חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2630.
נותרו עוד 77 פרקים!

49%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

להמנע מניצול המעמד

י״ד בשבט ה׳תשע״ח – ינואר 30, 2018

“וַיֹּאמֶר אֶל מֹשֶׁה אֲנִי חֹתֶנְךָ יִתְרוֹ בָּא אֵלֶיךָ” (שמות יח, ו)

מילים אחו של יצרו דורשות ביאור והבנה. וכי לא היה ידוע למישהו שיתרו הוא חמיו של משה רבינו? לשם מה היה צריך יתרו להכריז זאת?
ובביאור הדברים מגלים אנו דבר עמוק ויסודי. פעמים רבות אדם מבקש להשיג דבר כלשהו באמצעות מעמדו התורני או כל מעלה אחרת שיש בו. וכפי שמובא בספר חובת הלבבות על אותו צדיק שבקש לקנות חפץ כלשהו, ובבואו לחנות שמח בעל החנות והכריז כי יעשה לו הנחה בשל מעמדו הרם. אך אותו צדיק יצא החוצה ואמר, באתי לקנות דבר מה, אך בשום פנים ואופן אינני מעוניין לקבלו בכח תורתי.
ואן כן, יתרו לא רצה שיזהוהו בזכות שהציל את משה ונתן לו מקול בביתי, אלא אדרבה, בזכות היותו חמיו של משה. בכך הוא מתפאר ולא במעשיו הטובים.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1292 י״ד בשבט ה׳תשע״ח – ינואר 30, 2018 דבר הרב, דבר הרב מרכזי