חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2629.
נותרו עוד 23 פרקים!

85%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

לתקן את הצריך תיקון

כ״ג בשבט ה׳תשע״ח – פברואר 8, 2018

“וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם” (שמות כא, א)

על פסוק זה מובא בזוה”ק “ואלה הגלגולים אשר תשים לפניהם.”
וברש”י מבאר, “אמר הקב”ה למשה,לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה ב’ או ג’ פעמים,עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו;לכך נאמר: אשר תשים לפניהם,כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם”.
והנה, הגמרא (במסכת ברכות דף נה) אומרת שבזמן שהיה ביהמ”ק קיים הוא היה מכפר, ועתה משחרב הבית שולחנו של אדם מכפר עליו.
ומובא ברבינו חיים ויטאל זיע”א (שער הכוונות) שהאר”י הקד’ הקפיד בשבת לשבת רק ליד שולחן עם ארבע רגליים כפי שלמזבח היו ארבע רגליים.
ולפי הרבלה הארבע רגליים הם כנגד ארבע אותיות ה ו י ה. ויש לנו ארבעה יסודות שעליהם העולם מבוסס; אש, מים, עפר ורוח שבכל דבר ודבר יש את ארבעת היסודות הללו הפועלים לטוה ולרע. כגון, אש של תורה שזה מיסוד האש. רצונות לגדול ולהתעלות שזה מכח יסוד המים וכן על זו הדרך. וכן להיפך, לצד השלילי. אש גורמת לאדם תאוות המחלוקת והגאווה. עפר גורם לעצבות וכו’ וכו’.
וכשאדם אוסף את היסודות הללו שהם כנגד י’ ה’ ו’ ה’ ונלחם על דבר ה’, הוא מייחד ומתקן את ארבע הרגליים של השולחן. וכך רואים גם בצזבח עצמו, כאשר הכהן היה מקריב קרבנות הייתה יורדת אש מן השמים, כנגד יסוד האש. המזבח עצמו היה בנוי מעפר. הוידוי של הכהן זה הרוח, והמים דמנסכים על המזבח הם כנגד יסוד המים. וזה אם כן כוונת הזוה”ק, הגלגולים אשר תשים לפניהם.
והנה, כל אדם חוזר בעולם הזה בשלושה גלגולים, אם לא תיקן עצמו בראשון, חוזר ביסוד השני וכו’, הכל כנגד מה שלא תיקן ביסוד הראשון שהיה בידו.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1310 כ״ג בשבט ה׳תשע״ח – פברואר 8, 2018 דבר הרב, דבר הרב מרכזי