חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2630.
נותרו עוד 78 פרקים!

48%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

זמן מקודש – קריאת המגילה

י״ד באדר ה׳תשע״ח – מרץ 1, 2018

סיפר הרה”ק בעל ה”חקל יצחק” מספינקא זצוק”ל סיפר על “אברך” מסוים (אומרים שאותו “אברך” זה הרבי בעצמו) ישב בליל הסדר וגמר לקרא את ההגדה של פסח. לפני שפנה לעלות על יצועו ביקש לקרא במגילת אסתר שכן נס המגילה היה באותו לילה, עד שנרדם. והנה, תוך קריאת המגילה נרדם. אז ראה בחלומו נשמתה של אשה אחת עומדת בשערי גן עדן, דופקת ומבקשת להיכנס בשערי גן עדן הסגורים, אך המלאך ששמר שם סירב להכניסה. האשה המשיכה לדפוק ולבקש. אמר לה המלאך, היום הוא לא פורים ואי אפשר להיכנס. ענתה האשה ואמרה, אבל שומעת אני שקוראים מגילת אסתר? אמר לה המלאך, אם כך, תשאלי את מי שקורא את המגילה האם את יכולה להיכנס. ירדה האשה לשאול את אותו “אברך” האם יכולה היא להיכנס לגן עדן, וסיפרה לו האשה שכל הנשמות של היהודים נכנסות בסופו של דבר לגן עדן, ושערי גן עדן נפתחים כאשר קוראים את מגילת אסתר.

תדע, המשיכה הנשמה ואמרה לאותו “אברך”, כאשר שמעתי אותך קורא את המגילה חשבתי שזה היום ששערי גן עדן נפתחים. בקש אותו “אברך” לפתוח עבורה את שערי גן עדן, וכך היה.
עלינו לדעת שזמן קריאת המגילה הוא זמן גדול ומרומם ביותר. חז”ל לימדונו שפורים כפורים. כמו שיום כיפור הוא יום של התעלות הנפש ולזכות בו לדברים גדולים ונשגבים, כך הוא יום הפורים.
ננצל את השעות והדקות של יום הפורים ונזכה בע”ה לשפע ולאור גדול.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1444 י״ד באדר ה׳תשע״ח – מרץ 1, 2018 דבר הרב, דבר הרב מרכזי