאי היה התלמיד המיוחד של רבי עקיבא, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי תלמידיי, לימדו את תורתי, כי תורתי היא תורת רביעקיבא (גיטין סז.).

אם כך, רבי שמעון משלב את התורה שבכתב שהיא שורש נשמתו של משה רבנו, ואת התורה שבעל פה שהוא הממשיך של התורה של רבי עקיבא, שרבי עקיבא הוא שורש התורה של תורה שבעל פה. ואת הכח של השתי תורות שבכתב ושבעל פה, רבי שמעוןהוציא מזה את תורת הסוד ואת הזהר הקדוש. ולכן רבי שמעון בר יוחאי עליו נאמר “שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון, מהו האדון ה’? דא רבי שמעון בר יוחאי” (זוהר בא ל”ח ע”א).

על רבי שמעון בר יוחאי נאמרו הדברים הקדושים והגבוהים ביותר שלא נאמרו על אף אדם, משום שהוא משלב את כל התורות ביחד, והוא השילוב החזק ביותר של תורה בכתב ותורה שבעל פה, שממנה יצאה תורת הסוד. 

ולכן כשיש ליהודי צרה או בעיה והולך לציון רבי שמעון בר יוחאי, מעורר הוא את כח רבישמעון בר יוחאי שיגן עליו ויושיע אותו. וכל פעם שהולכים לציון רבי שמעון בר יוחאיומתפללים על צרה ועל בעיה,‏ מחרידים את רבי שמעון בר יוחאי ומעוררים את שוכני עפר, מעוררים את רבי שמעון בר יוחאי. ואם יהודי נמצא בצרה ומעורר אותו שיעלה ויהיה מליץ יושר כלפי הקב”ה בשמים, גורמים צער לרבי שמעון שיהודי נמצא בצרה.

וזה מה שמבטיחה התורה “ושכבתם ואין מחריד” שהצדיקים ישכבו על מנוחתם עדן אחרי פטירתם ואין מחריד, שלא יהיה צער לעם ישראל לבוא לציוניהם לקבריהם לעורר אותם שיעלו לפני הקב”ה לעורר רחמים בשמים.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1443 ט׳ באייר ה׳תשע״ח – אפריל 24, 2018 דבר הרב, דברי פי