חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2562.
נותרו עוד 145 פרקים!

3%

הנצפים ביותר

לב טהור ברא לי אלקים

כ״ט בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 29, 2014
לב טהור ברא לי אלקים

רבי יוחנן בן זכאי שואל את תלמידיו: “צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם” ותלמידיו עונים לו, אחד אומר “עין טובה”, שני אומר “חבר טוב”, שלישי אומר “שכן טוב”, רביעי אומר “הרואה את הנולד” ולבסוף החמישי אומר “לב טוב”, אמר להם רבי יוחנן בן זכאי: “רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם”. והוא סובר שהדרך והמידה הטובה לאדם היא “לב טוב”.

והנה כשנתבונן בעומק דברי רבי אלעזר בן ערך – לב טוב נמצא שהלב הוא הפתח לכל חיי האדם, כאשר האדם בעל לב טוב וחייו הם על הצד הטוב של לב טהור האדם כלי קיבולו לקבל את הטוב ביותר והלב הוא המשכן להוביל את האדם לדברים הקדושים והטובים ביותר. ודוד המלך אומר בתהילים נ”א: “לב טהור ברא לי אלוקים”, אם הלב טהור אז “ורוח נכון חדש בקירבי”, יכול האדם לקבל רוח נכון להכנס ולהתחדש בקירבו.

והנה “לב טוב” בגימטריא יוצא מ”ט כנגד 49 שערים, כנגד 49 ימים שלספירת העומר, העבודה של ספירת העומר להביא את האדם ללב טוב ואז יכול לקבל את התורה הקדושה ביום החמישים בשבועות. ולכן יטהר את ליבו וידע האדם שהלב הוא כמו מכונית אשר כמה שיותר מעמיס בתוכה נהיית כבדה וקשה לנסוע בה לכן יקל על ליבו ולא יזכור וישמור וינטור בליבו לשום אדם משום שמה שמשאיר בליבו מכביד עליו ומזיק לו נזק גדול ביותר.

וידע האדם שהלב הוא כמו מחסן והאדם אוסף את כל הצער שלו והכעסים אל תוך הלב והמחסן הזה אוזר ריח רע מאוד, הוא כמו בית סגור ועם הזמן הופך לחדר אשפה ואיך יוכל לעלות ולהתעלות, כל דבר חדש עובר דרך החדר עם הריח הרע וריח רע נדבק בו. תטהר את ליבך גם אם הצדק איתך ואז הטוב שיכנס יהיה נקי ובהיר ובריר ולא פגום. וזה העבודה של הימים האלו להגיע “ללב טוב” שכל המידות הטובות של תלמידי רבי יוחנן בן זכאי כלולים בו.

הקב”ה ישמח אותנו ונזכה ללב טוב, “וטהר ליבנו לעבדך באמת”.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 3881 כ״ט בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 29, 2014 מאמרים, מוסר, מועדים