מסמך נדיר / בשיחה מטלטלת ורווית אמונה ממיטת חוליו של כבוד האדמו"ר עט"ר הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

pinto-1—————————–

pinto-2—————————–

pinto-3—————————–

pinto-4—————————–

pinto-5—————————–

pinto-6—————————–

pinto-7—————————–

pinto-8