חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2629.
נותרו עוד 24 פרקים!

84%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

זכותו של משה רבנו בהצלת עם ישראל

ד׳ באדר ה׳תשע״ח – פברואר 19, 2018

“וּמִשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים” (אסתר ט, כב) 

 האלשיך הקדוש (מובא בספר קיצור מהר”ם אלשיך) שמרדכי תיקן להם לישראל שיתנו בפורים מתנות לאביונים, דאיתא במדרש שאליהו הנביא בא אל משה רבינו וסיפר לו גזירת המן.וביקש ממנו שיתפלל להקב”ה לבטל הגזירה. ומשה אמר לו, האם יש איזה צדיק בעולם שישתתף עמו בתפילה? אמר לו אליהו, יש צדיק אחד, ומרדכי שמו. אמר משה לאליהו, שיאמר למרדכי שיתפלל. ובאותה עת שמרדכי יתפלל, גם משה רבינו יתפלל, וע”י תפילת שניהם היתה הגאולה. על כן תיקן מרדכי, שבכל שנה בפורים יתנו צדקה ומתנות לאביונים, עבור נשמת משה. 
ע”כ, כאשר ניתן מתנות לאביונים ומשלוח מנות ביום הפורים, נזכור היטב לכוון לזכותו של משה רבינו.
והנה, נמצינו למדים יסוד מופלא, על אף שמשה עלה ונתעלה, עד כדי כך שהקב”ה עצמו התעסק בקבורתו, בכל זאת, אנו, כאן בעולם הזה, יכולים לעזור ולהועיל לו במעשינו הטובים.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1547 ד׳ באדר ה׳תשע״ח – פברואר 19, 2018 דבר הרב, דבר הרב מרכזי