חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2621.
נותרו עוד 13 פרקים!

91%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

ידיה שילחה לאביון

כ״ט בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 23, 2014
ידיה שילחה לאביון

מצוות צדקה גדולה ונשגבה לאין ערוך, ויש לאדם לבקש אחריה ולקיימה כראוי וכנכון.

והנה מכוונת המצווה ע”ד הפנימיות, שהמטבע כסף, מכוון כנגד י’ של שם הוי”ה, ה’ כנגד חמש אצבעותיו של הנותן, ו’ כנגד זרועו של הנותן, וה’ אחרונה, כנגד חמש אצבעותיו של העני מקבל.

על כן יראה המהדר במצוות, להקדים הוא לתת להעני, כדי שיהיה השם כסדרו, ולא ימתין עד יפשוט העני את ידו ויקדים ה’ אחרונה לשם.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1697 כ״ט בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 23, 2014 מאמרים