חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2630.
נותרו עוד 73 פרקים!

51%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

כלל ד’: סעיף א’ – ב’

י״ט בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 20, 2014
כלל ד’: סעיף א’ – ב’

הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף א’

אסור לספר על חבירו אפילו שלא בפניו דבר שיתבזה בכך. ואפילו אם ראה אותו מתנהג שלא כדין בדבר שבין אדם למקום, גם כן אסור לגנותו בזה. למרות שבעצם חבירו שרוצה לספר עליו התנהג לא כראוי כלפי שמיים.

הלכות לשון הרע, כלל ד’, סעיף ב’

ואין חילוק בזה בין אם הוא לאו גמור, או עשה גמורה שמפורסם אצל כולם לאיסור, שבוודאי יתבזה מאוד לפני השומע על ידי סיפורו. וגם הוא דבר שהמון יהודים לא נזהרים בו, כגון שרוצה לספר על חבירו שאינו רוצה ללמוד תורה. אף על פי כן אסור, כיון שבעצם מספר על חבירו שאינו מקיים את התורה כראוי.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 2362 י״ט בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 20, 2014 הלכות, לשון הרע