חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2511.
נותרו עוד 31 פרקים!

79%

הנצפים ביותר

מאמר מהרה”ג רבי שלמה פינטו שליט”א – תיקון שובבי”ם

ג׳ בשבט ה׳תשע״ה – ינואר 23, 2015
מאמר מהרה”ג רבי שלמה פינטו שליט”א – תיקון שובבי”ם
מובא בספרים הקדושים בשם ספר תענית דיבור”, אדם שקורא בתענית דיבור גפעמים ספר תהילים נחשב לו כמו תענית של שבוע ימים רצופים והרי זה תיקון שובבים מובחר, אדם קורא תהילים גפ רצוף זה דבר כל כך גדול וקדוש, ובשבתות יותר טוב, כי הבאח אומר שכל דקה לימוד תורה בשבת שווה לאלף פעמים של יום חול (וזה לא מליצה, זה הלכה למעשה), מי שעושה תענית דיבור בשבת וקורא שלושה פעמים תהילים – אין מספר כמה ימי תענית יש לו (ומותר לעשות תענית דיבור בשבת, היו כאלה שרצו להגיד בזה שאולי זה נחשב תענית האסורה בשבת, אבל אין שום מקום לדבריהם) והגדר של תענית דיבור הוא שלא יעסוק בשום דבר שהוא לא קשור לתורה הקדושה, אסור לו לקרוא דברי חול, צריך לעסוק בתורה, בשירה ובזמרה ובסעודות שבת. מר אבי (מור עטר הרהצ רבי חיים שמעון פינטו שליטא) עושה רוב השבתות תענית דיבור, וכיוון שאנחנו מקדישים תענית דיבור כמו תענית אכילה ושתיה - טוב שיכוון בתפילת מנחה יום קודם שיהיה לרצון מה שעושה, יכוון בשמע קולנו בלי להגיד.

בספר עטרת צבי על הזוהק (להרהק רבי צבי אלימלך מזידיטשוב, בפרשת ויחי) מביא דבר שמובא בשם קבלת הקדמונים, דבר שצריך לדעת, אם כבר מדברים על תהילים ועושים תיקוניתשובה.מי שקורא את כל התהילים ויכוון איזה כוונה (שנגידה אותה עכשיו) אז הוא ממתיק את כל הדינים שיש עליו. כתוב בפס מי ימלל גבורות הישמיע כל תהילתו” – צריך להשמיע את כל התהילים ואז מוללים את כל הגבורות, מה זה מוללים‘ – שוברים את הגבורות, כל הדינים שיש על האדם, כל החטאים וכל החשכות, כל העוונות וכל היסורים וכל העיכובים. ”מי ימלל גבורות ה‘ ” – מי יפורר את הגבורות שיש עליו - ‘ישמיע כל תהילתויקרא את כל התהילים.

 
ואומר עוד העטרת צבי, מי שיכוון איזה כוונה בתהילים, מובטח שיהיו לו כל הישועות ותיקן כל העוונות. ומה היא הכוונה - כל מקום שדוד המלך הזכיר בתהילים אשריזה כנגד ספירת כתר”, כל פגם שיש לאדם שיש לו שייכות לכתר, כשאומר אשרייכוון שזה מתקן את מה שפגם בבחינת כתר. כשדוד המלך אומר שירהכוונה לספירת חכמה, ‘ברכהמתכוון לספירת בינה, ”מזמורהכוונה לחסד, שאומר נגינהמתקן גבורה, שאומר הללויהיכול לתקן תפארת, כשאומר למנצחזה כנגד נצח“, ”הודוכנגד הוד‘, ‘רינה‘ ‘משכיל‘ – מתקן יסוד, כשאומר תפילהמתקן מלכות. מי שמכוון עשרה בחיהאלו בתהילים ודאי וודאי שממולל כל הגבורות שיש עליו, במקום לכוון כל כך הרבה כוונות, כוונה כזו פשוטה יש בה כל כך הרבה.

וכל הישועות יש בקריאת תהילים, כפי שאמרנו שקריאת תהילים יכולה לעלות כמו תיקון שלם של כ”כ הרבה צומות, כי כח התהילים כ”כ רם ונישא, ואם אומר תהילים יחד עם הכוונות האלו, אשרי – כתר, שיר – חכמה, ברכה – בינה וכו’ מעט מאד כונוות, ועושה תענית דיבור ורוצה שיעלה לו קריאת התהילים למספר הצומות – יקרא אותם בבת אחת. ובתענית דיבור בשבת כמו שהזכרנו אפשר לקדש, לשיר, לשמוח, לדבר כל דבר שקשור לקודש, אבל אסור לקרוא עיתון, כשעושים תענית דיבור אסור לקרוא דברים של חול. (ראינו אנשים שעושים תענית דיבור וקונים קודם הרבה עיתונים כדי לקראם, אבל זה אסור) ואפשר לעשות ספר או שתיים בליל שבת וביום שבת ימשיך, אבל הטוב ביותר לעשות הכל בבת אחת. (לעניין קריאת תהילים בלילה: בזמננו היום אפשר לקרוא תהילים – כשזקוק לרחמים יכול לקרוא תהילים אפי’ לפני חצות והיום כולם צריכים ישועות ורחמים).

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1399 ג׳ בשבט ה׳תשע״ה – ינואר 23, 2015 מאמרים, שונות