חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2621.
נותרו עוד 25 פרקים!

83%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

כלל ד’: סעיף ה’ – ו’

י׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 10, 2014
כלל ד’: סעיף ה’ – ו’

הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף ה’

אם הוא רואה שהחוטא הוא מהלצים השונאים למוכיחם, כמו הפסוק “אל תוכח לץ פן ישנאך”, ובוודאי לא יתקבלו באוזניו, ואם כן יכול להיות שיבוא לידי חטא, לכן טוב לומר לדייני העיר כדי שהם ייסרוהו על מה שחטא ויפרישוהו מהאיסור על להבא. או לקרוביו של החוטא, שגם הם יכולים להשפיע עליו. וכל כוונת המספר תהיה לשם שמים, ולא משנאת החוטא. וגם השופטים יוכיחו אותו בהצנע ולא ילבינו את פניו ברבים.

הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף ו’

ונראה לי עוד שבאיש שדרכו לשנות באוולתו , אם רבו יכול להשפיע עליו, אפשר שמותר לגלות לרבו. אפילו אם ייתכן שמרבו יתפרסם לאנשים. ואפי’ אם ראו אותו שניים בשעת החטא, מותר לגלות רק לדייני העיר ולא לאחרים. כי ראינו שעבר רק פעם אחת על האיסור, ואולי הוא חזר בתשובה, לכן לא יצא עדיין מכלל “עמיתך”.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 2297 י׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 10, 2014 הלכות, לשון הרע