חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

חטא אדם הראשון

כ״ד בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 11, 2018

משה רבינו בתיקון חטא אדם הראשון
על אף שראה בשיעבודם הגדול של בני ישראל, למרות שהיה נוכח בעינוי והסבל שהם עברו, סירב משה רבינו לגאול אותם וביקש מהקב”ה שישלח מישהו אחר במקומו.
והדבר מצריך ביאור. הלא הקב”ה בכבודו ובעצמו פונה אליו שיגאל את בני ישראל מהעינוי הגדול, והוא עצמו הרי ראה בעוניים ובצערם, למה סירב משה?
ובביאור הדברים צ”ל, דהנה לימדונו רבותינו שכל מה שקורה לאדם בכלל, ובשיעבוד מצרים, בפרט, הוא תיקון של חטא אדם הראשון באכילה מעץ הדעת. וכך כל אדם צריך לראות את הקושי והצער שיש לו בחיים כתיקון על אכילת עץ הדעת, שכן לכל נשמה ונשמה היה חלק בגופו של אדם הראשון ( שבתוכו כלולות כל נשמות עם ישראל) ולימדונו רבותינו שבגרון שבאדם יש קנה וושט, ומשה רבינו הינ בקנה של אדם הראשון. וא”כ, כשאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, הקנה לא היה בעץ הדת ומשה לא חטא בזה, אבל היה לו תיקון כשהקב”ה שאל את האדם מדוע הוא אכל מעץ הדעת, השיב לו, (בראשית ג, יב) :הָאִשָּׁה אֲשֶׁר נָתַתָּה עִמָּדִי הִוא נָתְנָה לִּי מִן הָעֵץ וָאֹכֵל”. כלומר, הוא גלגל את חטאו כלפי הקב”ה שהאשה שהוא הביא לו היא סו שגרמה לו לחטוא, ואכן, אמר לו הקב”ה, כפוי טובה.
ואמרו רבותינו שאדם הראשון דיבר מהקנה, ובאשמה זו הייתה נשמתו של משה רבנו. ולכן, משה תיקן את זה כאשר אהרן ומרים דברו עליו (במדבר יב, א) “וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן בְּמֹשֶׁה עַל אֹדוֹת הָאִשָּׁה הַכֻּשִׁית אֲשֶׁר לָקָח כִּי אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח”, וביארו רבותנו שמשה פרש מאשתו והלך לגור במדבר, מסביר הרמ”ע מפאנו כי משה רצה לתקן את מה שאמר אדם הראשון להקב”ה האשה אשר נתת עמדי, ומשה היה בקנה, לכן פירש מאשתו.
ואם כן, משה חא רצה לגאול את בני ישראל משום שהרגיש אשמה גדולה בעצמו שבגללו בני ישראל ירדו למצרים, שכן הפגם שלו היה בדיבור, ואכן משה היה כבד פה משום שורש פגם שלו באדם הראשון.
והנה, המדרש אומר שכאשר משה הרג את המצרי (שהיכה את היהודי) הוציא עליו פרעה גזר דין מוות ורצו להורגו בחרב, אלא שגרונו נהיה קשה ולא הצליחו. ומדוע דווקא גרונו? משום שבגרונו היה פגם.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1478 כ״ד בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 11, 2018 דבר הרב, דבר הרב מרכזי